127 obserwujących
809 notek
852k odsłony
  1538   0

Ludobójstwo. Odsłona druga. Nowe metody.

[Temat był już poruszany na Salonie24, lecz, być może, ze względu na zbytnią skrótowość, przeszedł bez większego echa, choć jest niezwykle ważny dla zrozumienia wydarzeń XX i XXIw. Poniższy tekst nie jest krótki, ale tylko taki ma sens. Encyklopedyczny skrót w tak ważnej, bezprecedensowej i obfitującej w wielorakie reperkusje – tematyce, nic nie daje. Zarysowanie tła, szczegółowe przykłady oraz ukazanie trudności na jakie napotyka prawda historyczna w przebijaniu się do świadomości międzynarodowej – są niezbędne i pomagają lepiej zrozumieć późniejsze wydarzenia w tej części Europy. ] 

DRUGIE LUDOBÓJSTWO XX w. – eliminacja elity ukraińskiej (1930-1938) oraz Hołodomor (1932-1933),sztucznie wywołany pomór głodowy na Ukrainie (7mln ofiar). 

 

Wstęp. Abel próbuje uwolnić się od Kaina.

 

“All of this brings the Biblical story of Cain and Abel to mind.”

[Natalia Bilotserkivets, A cruel lesson]

 

Po obaleniu caratu (Imperium Rosyjskiego) w wyniku Rewolucji Lutowej 1917r. (3-15 marca 1917r.) weszły w życie liczne swobody liberalne i demokratyczne oraz ogłoszona została amnestia polityczna, co spowodowało szybki rozwój ukraińskiego ruchu narodowego. W nocy z 7 na 8 listopada 1917r. w Piotrogrodzie rozpoczyna się przejęcie przez partię bolszewików władzy w Rosji (tzw. Rewolucja Październikowa). Równolegle do zamachu stanu w Piotrogrodzie Bolszewicy próbowali przejąć władzę w Kijowie, zostało to jednak uniemożliwione przez oddziały lojalne wobec Ukraińskiej Centralnej Rady, która 20 listopada 1917 proklamowała niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej, jeszcze w związku federacyjnym z Rosją.  24-25 grudnia 1917 roku w Charkowie bolszewicy tworzą marionetkową Ukraińską Ludową Republikę Rad (nazwa świadomie zbliżona do Ukraińskiej Republiki Ludowej).

25 stycznia 1918 Ukraina pospiesznie ogłasza pełną niepodległość. 30 listopada 1918 w Kursku utworzony został (w celu legitymizacji agresji Rosji Sowieckiej przeciw Ukraińskiej Republice Ludowej) - Tymczasowy Robotniczo-Chłopski Rząd Ukrainy, później przemianowany na Radę Komisarzy Ludowych USRR, która została uznana przez rząd Polski za jedynego reprezentanta ludności ukraińskiej). USRR brała udział w traktacie pokojowym między Polską a Rosją i Ukrainą (traktat ryski), który kończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920 oraz ustalał przebieg granic między tymi państwami. Polska odmówiła tym samym dotrzymania sojuszniczych zobowiązań wobec Ukraińców oraz uznania Ukraińskiej Republiki Ludowej. W takiej sytuacji jedynym oparciem dla ukraińskich dążeń niepodległościowych pozostawał rząd emigracyjny oraz działalność terrorystyczna i dywersyjna przeciw państwu polskiemu (UWO, później OUN). 

Pierwszym etapem zaplanowanego przez Rosję ludobójstwa miała być eliminacja elit i ukraińskiego kościoła.

1. Krwawe preludium – likwidacja elit

Już w lipcu 1929 roku miały miejsce masowe aresztowania wśród ukraińskiej inteligencji. Spośród aresztowanych w marcu 1930 roku 45 osób (wybitni uczeni, pisarze, działacze kultury) stanęło przed charkowskim sądem - skarżono je o członkostwo w podziemnym Związku Wyzwolenia Ukrainy. Wszyscy oskarżeni w tej sprawie otrzymali wyroki od dwóch do dziesięciu lat więzienia, a z czasem większość z nich stracono. Jeden ze śledczych o nazwisku Bruk powiedział cynicznie „ Musimy rzucić ukraińską inteligencję na kolana. Jeżeli tak się nie stanie - rozstrzelamy wszystkich”. Właśnie ten charkowski proces, specjalnie wymyślony przez sowieckie służby specjalne był swoistym preludium przed rozprawą z innymi grupami ukraińskiej inteligencji.  Represje ogarnęły wszystkie warstwy inteligencji, a niektóre z nich zostały wyniszczone prawie doszczętnie. Wiadomo na przykład, że w tym okresie z 240 ukraińskich pisarzy w sowieckich więzieniach i łagrach zginęło 200, a z 85 ukraińskich uczonych językoznawców zlikwidowano 62. Eksterminacja inteligencji ukraińskiej postępowała niezwykle skutecznie. Już do końca 1930r. ok. 80% ukraińskiej elity kulturalnej zostaje "wyeliminowane". Intelektualiści, uczeni, duchowni, pisarze i artyści są więzieni, deportowani, mordowani lub zmuszani do samobójstw. Ukraiński Instytut Lingwistyczny,  Ukraiński Instytut Filozoficzny, Ukraiński Dom Wydawniczy oraz wiele innych instytucji zostało zlikwidowanych a ich kierownictwo zamordowane lub uwięzione. 

W atmosferze bolszewickiego zagrożenia bytu narodowego w 1920r. wzrasta niepomiernie znaczenie Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jako ostoi niepodległości. Reakcja bolszewików jest błyskawiczna. Już pod koniec 1920r. zaczyna się operacja antykościelna, zamykane są tysiące parafii. Według partii komunistycznej,  “kościół to agitprop kułaków.”  Kapłani zostali wymordowani lub zesłani do obozów pracy, majątki kościelne skonfiskowane a cerkwie zamknięte.  Wielowiekowe, często zabytkowe cerkwie, zostały zburzone lub zamienione w kina, biblioteki, baraki albo inne budynki użyteczności publicznej.  Ikony zostały zniszczone, książki i archiwa spalone; dzwony sprzedane lub oddane na złom. W 1930 komuniści wymuszają samorozwiązanie kościoła ukraińskiego i zaczynają się rozstrzeliwania i deportacje chłopów ukraińskich. W kremlowskich gabinetach rodzi się koncepcja morzenia głodem jako środka likwidacji narodu ukraińskiego. Architektem tego iście diabelskiego pomysłu jest znany z sadyzmu Paweł Postyszew, moskiewski „szef” Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy. Na 12. Zjeździe KP(b)U Postyszew może już oficjalnie ogłosić, że "1933 to rok klęski ukraińskiej nacjonalistycznej kontrrewolucji." Hołodomor miał też swój wymiar polski. W 1933r. już było jasne, że wielorakie czystki oznaczały też koniec na Ukrainie polskiego ruchu oporu petlurowców. 

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale