5 obserwujących
171 notek
84k odsłony
  93   0

#wanttobreathe or #Floydcase a polskie prawo.

W związku z faktem ograniczenia polskiego prawodawstwa w zakresie regulacji prawa do duszenia jako zastosowania środków przymusu bezpośredniego opisanych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000628/U/D20130628Lj.pdf

Art. 12. 1. Środkami przymusu bezpośredniego są:

1) siła fizyczna w postaci technik: 

a) transportowych, 

b) obrony, 

c) ataku, 

d) obezwładnienia; 

Art. 14. 1. Siły fizycznej można użyć lub wykorzystać ją w przypadkach, o których mowa w art. 11. 

2. Używając siły fizycznej lub wykorzystując siłę fizyczną, nie zadaje się uderzeń, chyba że uprawniony działa w celu odparcia zamachu na życie lub zdrowie własne lub innych osób albo na mienie lub przeciwdziała ucieczce.


Niestety pod słowem siły fizycznej zawiera się szereg technik dotyczących obezwładnienia lub ataku dlatego też policjantów szkolą specjaliści. Z jednego zamówień dotyczących takiego szkolenia dowiemy się że policja w ramach nauki zasad

"Stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego" obejmującej "Taktyka i techniki interwencji"

uczy się 

- lokalizacji miejsc wrażliwych na uderzenia i kopnięcia,

- zdolności przyjęcia pozycję walki oraz poruszać się w niej,

- stosowania ciosów i obrony przed nimi,

- zastosowania kopnięcia i obrony przed nimi,

- umiejętności takich jak pady i przewroty,

- zasad wykonywania rzutów i podcięcia,

- zasad obalenia oraz duszenia, -

- zasad wykonywania dźwigni na stawy kończyn górnych,

- zasad techniki walki w parterze,

- metod uwolnienia się z chwytów, obchwytów i duszeń i jak potem obezwładnić napastnika,

- technik obrony przed nożem, kijem oraz zagrożeń związanych z bronią palną,

- metod prowadzenia walki, 

 Niestety wszystko ukryte w słowie "obezwładnienie" wymienionym w ustawie 11 razy dotyczy pozbawienia kogoś swobody ruchów lub niezdolnego do działania. 

W ramach tego słowa ukryte jest w polskim prawodawstwie prawo do duszenia obywatel RP w ramach prawa policji do stosowania śroków przymusu bezpośredniego. 

Analogicznie do "duszenia" obywatel stosuje się "środków chemicznych - obezwładniających" oraz "paralizatorów" 

art. 24. 1. Chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, plecakowych miotaczy substancji obezwładniających, granatów łzawiących oraz innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających można użyć lub wykorzystać je w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–13. 

2. Chemicznych środków obezwładniających używa się lub wykorzystuje się je w celu krótkotrwałego zakłócenia orientacji przestrzennej lub obezwładnienia. 

3. Chemicznych środków obezwładniających nie używa się wobec osób, w stosunku do których użyto środków, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2–5 lub 13. 

Art. 25. 1. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej można użyć lub wykorzystać je w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 3, 5, 7–11 i 13. 

2. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej używa się w celu krótkotrwałego obezwładnienia osoby lub wykorzystuje się w celu krótkotrwałego obezwładnienia zwierzęcia, jeżeli użycie innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne. 

3. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej nie używa się wobec osób, w stosunku do których użyto środków, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2–5. 

4. Używając przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, nie celuje się w głowę. 

5. Użycie lub wykorzystanie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie  przekraczającej 10 mA przez uprawnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13, 16, 17, 20 i 21, wymaga dopuszczenia do posiadania tych przedmiotów, w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


Duszenie - technika obezwładnienia przeciwnika w walce wręcz, polegająca na zatamowaniu dopływu powietrza lub krwi do mózgu wskutek ucisku na narządy oddechowe lub krwionośne.

Duszenia stosowane są w wielu sportach i sztukach walki (np. jiu-jitsu, judo, BJJ, sambo, luta livre, MMA, aikido). Ze względu na bezpieczeństwo zawodników, w walce sportowej techniki duszeń stosuje się w sposób kontrolowany. Zwykle polegają one na ciskaniu narządów krwionośnych (tętnic szyjnych), zabronione są natomiast chwyty mające na celu ucisk narządów oddechowych (np. zgniatanie krtani). Walkę, w której zastosowano duszenie i przeciwnik nie może się z niego uwolnić, przerywa się po poddaniu lub sygnale sędziego.

Niektóre rodzaje duszeń stosowanych w walce sportowej: 

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale