Blog
Spod podściółki III RP
trust and control
trust and control Fighter antyhipokryta
14 obserwujących 316 notek 295721 odsłon
trust and control, 3 kwietnia 2017 r.

PYTANIE DO PROKURATORA GENERALNEGO RP

392 0 0 A A A

Pan Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny RP

sygn. PK XIV Ko 16.2016

 

 

 

Czy wobec:


ü  Wniosku do Pana Prokuratora Generalnego RP z dnia 8.03.2017 r. o podjęcie na nowo – w trybie art. 327 k.p.k. – postępowania Prokuratury Rejonowej w Łomży, sygn. 3 Ds. 24/15 w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (art. 231 par.1 k.k.) i poświadczenia nieprawdy (art. 271 par. 1 k.k.) przez: SSN Małgorzatę Gersdorf, SSA Małgorzatę Micorek – Wagner, SSA Grażynę Kornas i SSA Aleksandrę Tobiasz – Skrzypek w uzasadnieniach odpowiednio: Postanowienia SN o sygn. II PK 224/09 i Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn.. III APa 193/06 w procesie przeciwko AEGON PTE S.A. o wynagrodzenie oraz powierzenie jego przeprowadzenia Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. 


ü  Wniosku z do Pana Prokuratora Generalnego RP z dnia 22.03.2017 r. o wskazanie precyzyjnych i konkretnych przesłanek, ze względu na które prok. Elżbieta Janicka, Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, w piśmie z dnia 22.03.2017, sygn. PK XIV Ko 16.2016 r. zupełnie gołosłownie stwierdziła, iż rzekomo: "Analiza pism prowadzi do wniosku, iż brak jest przesłanek określonych w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 roku, poz. 177( do podejmowania czynności w tej sprawie przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej"


ü  Także w kontekście ostatnich publikacji prasowych, tj.

https://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/568-najwyzszy-sad-rodzinny

https://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/548-gersdorf-pomogla-kolegom

http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3900-tylko-u-nas-standardy-pani-prezes-pierwsza-prezes-sadu-najwyzszego-byla-prawnikiem-tvn


ü  Informacji medialnych, iż śledztwo w sprawie kradzieży pendrive’ów przez SSA Roberta Wróblewskiego przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej  http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-02-07/sedzia-wroblewski-nie-ukradlem-pendriveow-i-to-ja-wezwalem-policje/


ü  Pisma prok. Elżbiety Janickiej, Naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej z dnia 31.03.2017 r., sygn.. sygn. PK XIV Ko 16.2016 r. (w załączeniu), w którym stwierdzono, iż: „Z art. 19 par. 4 ustawy Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 roku , poz. 177) Wydział Spraw Wewnętrznych właściwy jest do prowadzenia postępowań w sprawach najważniejszych przestępstw popełnionych przez sędziów (…). Cytowana ustawa nie definiuje pojęcia „najważniejsze przestępstwa”, a zatem ustalając jego zakres należy posiłkować się przede wszystkim wykładnią językową. (…) Odwołując się do Słownika języka polskiego (PWN) poważny oznacza m.in. „mający zasadnicze znaczenie”, „budzący obawy, groźny dla życia, też skomplikowany, obarczony dużym ryzykiem”. Ustawodawca nie precyzując katalogu przestępstw pozostających we właściwości Wydziału tym samym wskazał na konieczność indywidualnego określenia w każdej sprawie zaistnienia przesłanek do przejęcia przez ten Wydział jakiegokolwiek postępowania przygotowawczego. Przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji istotny jest poza charakterem czynu, stopień jego społecznego niebezpieczeństwa.”,


Pan Prokurator Generalny RP podziela przedmiotowe stanowisko prok. E.Janickiej, Naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, iż w związku z formułowanymi publicznie zarzutami przeciwko m.in. SSN Małgorzacie Gersdorf, obecnej Pierwszej Prezes SN ( Przewodniczącej Trybunału Stanu i Członkowi Krajowej Rady Sądownictwa) w zakresie art. 271 par. 1 k.k. i art. 231 par. 1 k.k., ze względu na „zasadnicze znaczenie” dla ustroju wymiaru sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej oraz „stopień jego społecznego niebezpieczeństwa.” sprawa tzw. zbrodni sądowej (vide: uchwała Krajowej Rady Prokuratorów z 14.02.2017 r. ) skompromitowanej Pierwszej Prezes SN nie zasługuje na jej przejęcie przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, natomiast zasługiwało na to postępowanie w sprawie kradzieży pendrive’ów, w szczególności, że – co jest wiadome  także prok. E.Janickiej – prok. Marta Saracyn z Prokuratury Rejonowej w Łomży przeprowadziła postępowanie sprawdzające o sygn.. 3 ds. 24/15 z rażącym naruszeniem prawa karnego (materialnego i procesowego) oraz wbrew jednoznacznemu stanowisku wyrażonemu w w/w uchwale Krajowej Rady Prokuratorów, tj. iż prokuratura winna analizować uzasadnienia wyroków sądów cywilnych w aspekcie ich zgodności z prawem karnym, gdyż nie stanowi to naruszenia zasady niezawisłości sędziowskiej – czego prok. M.Saracyn bezprawnie, świadomie i celowo zaniechała?

 

W razie ewentualnego podtrzymania stanowiska wyrażonego przez prok. Elżbietę Janicką, Naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, wnoszę o wskazanie przez Pana Prokuratora Generalnego RP konkretnych przesłanek, które ległyby u podstaw takiej decyzji.


03.04.2017 r.                                                                         Ryszard Jach


e

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Polska potrzebuje fighterów, a nie frajerów.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @marektomasz SSH Gersdorf winien czekać nie Trybunał Stanu, lecz jak przystało na pospolitego...
  • Jaaaasne, bo kto by się przejmował takimi drobiazgami, o których mowa w wywiadzenie red....
  • SSN Gersdorf jest doszczętnie skompromitowana. Wystarczy posłuchać:...

Tematy w dziale Polityka