15 obserwujących
98 notek
50k odsłon
  195   0

Gnida Mochnacki

Demokrata, rewolucjonista, romantyk, idiota.  Można spokojnie o nim powiedzieć, że bardziej nienawidził Rosji niż kochał Polskę. Propagator literatury romantycznej i narodowego myślenia. To pierwsze było niemoralne i głupie, to drugie głupie i niemoralne. Zdziwił się że za działalność w organizacji dążącej do zbrojnego przewrotu spotkały go represje i wyrzucenie ze studiów. Członek Sprzysiężenia Wysockiego i propagator powstania listopadowego, które było katastrofą wywołaną z niskich pobudek.

Maurycy Mochnacki wyraża się z aprobatą wobec pomysłu zamordowania cara wraz z rodziną. Z kolej widząc w ministrze Druckim-Lubeckim potężnego przywódcę orientacji kontrrewolucyjnej chciał go zgładzić, ale Wysocki go powstrzymał. (Drucki-Lubecki, przyczynił się do rozwoju kraju, zamiast niszczyć go ruchawkami o władzę)

W jego „Powstaniu Narodu Polskiego” są pewne trafne spostrzeżenia, jak to że rozbiory Austrii się nie opłacały, ale sama też nie walczyłaby naraz z Prusami i Moskwą, żeby im zapobiec, więc się dołączyła. Ale wszystko to utopione jest w morzu pustosłowia, słowotoku i frazesów z przymiotnikami wartościującymi. („Okrucieństwa Mikołaja … chytrość jego brata… w głowie autokraty… wyrodków ojczyzny) Trzeba przyznać że pewną sztuką jest pisać przez 40 stron, że w Rosji kradną, a Car jest zły, nie podając przy okazji żadnego konkretu. Takie opowiadania pijanego wujka. Szkoda że przy okazji nie wspomniał jakim skorumpowanym zatęchłym burdelem była jego  „szlachetna republika”, szczęśliwie w tamtym momencie zmarła Rzeczypospolita.

Dalej w swojej książce zarzuca administracji zaborczej że śledzi spiski, a zaraz potem pochlebia polaków że je organizują. Krytykuje pobożność, bogobojność, bigoterię (czymkolwiek ona jest), ciemnogród, kler, pisał że trzeba zwyciężyć kontrrewolucję i reakcję.  W swojej pierwszej broszurze „Co rozumieć przez rewolucyą w Polszcze” fantazjuje o obaleniu trzech „despotyzmów”, „samowładnych rządów” Rosji, Austrii i Pruss. Wyraża się z sympatią o rządach Anglii i Francji, oraz o Rewolucji Francuskiej. Prusy, Austria i Rosja to były w miarę porządne państwa, a ich zniknięcie sprowadziło wielkie nieszczęścia na tę część świata.

Jego cytat: „nie masz w niebie, na ziemi i pod ziemią żadnej mocy, żadnej dzielności, żadnego środka, którego by spróbować nie godziło się dla poniżenia carów”. Wskazuje na amoralność i patologiczną rusofobię. A kolejny cytat: „Chłop i szlachcic, dwa główne pierwiastki Polski stanowią jedną całość. Kto chce zniszczyć tą całość i ich interesy skłócić, by walczyli przeciw sobie, nie skupiając się na walce z wrogiem zewnętrznym, ten da przysługę Rosji.” – wskazuje na ignorancję i zaczadzenie umysłowe. Konflikty na linii chłopi-szlachta były realnym problemem, a frazesy o „jednej całości” wskazują tylko na chęć wykorzystania chłopów do walki o władzę w cudzym interesie.

Mochnacki pisał też o Szaniawskim, z którym był przez pewien czas związany. Szaniawski był uniwersalistą moralnym odrzucającym frazesy o prymacie niepodległości i narodu. Mochnacki pisał, że Szaniawski był biegły w naukach, prawie, itd. oczytany, „w swoim czasie pisarz zawołany, patryota, jeden z luminarzy naszych! Nie watroż zastanowienia, że właśnie tego człowieka, nie kogo innego, Moskwa obrócić zdołała przeciwko patriotyzmowi i oświacie?” Pisze dalej, że Szaniawski nie robił tego dla pieniędzy, ani tytułów.  „Lecz trudno pojąć człowieka, któremu niezło ani o majątek, ani o osobiste wyniesienie, człowieka skromnego i moralnego w domowem pożyciu, działającego jakby z przekonania w interesie odwiecznych wrogów polskiego imienia.” Mochnacki nie był w stanie tego zrozumieć, ale kto inne moje teksty z łatwością to zrozumie. Fałszywe wartości niepodległości i władzy narodu są brednią. Moralność i sprawiedliwość nie wymagają ani niepodległości ani władzy narodu. Ruch niepodległościowy był ruchem mętów i degeneratów, dążących do władzy i przyjemnego życia, mających gdzieś życie i pracę zwykłych mieszkańców tego kraju.

Nie bądźcie jak Mochnacki, bądźcie jak Szaniawski

https://myslkonserwatywna.pl/wawrzonek-makiawelizm-w-mysli-politycznej-maurycego-mochnackiego/

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/1231/edition/1899/content

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/92114/edition/105608/content

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/1417/edition/2270/contentimage

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale