0 obserwujących
34 notki
67k odsłon
  1102   0

Ważny głos na temat sytuacji międzynarodowej

W noworocznym wystąpieniu do korpusu dyplomatycznego niezwykle trafnie Ojciec Święty odczytuje sytuację międzynarodową i przedstawia przyczyny obecnych konfliktów. Po kilkunastoletniej pauzie strategicznej, wynikającej z zakończenia zimnej wojny i rywalizacji wschód-zachód, świat znowu staje się areną licznych i krwawych konfliktów. Papież celnie wylicza kraje i regiony konfliktogenne. Słusznie zatem Benedykt XVI poświęca wiele miejsca, w swojej wypowiedzi do dyplomatów, przyczynom konfliktów oraz sposobom osiągania rozwiązań pokojowych. Celnie wytyka nam relatywizm, fanatyzm i zapominanie o Bogu, dwuznaczność w podejściu do praw człowieka oraz absolutyzowanie zysku w gospodarce ze szkodą dla pracy.
Ojciec Święty przedstawia też recepty na zachowanie pokoju. Wylicza niezbędne podstawy osiągania pokoju, jak konstruktywny dialog rywalizujących stron, pokojowe współistnienie, poszanowanie sprawiedliwości, poszukiwanie pojednania, dbałość o poszanowanie wielości tradycji religijnych,  zagwarantowanie pełnych praw obywatelskich, w tym poszanowanie życia ludzkiego na wszystkich jego etapach. Niezwykle trafne jest wskazanie, że sposobem budowania pokoju jest edukacja. Podzielam też dramatyczny apel Ojca Świętego, iż istnieje pilna potrzeba formowania przywódców, przewidujących i wykwalifikowanych, którzy przeprowadzą Europę i świat przez obecne problemy.
Postrzegając budowanie pokoju przez dialog, Ojciec Święty wyróżnia podpisane w sierpniu ubiegłego roku przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Patriarchę Moskiewskiego Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji jako mocny znak dany przez wierzących na rzecz wspierania relacji między narodami rosyjskim a polskim. Ze względu na asertywną politykę Rosji wobec Zachodu, kontekst smoleński oraz życiorys Patriarchy Moskiewskiego, przesłanie nie odegrało jak dotąd istotnej roli w relacjach polsko-rosyjskich. Niezbędnym krokiem do wiarygodnego pojednania jest rzeczywista demokratyzacja Rosji oraz rozliczenie się z trudną historią. Jednak działania Polskiego Episkopatu przy wsparciu Watykanu warte są życzliwego podejścia. Nie jest to natychmiastowe panaceum na bilateralne problemy ale jedna ze ścieżek wielotorowego wysiłku, który może kiedyś przyniesie pozytywne owoce. Musimy pamiętać, że dyplomacja watykańska postrzega powyższe problemy w szerszym kontekście. Dobrze, że w tym szerokim podejściu znajduje się jednak miejsce dla działań Polskiego Episkopatu. Może w przyszłości te wysiłki zostaną połączone z realnymi działaniami polskiej dyplomacji.
Witold Waszczykowski, wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych
 

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale