47 obserwujących
779 notek
347k odsłon
  5334   0

"Nie ma żadnej sytuacji kryzysowej!" - niezwykłej wagi list otwarty belgijskich lekarzy!

[po tym liście nic już nie będzie takie samo...]


       

       

Protest belgijskich lekarzy wystosowany do rządu belgijskiego

 

 Poniższy  artykuł został opublikowany w dniu 20 września 2020 r. na stronie AMERICAN INSTITUTE for ECONOMIC RESEARCH i zawiera pełny tekst listu otwartego belgijskich lekarzy do rządu belgijskiego. Przypisy znajdują się pod zalinkowanym artykułem. Bibliografia - tamże.

  

 Tłumaczenie Google z moimi poprawkami.

 Poniższy list wywarł wpływ na organy ds. Zdrowia publicznego nie tylko w Belgii, ale na całym świecie. Tekst może odnosić się do każdego przypadku, w którym państwa zamknęły swoich obywateli, zamiast nie ograniczając ludziom wolności pozwolić lekarzom na wykonywanie podstawowego zadania polegającego na łagodzeniu chorób.

  

 Do tej pory podpisało ją 394 lekarzy, 1340 pracowników służby zdrowia i 8897 obywateli.

  

 * * * * *

  

 My, belgijscy lekarze i pracownicy służby zdrowia, pragniemy wyrazić nasze poważne zaniepokojenie rozwojem sytuacji w ostatnich miesiącach związanej z wybuchem wirusa SARS-CoV-2. Wzywamy polityków, aby byli niezależnie i krytycznie informowani w procesie podejmowania decyzji i obowiązkowym wdrażaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Prosimy o otwartą debatę, w której reprezentowani są wszyscy eksperci bez jakiejkolwiek formy cenzury. Po początkowej panice związanej z COVID-19 obiektywne fakty pokazują teraz zupełnie inny obraz - nie ma już medycznego uzasadnienia dla jakiejkolwiek polityki kryzysowej.

  

 Obecne zarządzanie kryzysowe stało się całkowicie nieproporcjonalne i powoduje więcej szkód niż pożytku.

  

 Wzywamy do zaprzestania wszelkich środków i apelujemy o natychmiastowe przywrócenie naszych normalnych demokratycznych rządów i struktur prawnych oraz wszystkich naszych swobód obywatelskich.

  

 „Lekarstwo nie może być bardziej szkodliwe niż choroba” to teza, która w obecnej sytuacji jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Zauważamy, że aktualnie wyrządzane szkody będą miały większy wpływ w perspektywie krótko- i długoterminowej na wszystkie grupy ludności niż liczba osób obecnie chronionych przed koronawirusem.

  

 Naszym zdaniem obecne zarządzenia i surowe kary za ich nieprzestrzeganie są sprzeczne z wartościami formułowanymi przez belgijską Najwyższą Radę Zdrowia, która do niedawna jako organ ds.zdrowia zawsze zapewniała w naszym kraju jakość medycyny: „Nauka - Ekspertyza - Jakość - Bezstronność - Niezależność - Przejrzystość”. 1

  

 Uważamy, że zarządzenia wprowadziły obowiązkowe środki, które nie mają wystarczającej podstawy naukowej, które są jednostronnie ukierunkowane oraz że w mediach nie ma miejsca na otwartą debatę, pozwalającą na zapoznanie się z różnymi poglądami i opiniami.  Ponadto każda gmina i prowincja ma teraz upoważnienie do dodawania własnych zarządzeń, niezależnie od tego, czy są one uzasadnione, czy nie.

  

 Co więcej, surowa represyjna polityka w czasie koronawirusa silnie kontrastuje z minimalną polityką rządu, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom, wzmacnianie naszego układu odpornościowego poprzez zdrowy styl życia, optymalną opiekę z dbałością o jednostkę oraz inwestowanie w personel opiekuńczy2

  

 Definicja zdrowia

  

 W 1948 r. WHO zdefiniowała zdrowie następująco: „Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub innego fizycznego upośledzenia” 3.

  

 Dlatego też definicja zdrowia jest szerokim pojęciem, które wykracza poza zdrowie fizyczne i  odnosi się także do emocjonalnego i społecznego dobrostanu jednostki. Z punktu widzenia przestrzegania podstawowych praw człowieka Belgia ma również obowiązek uwzględnienia tych praw człowieka w procesie decyzyjnym dotyczącym środków podejmowanych w kontekście zdrowia publicznego. 4

  

 Obecne globalne środki zwalczania SARS-CoV-2 w dużej mierze naruszają ten pogląd na zdrowie i prawa człowieka. Zarządzenia obejmują obowiązkowe noszenie maski (również na świeżym powietrzu i podczas zajęć sportowych, a w niektórych gminach, nawet gdy w pobliżu nie ma innych osób), dystans fizyczny, izolację społeczną, obowiązkową kwarantannę dla niektórych grup oraz zarządzenia dotyczące higieny.

  

 Przewidywana pandemia z milionami zgonów

  

 Na początku pandemii środki były zrozumiałe i szeroko wspierane, nawet jeśli występowały różnice we wdrażaniu w krajach wokół nas. WHO pierwotnie przewidziała pandemię, która pochłonie 3,4% ofiar, innymi słowy miliony zgonów, oraz wysoce zaraźliwy wirus, na który nie było dostępnego leczenia ani szczepionki. Spowodowałoby to bezprecedensową presję na oddziały intensywnej terapii (OIT) w naszych szpitalach.

Lubię to! Skomentuj17 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale