Tornado Tornado
7713
BLOG

Obliczenia NIAR zgodne z konkluzjami MAK, KBWL LP i TVN24?

Tornado Tornado Katastrofa smoleńska Obserwuj temat Obserwuj notkę 998

Na portalu TVN24 można pobrać załącznik do Raportu NIAR pod tytułem: Executive Summary Final Report TU154M 101 Accident Reconstruction.

https://tvn24.pl/najnowsze/iuka0o-executive_summary_final_report_niar/Executive_Summary_Final_Report_NIAR.pdf

Na tym dokumencie znajduje się nazwisko jego autora - szefa NIAR dr Gerardo Olivares'a. Dokument został sporządzony w dniu 18 grudnia 2020 roku. Na stronie 2 podana jest lista podmiotów, które ten dokument otrzyma: 1. PSC Chainmen (szef Podkomisji MON Antoni Macierewicz) i 2. Archiwum.

Rozdziały w tym dokumencie od punktu 3.2 do 3.4 na stronach od 54 do 89 całkowicie poświęcone są hipotetycznej kolizji skrzydła TU 154M z tzw. brzozą Bodina.

W punkcie 3.4 przedstawione są wyniki analizy oddziaływania drzewa na skrzydło TU 154M. Autor tego rozdziału posiłkuje się rysunkami o numerach od 3.11 do 3.17

Poniżej zamieściłem rysunek 3.11

image

W raporcie można przeczytać, że od 50 do 58 ms doszło do Interakcji pomiędzy drzewem a tylnym dźwigarem (nr 3), Drzewo zostało przecięte przez skrzydło samolotu, i dalej czytamy: "margines bezpieczeństwa dla dźwigara 3 wynosi 0,08, jak pokazano w tabeli 3.5. Niewielkie zmiany w geometrii i materiale brzozy lub obciążenia aerodynamiczne skrzydła mogą wprowadzić dodatkowe siły, które byłyby wystarczające do uszkodzenia dźwigara nr 3".

Jaka była rzeczywista prędkość TU 154 w chwili kolizji z drzewem? W dokumencie podano 73,2 m/sek., czyli 264 km/h, Tymczasem prędkość ta wynosiła nie 264, lecz 280 km/h (78m/sek.).

Na Fig. 3.11 drzewo dociera do trzeciego dźwigara po czasie 60 ms. Przy prędkości samolotu 78m/sek. pokonuje ono dystans 4,7 m. Tymczasem na ilustracji jest to co najwyżej 3 metry.

Ten dokument przekazany został Przewodniczącemu Podkomisji MON Antoniemu Macierewiczowi. Co zrobił minister Macierewicz z tym dokumentem? Wygląda na to, że schował go do szuflady.

Nasuwa się pytania: Czy minister Macierewicz przeczytał ten dokument? Jeśli tak, to czy mógł nie zauważyć, że NIAR przyjął do obliczeń zaniżoną prędkość samolotu, a wiadomo, że energia zderzenia jego z przeszkodą zależy od kwadratu prędkości? Czy minister Macierewicz zapoznał członków Podkomisji z tym dokumentem? On jako historyk z wykształcenia mógł nie zauważyć, że NIAR dokonał obliczeń dla bliżej nieokreślonych parametrów wytrzymałościowych drzewa i zaniżonej prędkości maszyny względem gruntu, a prędkość zderzenia z przeszkodą ma ogromne znaczenie. Przykładem może być atak terrorystyczny samolotów na dwie bliźniacze wieże WTC 11 września 2001 roku, które uderzyły w nie przy prędkości dwukrotnie większej od tej w Smoleńsku? Skrzydła samolotów bez trudu przecięły stalowe belki tych wieżowców.

image

W symulacji dr Szuladzinskiego widać, na jak drobne fragmenty rozpadają się elementy konstrukcyjne samolotu, jak i budynku.

image

Czy dr Olivares był świadom, że w dokumencie nie podano kluczowych parametrów wytrzymałościowych drzewa oraz do obliczeń wzięta została zaniżona prędkość samolotu w chwili hipotetycznego zderzenia z nim?

Tak czy siak, jedyny pożytek z tego eksperymentu jest taki, że przy tak ekstremalnych warunkach brzegowych spodnie poszycie nie zawinęło się w formie charakterystycznych loków oraz przełom ściętego drzewa nie przypomina tego w realu.image 


Tornado
O mnie Tornado

Inżynier, żeglarz, pasjonat fotografii, sprzętu Hi-End, muzyki rockowej i... Szopena, nowych technologii pozyskiwania energii i racjonalizacji jej zużycia

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka