Ekspert z Wall Street, John Titus,jest przekonany, że Corona nie dotyczy kryzysu zdrowotnego, ale finansowego. Celem banków jest wprowadzenie waluty cyfrowej. J.Titus śledzi radykalny plan ewentualnego przejęcia i centralizacji amerykańskiego systemu monetarnego przez prywatną Rezerwę Federalną (Fed). Fed zerwał z poprzednim systemem monetarnym już w 2019 roku.

Banki centralne nie chcą gotówki, chcą pieniędzy cyfrowych, które dają im całkowitą kontrolę. Pieniądz cyfrowy powinien krążyć w dwóch cyklach, w prywatnym i publicznym. Dokładnie z początkiem pandemii  wzrosła ogromnie podaż pieniądza  przez banki centralne. Tytus jest przekonany, że pandemia dotyczy pieniędzy, a nie nauki czy zdrowia. Celem jest przejęcie pełnej kontroli nad systemem monetarnym.

image

Wielki reset finansowy

Ekonomista prof. Richard A. Werner śledzi intencje centralizacji systemu monetarnego. Systemy zdecentralizowane zapewniają większe bezpieczeństwo i wydajność. Większość miejsc pracy byłaby zapewniana przez małe firmy. Ale to właśnie one mają zostać zniszczone przez Wielki Reset. Tak właśnie stało się w wyniku pandemii korony. I staje się system monetarny coraz bardziej scentralizowany. System bankowy został oddzielony od systemu państwowego i staje się coraz bardziej niezależny od systemu państwowego. Cyfrowe rejestry szczepień i cyfrowe pieniądze zapewniają ogromną kontrolę, znaną tylko z systemów totalitarnych, mówi prof. Werner. Droga, którą obrano w polityce, jest bezprecedensowa w historii. Doświadczamy „sowietyzacji” naszych demokracji. To sprzyja dążeniom totalitarnym. Nie ma powodu, dla którego nie mogłoby być lepszego systemu. Można to osiągnąć w dowolnym kraju w ciągu 2-3 lat. Argumenty ekonomiczne, których oni obecnie używają, są po prostu błędne. Nie ma kraju rozwijającego się, który by się naprawdę rozwinął w tym systemie. System obecny zapobiega rozwojowi.

image

Mark Skidmore:„Covid nie jest pandemią.” WHO po prostu zmieniła definicję. 99,7% przeżywa Koronę. Jedyna różnica w śmiertelności polega na tym, czy zapewniona jest odpowiednia opieka medyczna. Leczenie hydroksychlorochiną spowodowałoby 60% mniej zgonów. Tłumienie skutecznych leków spowodowało więcej zgonów. Wskaźnik samobójstw młodych kobiet w USA również wzrósł o około 50%. Zgony związane z alkoholem i narkotykami wzrosły o 30%. Średnia długość życia w USA spadła po raz pierwszy od II wojny światowej.

image

Patrick Wood:Od początku eksperci ekonomiczni dziwili się procesom gospodarczym podczas pandemii korony. To jest zamach stanu dokonany przez technokratów. Dekonstrukcja kapitalizmu odbywa się obecnie w sposób, jakiego nigdy nie dokonano w historii ludzkości. Giganci technologiczni chcą pozbyć się rządów, to oczywiste. „Odbudowa lepiej” ["„Building back better“"] to plan WEF „Wielki reset”. Głównym celem jest zniszczenie systemu gospodarczego, jaki znamy od 150 lat i całkowita kontrola.

image

Katarzyna Austin Fitts

Kryzys zdrowotny został wykorzystany do zamknięcia gospodarki i zamknięcia małych przedsiębiorstw. W tym samym czasie banki centralne wpompowywały do ​​systemu pieniądze. W rezultacie banki przejęły kontrolę nad wszystkimi sprawami ludzkimi. WEF już zaplanował, że nie będziemy już niczego posiadać, mówi Fitts. Widać wyraźnie dążenie do centralizacji – globalny zamach stanu. Centralna kontrola niszczy gospodarkę i tworzy ubóstwo. 

image


Źródło:

https://www.wochenblick.at/der-great-reset-die-corona-krise-beruht-auf-machtinteressen-der-tech-giganten/