46 obserwujących
501 notek
341k odsłon
  1891   0

dotyczy notki: LNG, CNG i LPG, czyli gaz gazowi nierówny

opublikowanej dzisiaj, 24 lipca 2020 r. na blogu o nazwie Blog energetyczny. Nie ma pod nią opcji skomentuj, jest natomiast opcja - napisz notkę. Więc... Piszę, bo muszę! Kto bowiem doczyta ją do końca zauważy w ostatnim akapicie, a właściwie jego zakończeniu, efekt echa. Mam przy okazji podania informacji o psotnym echu,  parę refleksji na temat wymienionych w notce gazów naturalnych oraz postulat dopisania do listy gazów transportowanych rurociągami i w butlach wysokiego ciśnienia, nowego nośnika energii jakim jest :  

gaz o kolosalnej przyszłości, czyli wodór   

  • Na blogu energetycznym brakuje danych o kaloryczności (dżuliczności :) tych gazów w odniesieniu do objętości oraz masy. Te sprawy właściwie poszły do lamusa. W rachunkach za gaz ziemny płacimy za zużytą energię. Poczciwe metry sześcienne pozostały w licznikach gazowych, ale są przeliczane na kWh zużycia energii. Kaloryczność gazu ziemnego w rurociągach jest w niewielkich granicach zmienna, jak zawartość tłuszczu w mleku dostarczanym do zlewni. 
  • Czeka na swoją erę w energetyce i gazownictwie (gazociągi, butle wysokociśnieniowe) - wodór - gaz o dużej przyszłości.

Wodór ma największą z paliw wartość opałową i ciepło spalania (w odniesieniu do masy). Ze względu na bardzo małą gęstość, wodór niekorzystnie prezentuje się na tle innych paliw, jeżeli wartości te zostaną odniesione do objętości. 

  • Nie znalazłam w nim danych o gęstości wodoru względem gęstości powietrza lub wprost ile kilogramów waży 1 m3 wodoru przy ciśnieniu standardowym. Takich informacji nie ma też w haśle Wodór: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r 
  • Wynika to prawdopodobnie z lekceważącego stosunku encyklopedystów do spraw nad którymi tyle ludzi się obecnie głowi, oraz głębokiego ukłonu przed szczegółami, bez opisu ogólnego - tu właściwości fizycznych dowolnego nośnika energetycznego, w tym dla gazów  także funkcji gęstości przy wzroście ciśnień w zbiornikach. 
  • W statystykach światowych wszystkie dane dotyczące energetyki podaje się w jednostkach fizycznych (m3,  kg) oraz w jednostkach energii czyli w układzie SI w dżulach: J, kJ, MJ, GJ, TJ, PJ, EJ. Pozwala to dodawać ze sobą każdą energię np. elektryczną uzyskaną z różnych źródeł. Ostatnie statystyki BP są tego przykładem:  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf  

Uważam, że wodór zasługuje na to aby ujawnić publicznie jego właściwości fizyczne, zanim zajmie miejsce innych gazów w rurociągach czy zbiornikach o wysokim ciśnieniu.  Lubię to! Skomentuj96 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka