Jedna gwiazda, trzy różnobarwne rumaki i droga do...
Jedna gwiazda, trzy różnobarwne rumaki i droga do...
wawel wawel
589
BLOG

TRZEJ MĘDRCOWIE a koń każdego w innym kolorze...

wawel wawel Kultura Obserwuj notkę 11

 

                                     „Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.” 

 

Dzisiaj Święto Objawienia, Święto Trzech Króli, Mędrców, Magów.

Nie chcę się zagłebiać w teologiczne komentarze do tego Święta. Intuicyjnie przyjmuję, że Święto to ma związek z powszechnością Objawienia, z porozumieniem różnych wyznań i religii, z uniwersalnością wiary w Boga. Wszyscy przecież z jednego pnia jesteśmy, czy rozumiemy i odczuwamy Boga tak, czy inaczej, to przecież w nim

  1. żyjemy
  2. poruszamy się
  3. jesteśmy

I jest on niedaleko od KAŻDEGO Z NAS. 

Chciałbym, żeby każdy, kto ma jakieś ciekawe fragmenty, teksty będące przykładem pięknych słów ludzkich wypowiedzianych o Tej Mocy, co człowieka przewyższa i która go stworzyła – żeby takie teksty wklejać w komentarzach dzieląc się tym, co gdzieś wyszperaliśmy a co wywarło na nas wrażenie.

Teksty z różnych tradycji religijnych, z różnych kontynentów i epok. I proponuję, by dziś, nie skupiać się na różnicach wiar, ujęć, podejść, wyznań, lecz na wspólnym mianowniku. Nie muszą to być teksty stricte religijne, mogą być też słowami myślicieli, takich jak np.Buber, naukowców takich jak Einstein. Nawet jeśli ktoś ma jakiś poruszający go fragment, a nie wie kto jest jego autorem, to nie szkodzi. Nie chodzi tu o seminarium teologiczne, ale o podzielenie się różnorodnymi przeżyciami Boskości, Transcendencji.

Może ktoś dzięki komuś innemu trafi na jakiś fascynujący link do strony internetowej, której sam nie znalazł.

Ja na początek wkleję DEZYDERATĘ, Hymn do Zeusa autorstwa Kleantesa oraz fragmenty Tao Te King.

 

Dezyderata

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj jaki spokój może być w ciszy.

Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.

Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni: nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść.

Jeżeli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.

Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu.

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.

Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata: nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien.

Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia; w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą.

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny...

Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

 

KLEANTES – Hymn do Zeusa

Z bogów najpotężniejszy, wieloimienny, wszechmocny,
Zeusie, władco przyrody, wszystkim przez prawo rządzący,
Witaj — bo wszyscy śmiertelni ciebie wysławiać winniśmy.
Z ciebie jednego ród wiedzie i tobie swe życie zawdzięcza
Wszystko, co żyje na ziemi, co w ruchu i dźwięku ma udział.
Zawsze wiec będę cię sławił i zawsze twą siłę opiewał.

Cały wielki ten świat, co ziemię w swym ruchu okrąża,
Woli posłuszny jest twej, dobrowolnie się tobie poddaje:
Władzy narzędzie swej w dłoniach ty dzierżysz niezwyciężonych,
Piorun wiecznie żyjący, dwusieczne żądło ogniste.
Jego cios bowiem potężny wszystko w przyrodzie wypełnia,
Z jego pomocą kierujesz rozumem powszechnym, co wszędzie
Jawi się, widny jednako tak w małych gwiazdach, jak w wielkich.
On ciebie boże najwyższy, królem wszystkiego uczynił.
Nic więc bez woli twej, władco, stać się nie może na ziemi
Ani wśród boskich wyżyn eteru, ni w morskim odmęcie.
Oprócz tego, co źli w bezmiarze ciemnoty swej czynią.
Ty nieparzyste uczynić parzystym w mądrości swej zdołasz,
W piękne zmienić, co brzydkie, i w mile, co nam niemile.
Takeś ty wszystko połączył w jedno, co złe i co dobre.
By rozumowi jednemu świat cały oddać we władzę.
Lecz go nie mogą zrozumieć źli wśród żyjących na ziemi,
Nędzni, bo wiecznie ścigając szczęścia naszego złudzenie,
Ani nie widzą, ni słyszą boskiego prawa wszechświata,
Czemu posłuszni, swym życiem mądrze kierować by mogli.

Lecz w swym szaleństwie każdy ku innej dąży niedoli,
Jedni dla próżnej sławy zbytnią zdradzają gorliwość,
Inni, za zyskiem goniąc, na złą kierują się drogę,
Tamci folgują zgnuśnieniu i ciało nurzają w rozkoszy.
Zło przyjmując za dobro, w rozterce miotają się ludzie,
A owoce ich trudów przeciwne, niż było pragnienie...

Zeusie wszechszczodry, chmur czarnych władco i panie błyskawic,
Ludzi ochraniać chciej od głupoty w klęski obfitej,
Wypędź ją z dusz, boski ojcze, i pozwól, by nimi zawładnął
Rozum, z którego pomocą, w słuszności ty rządzisz wszechświatem,
Abyśmy, przez cię uczczeni, i tobie się czcią odpłacili,
Wszędzie czyny twe slawiąc, jak to przystoi śmiertelnym.
Nie ma bowiem rozkoszy większej dla ludzi czy bogów,
Niźli o sprawiedliwości prawo powszechne wysławiać.

 

Tao Te King 

Księga Drogi i Cnoty

 

14. Patrzę na nie i nie widzę, 
dlatego nazywam je niewidocznym. 
Słucham go i nie słyszę, 
dlatego nazywam je niesłyszalnym. 
Staram się je pochwycić i nie mogę, 
dlatego nazywam je najdrobniejszym. 
Te trzy są niewytłumaczalne. 
Dlatego łączą się one w jedno. 
Jego wierzch nie jest oświetlony, 
jego spód nie jest zaciemniony. 
Ono jest nieskończone i nie może być nazwane. 
Ono ponownie wraca do niebytu. 
I oto nazywają je kształtem bez kształtu, 
kształtem bez istoty. 
Dlatego nazywają je niejasnym i mglistym. 
Spotykam się z nim i nie widzę jego twarzy, 
śledzę je i nie widzę jego pleców.

*

9. Kto napełnia nad miarę i ostrzy zbyt ostro, 
ten nie może długo zachować. 
Jeśli komnata napełniona jest złotem i jaspisem, 
to nikt nie jest w stanie jej ochraniać. 
Jeśli bogaci i wielmoże są dumni, 
to sami ściągają na siebie nieszczęście.

13. Sława i hańba podobne są do strachu. 
Wielmożność podobna jest do wielkiego nieszczęścia w życiu. 
Co znaczy, ze sława i hańba podobne są do strachu? 
To znaczy, że pośledni ludzie zyskują sobie sławę ze strachem 
i tracą ją także ze strachem. 

*

Wszystkie rzeczy rozkwitają i wzrastają do swego początku. 
Powrót do początku nazywa się spokojem, 
a spokój nazywa się powrotem do życia. 
Powrót do życia nazywa się stałością. 
Znajomość stałości nazywa się oświeceniem, 
a nieznajomość stałości czyni zło. 
Znający stałość staje się mądrym, 
mądry staje się sprawiedliwym, 
a kto jest sprawiedliwy - staje się panującym. 
Panujący podąża za niebem, 
niebo podąża za Tao, 
a Tao jest wieczne. 

*

wawel
O mnie wawel

OD NIEDAWNA PISZĘ TEŻ NA DRUGIM BLOGU JAKO    W A W E L  2 4 https://www.salon24.pl/u/wawel24/ Uszanować chciałbym Niebo, Ziemi czołem się pokłonić, ale człowiek jam niewdzięczny, że niedoskonały... =================================================== Nagroda Roczna „Poetry&Paratheatre” w Dziedzinie Sztuki ♛2012 - (kategoria: poetycki eksperyment roku 2012) ♛2013 - (kategoria: poezja, esej, tłumaczenie) za rozpętanie dyskusji wokół poezji Emily Dickinson i wkład do teorii tłumaczeń ED na język polski ========================== ❀ TEMATYCZNA LISTA NOTEK ❀ F I L O Z O F I A ✹ AGONIA LOGOSU H I S T O R I A 1.Ludobójstwo. Odsłona pierwsza. Precedens i wzór. 2. Hołodomor. Ludobójstwo. Odsłona druga. Nowe metody. 3.10.04.2011 WARSZAWA, KRAKÓW –- PAMIĘĆ I OBURZENIE======= ================ P O E Z J A 1. SZYMBORSKA czyli BIESIADNY SEN MOTYLA 2. Dziękomium strof Strofa (titulogram) 3.Limeryk 4.TRZEJ MĘDRCOWIE a koń każdego w innym kolorze... 5.CO SIĘ DZIEJE H U M O R -S A T Y R A -G R O T E S K A -K A B A R E T 1.KSIĘGA POWIEDZEŃ III RP czyli ZABIĆ ŚMIECHEM 2.KABARET TIMUR PRZEDSTAWIA czyli Witam telefrajerów... 3.III RP czyli Zmierzch Różowego Cesarstwa 4. Biłgoraj na tarasie - SZTUKA PRZETRWANIA DLA ELYT Z AWANSU 5.MANIFEST KBW czyli Kuczyński, Bratkowski, Wołek 6.SONATA NIESIOŁOWSKA a la Tarantella czyli KOLAPS STEFANA 7.Transatlantyckie - orędzie Bronisława Komorowskiego W Ę G R Y 1.WĘGRY, TELEWIZJA, KIBICE 2.GALERIA ZDJĘĆ węgierskich 3.ORBAN I CZERWONY PRĘGIERZ M U Z Y K A 1.D E V I C S 2.DEVICS - druga część muzycznej podróży... 3.HUGO RACE and The True Spirit 4.SALTILLO - to nie z importu lek, SALTILLO - nie nazwa to rośliny 5.HALOU - muzyka jak wytrawny szampan 6.ARVO PÄRT - Muzyka ciszy i pamięci 7. ♪ VICTIMAE PASCHALI LAUDES ♬

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura