wawel24 wawel24
150
BLOG

Na marginesie koszmaru, czyli "kto ma odrzucić?"

wawel24 wawel24 Polityka Obserwuj notkę 12

CZĘŚĆ I


*          *          *


żyjesz tylko w następnej myśli,

w leniwym umyśle innego

sam dla siebie zabójcą jesteś


żyjesz w zawiązku związku

z lirą duszy na ramieniu

i napiętym łukiem pleców

swego pana nieznanego cienia


mówią: zatrzymaj ruch pragnień

- powstrzymałem strzałę,

lecz zniknąłem

w nieprzewidzialnych dolinach

mdłości nagich mgieł i obojętności

na siebie samego


mówią odrzuć swoje Ja

ale ----------------

------  Kto ma odrzucić?

i Kto  -------------

stwierdzić

czy dobrze odrzucone?


więc ja mówię

grajcie na lirze

jak z nut łuku

odrzućcie mnie

zachowując Ja

oddalcie kochając

kochajcie przebierać


to nie recepta

tonie recepta

recepty są

dla martwych

i dla lekarzy

przepisy dla

spisanych

na straty


jest we mnie podróżnych Ja zgraja,

co wzajemnie się odrzucają,

dzięki temu żyje Ja wulkan,

i w popiół obraca tę część miasta mnie,

której nie wybiorę

która mi tego nie wybaczy

i w pyle się wije

od koszar aż po rynek


spoza symetrii krat

naszych kraterów

widzimy jak

dym spowija niebo


i tak ma być


marny i jeszcze raz marny

to byłby Bóg

który nie widziałby

na wskroś chmur

chmar  chimer

i poprzez ćmę ego


jak wspólna mądrość roztapia

pojedynczość naszych strachów

szarych biało-czarnych

i wchodzi w nas

jak w dym


-----------------------------------------------------------CZĘŚĆ II


MOTTO 

Na świątyni w Delfach widniała sentencja – „Nic ponad miarę” (μηδέν άγαν) – przypisywana przez Arystotelesa jednemu z legendarnych siedmiu mędrców greckich.image

Ilustracja. Zamknięte oczy Buddy...


Kilka uwag na marginesie notki blogera @zbyszeks "Czego nas uczy Artur Schopenhauer dzisiaj?" będącej refleksją nad kanałem Youtube https://www.youtube.com/@zygfrydfilozofia1949 i nad kolejną jego edycją pt. Filozofia koszmaru  poświęconą myśli Artura Schopenhauera.

Myśl Schopenhauera to zeuropeizowany (ergo: uintelektualniony) buddyzm. Sądzę, że warto przytoczyć celne podsumowania stanowiska myślowego buddyzmu, których autorem jest Edward Caird (1835-1908) z jego dzieła THE. EVOLUTION OF RELIGION. THE GIFFORD LECTURES DELIVERED BEFORE THE. UNIVERSITY OF ST. ANDREWS IN SESSIONS. 1890-91 AND 1891-92:

"Buddyzm, podobnie jak abstrakcyjny panteizm [wedyjski, przyp. mój, wawel], któremu się sprzeciwia, nie ma szczególnego szacunku dla duchowej natury człowieka. Jest to doktryna wyrównująca [reaktywna, przyp. mój, wawel], która  bezkrytycznemu „cokolwiek jest, jest słuszne” braminizmu przeciwstawia równie bezkrytyczne „cokolwiek jest, jest złe”. Cechy, które tworzą człowieka buddyzm nie dość wyraźnie stawia ponad tymi, które tworzą bestię. A jeśli miłość buddyjska rozciąga się na wszystkich ludzi, a nawet, możemy powiedzieć, na wszystkie żyjące istoty, to nie chodzi o to, że uważa ich za mających jakąkolwiek realną wartość w ich indywidualnym życiu, ale o to, że patrzy na nich jako na wszystkich jednakowo cierpiących z powodu nędzy istnienia.


Buddyzm jest przede wszystkim protestem przeciwko przesądnemu politeizmowi i towarzyszącej mu dezorganizacji społecznej; ale w swym odrzuceniu wobec wewnętrznego życia podmiotu utracił równowagę i ostatecznie utracił wszystko, nawet sam podmiot, w ciszy Nirwany. 

Wobec braku osobistego uczucia miłość uniwersalna [w rozumieniu buddyzmu, przyp. mój, wawel] jest najbliższa absolutnej ciszy myśli i uczuć, która jest wygaśnięciem osobowego „ja”.

Chociaż bowiem ogólna wada [abstrakcyjnego panteizmu wedyjskiego, przyp. mój, wawel] polega na tym, że przedstawia on Boską Istotę, która jest właściwie jednością przedmiotu i podmiotu, pod pozorem abstrakcyjnego podmiotu, buddyzm posuwa opozycję podmiotu do przedmiotu tak dalece, że nie może przyznać się do jedności pod jakąkolwiek postacią. Jest to zatem religia bez Boga. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że jest to etyka bez religii, gdyby nie to, że czysto negatywny ruch myśli zmierza w swoim logicznym rezultacie do rozbicia życia moralnego i religijnego; gdyż przeciwstawienie tego, co moralne, i tego, co naturalne, traci całą swą siłę, gdy staje się absolutne. Kiedy w ten sposób świadomość zostaje wprowadzona w całkowitą niezgodę sama ze sobą, pojednanie nie jest możliwe.

Jedyne, co pozostaje, to, jak mówią sami buddyści, „światło” świadomości, które powinno zostać „zdmuchnięte”."


image

Ilustracja. Edward Caird.


image

Ilustracja. Artur Schopenhauer.

wawel24
O mnie wawel24

Huomo-animal divino. Znajomość harmonii nazywa się stałością. Znajomość stałości nazywa się oświeceniem. [...]. Napięcie ducha w sercu nazywa się uporem. [...] Wiedzący nie zna udawania, udowadniający nie wie.  Nagroda Roczna „Poetry&Paratheatre” w Dziedzinie Sztuki ♛2012 - (kategoria: poetycki eksperyment roku 2012) ♛2013 - (kategoria: poezja, esej, tłumaczenie) za rozpętanie dyskusji wokół poezji Emily Dickinson i wkład do teorii tłumaczeń ED na język polski ========================== ❀ TEMATYCZNA LISTA NOTEK ❀ F I L O Z O F I A ✹ AGONIA LOGOSU H I S T O R I A 1.Ludobójstwo. Odsłona pierwsza. Precedens i wzór 2. Hołodomor. Ludobójstwo. Odsłona druga. Nowe metody 3.10.04.2011 P O S T A C I  1. Franz Kafka i hospicjum kultury europejskiej czyli nagi król 2. Platon czytany przez Simone Weil P O E Z J A 1. SZYMBORSKA czyli BIESIADNY SEN MOTYLA 2. Dziękomium strof Strofa (titulogram) 3.Limeryk 4.TRZEJ MĘDRCOWIE a koń każdego w innym kolorze... 5.CO SIĘ DZIEJE  M U Z Y K A 1.D E V I C S 2.DEVICS - druga część muzycznej podróży... 3.HUGO RACE and The True Spirit 4.SALTILLO - to nie z importu lek, SALTILLO - nie nazwa to rośliny 5.HALOU - muzyka jak wytrawny szampan 6.ARVO PÄRT - Muzyka ciszy i pamięci 7. ♪ VICTIMAE PASCHALI LAUDES ♬

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka