50 obserwujących
1073 notki
427k odsłon
  1408   0

Dr Urmie Ray (Cambridge): "Pandemia? Żadna pandemia!" Résumé rzekomej pandemii

[tekst niezwykłej wagi, jeden z najlepszych dotyczących tematu rzekomej pandemii, kto go przeczyta i przemyśli - nie będzie już patrzył na obecny obłąkany "pandemiczny" świat w ten sam sposób, co przed jego lekturą]

 Dr Urmie Ray - A Pandemic? What Pandemic?

Pandemia? Jaka pandemia? 


1 „Whats in a Name?”

Bezprecedensowe środki nałożone na ludność świata były uzasadnione rzekomym rozprzestrzenianiem się pandemii. Dlatego na początek konieczne jest dokładne wyobrażenie sobie znaczenia tego terminu, aby móc ocenić, czy doszło do pandemii, czy nie. Parafrazując Szekspira: „Cóż kryje się w nazwie? To, co nazywamy pandemią. Pod jakąkolwiek inną nazwą byłoby równie niszczycielskie.” Cóż, nie jest to takie proste, nazwy są ważne, ponieważ niosą ze sobą konotacje, przeróżne skojarzenia przypisywane nazwom przez użytkowników języka a przez to nazwy mają potężne konsekwencje. W przypadku pandemii zasadniczą kwestią jest to, że jest ona różnie definiowana.

Według czwartego wydania Dictionary of Epidemiology  z 2001 roku jest to „epidemia występująca na całym świecie lub na bardzo rozległym obszarze, przekraczająca międzynarodowe granice i dotykająca zwykle dużej liczby ludzi” oraz epidemia jako „wystąpienie w społeczności lub regionie przypadków choroby, określone zachowania związane ze zdrowiem lub inne zdarzenia związane ze zdrowiem, które wyraźnie przekraczają normalną długość trwania ”. [1]

W 2003 roku Światowa Organizacja Zdrowia dodała pojęcie odporności: „Pandemia grypy ma miejsce, gdy pojawia się nowy wirus grypy, na który ludzka populacja nie jest odporna, co skutkuje kilkoma równoczesnymi epidemiami na całym świecie z ogromną liczbą zgonów i chorób”. [2]

W dniu 6 maja 2009 r. [3] WHO zmieniła swoją definicję na: „Epidemia choroby występuje wtedy, gdy jest więcej przypadków tej choroby niż normalnie. Pandemia to ogólnoświatowa epidemia choroby. Pandemia grypy może wystąpić, gdy pojawi się nowy wirus grypy, na który populacja ludzka nie jest odporna ”. [4]

Ten opis nie przywołuje już koszmarnych wizji rosnącej liczby ofiar. W przeciwieństwie do tego, popularne koncepcje nadal odwołują się do „niebezpieczeństwa dla społeczeństwa i bardzo dużej liczby ofiar”. [5]

Oprócz rozbieżności między definicjami, każda z nich wiąże się z poważnymi problemami. Nauka to kwestia porównania w relacji do jakiegoś zewnętrznego punktu odniesienia. Pojęcia absolutne, takie jak ciepło czy zimno, są całkowicie subiektywne i nienaukowe. To, co jest naukowe, to względne koncepcje cieplejszego i zimniejszego. Otóż, nie istnieje obiektywny punkt odniesienia, w porównaniu z którym można określić, że choroba jest epidemią lub pandemią. Terminy te są pojęciami absolutnymi, obejmującymi w definicji WHO z 2003 roku absolutnie nienaukowe pojęcie „olbrzymich liczb”. Odłączone ciągi liczb mogą podsycać mistykę liczb, ale z naukowego punktu widzenia są bezwartościowe. Zatem może istnieć tylko prawna subiektywna definicja. Dokładnie tak jest w wielu krajach. W 1996 roku w Izbie Lordów argumentowano, że „definicje administracyjne można ustalić dla różnych chorób, w przypadku których wybiera się arbitralny próg, powyżej którego stosuje się termin„ epidemia ””.[6] Od tego czasu wiele krajowych organów ds. zdrowia, w tym amerykańskie i francuskie, wybrało „arbitralny próg” w przypadku grypy. Chociaż do 2020 r. dotyczyło to tylko grypy, otworzyło to drzwi do rozszerzenia definicji prawnej na inne choroby.

Na tym nie koniec problemów. Definicje pandemii i epidemii są zbyt nieprecyzyjne, przez co nawet ich prawna definicja jest problematyczna. Po pierwsze, zarówno definicja epidemiologiczna, jak i definicja WHO z 2009 r. zawierają termin „normalny”. Co to jest „normalny”? Czy to, co się dzieje każdego roku? Biorąc pod uwagę, że między latami mogą być zauważalne różnice, czy odnosi się to do średniej? Jeśli tak, to przez ile lat? Czy to odnosi się do jakiejś mediany liczby przypadków? Jeszcze raz ile lat należy wziąć pod uwagę? Poza tym, co kryterium „normalny” oznacza w odniesieniu do nowej choroby? Kiedy dokładnie możemy mówić o „wyraźnym nadmiarze”?

Ponadto nie ma oczywistych kryteriów, na podstawie których można by oprzeć definicje. Zachowanie się choroby [jej behawior] ma co najmniej dwa różne komponenty. Szybkość rozprzestrzeniania się, jeśli jest zaraźliwa, i nasilenie. Szybkość zależy od liczby przypadków choroby, a także od ich rozmieszczenia. Całe populacje  i wszystkie obszary geograficzne mogą być w równym stopniu dotknięte lub głównie niektóre określone podgrupy i obszary. Jeśli chodzi o ciężkość, zależy to nie ty od liczby przypadków, ale także od liczby zgonów. 

 

Ale jak ciężka powinna być choroba i jak szybko powinna się rozprzestrzeniać, aby można ją było uznać za epidemię lub pandemię? W tej kwestii nie ma konsensusu, co zwiększa subiektywizm jakiejkolwiek definicji. Definicje epidemiologiczne i definicje WHO z 2009 r. całkowicie pomijają dotkliwość. Podobnie jest w brytyjskiej administracyjnej definicji epidemii grypy. [7] W przeciwieństwie do tego, poprzednia definicja WHO z 2003 r. wiąże się z dotkliwością, podobnie jak w sposób dorozumiany popularna wizja pandemii, ale robi to nieprecyzyjnie. Z drugiej strony lepiej jest to uwzględnione w rządowej definicji epidemii grypy, w której zwraca się uwagę na śmiertelność i próbuje się rozsądnie określić próg. Wciąż jednak nie można wyeliminować arbitralności. [8] Jeśli chodzi o prędkość rozprzestrzeniania się, nie jest ona wyraźnie ujęta w żadnej definicji. Przynajmniej, biorąc pod uwagę, że wiele przypadków może pozostać zbyt łagodnych, aby były zauważalne, tylko badanie trwające kilka lat może zacząć dawać pewne minimalnie wiarygodne wskazania. Czas potrzebny jest również do oceny odporności i jej zakresu.

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale