0 obserwujących
38 notek
17k odsłon
359 odsłon

Alicja Lewandowska: kandydat do samorządu Włocławka

Wykop Skomentuj


Włocławska Wspólnota Samorządowa lista 18


Alicja Lewandowska- lat 33, członek Zarządu i współzałożyciel Włocławskiego Forum Rozwoju, koordynator akcji tworzenia rad osiedlowych we Włocławku. Magister filologii, nauczyciel-tłumacz języka niemieckiego i angielskiego. Obecnie zatrudniona w administracji Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, wcześniej aktywna głównie w sektorze szkolnictwa wyższego. Członek Yacht Club Anwil, kontynuuje naukę w Instytucie Europejskim.

Program wyborczy:

- Zwiększenie możliwości współdecydowania mieszkańców o sprawach dla nich ważnych poprzez utworzenie Rady Osiedla Michelin-Mięlęcin, Rady Osiedla Południe oraz jednostek pomocniczych dla pozostałych osiedli we Włocławku.

- Wspieranie działań na rzecz rozwoju współpracy z zagranicą we wszystkich sektorach lokalnej społeczności

- Powołanie specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie optymalnych rozwiązań wspierających drobny lokalny biznes oraz małe i średnie przedsiębiorstwa we Włocławku.

Jako Radna będę zabiegała o:

- utworzenie Rad Osiedlowych jako jednostek pomocniczych miasta Włocławek
-rozwój współpracy z zagranicą
- lepsze warunki rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości, ze szczególnym naciskiem na drobny biznes.

Jako Radna będę przeciwna:


- nierównemu traktowaniu przedsiębiorców
-zwiększaniu podatków od nieruchomości
-planowaniu rozwoju miasta i inwestycji bez przeprowadzenia dostatecznych konsultacji
  z mieszkańcami.

Jednym z punktów mojego programu wyborczego jest wspieranie lokalnego biznesu, z głównym naciskiem na drobny biznes, którego egzystencja jest najbardziej zagrożona w  mieście m.in. ze względu na ekspansję międzynarodowych koncernów handlowych. Ponadto liczne pojawiające się w mijającej kadencji protesty lokalnych przedsiębiorców doprowadziły mnie do przekonania, iż brakuje w naszym mieście ciała, którego celem byłaby stała ochrona interesów drobnych przedsiębiorców i  handlowców, cykliczne konsultowanie z władzami miasta planów inwestycyjnych Włocławka, prognozowanie ewentualnych konsekwencji decyzji inwestycyjnych oraz lobbowanie na rzecz rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom małych przedsiębiorców.

Myślę, iż celowym byłoby powołanie specjalnego zespołu przy Prezydencie Miasta specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie optymalnych rozwiązań wspierających drobny lokalny handel, a skład którego zasilą przedstawiciele małych przedsiębiorstw.


                          Okręg nr 4 Michelin-Mielęcin-Południe lista 18 miejsce 2

 

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale