47 obserwujących
527 notek
363k odsłony
  133   1

"S.M. Czyżyny - Słoneczna Energia"

Źródło: "S.M. CZYŻYNY  Informator czerwiec 2021" - rocznik 

Krótka historia projektu "S.M. Czyżyny - Słoneczna Energia" 

  • Czerwiec 2017 roku  - Walne Zgromadzenie Członków S.M. podjęło uchwałę o przygotowaniu i realizacji programów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  • Czerwiec 2019 roku - na dachu wieżowca zamontowano pilotażową instalację fotowoltaiczną, składającą się z 50 paneli o łącznej mocy 15 kW.
  • Listopad 2020 roku - Rada Nadzorcza S.M., po zapoznaniu się z wynikami pracy instalacji pilotażowej, akceptuje nową propozycję przygotowania programów budowy mikroinstalacji PV na dachach kolejnych budynków.
  • W roku 2021 w planie przewidziano montaż instalacji na 19 wysokich budynkach osiedla Dywizjonu 303.
  • Maj 2021 roku - Trwają prace montażowe na 11 budynkach os. Dywizjonu 303..
  • W kolejnych dwóch latach planuje się montaż mikroinstalacji w pozostałych 37 blokach należących do spółdzielni (łącznie 57 budynków) oraz na zespołach garażowych. Montaż instalacji na budynkach niskich oraz nad garażami wymaga indywidualnych analiz opłacalności.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych

Od początku realizacji programu wykorzystania energii słonecznej z instalacji montowanych na dachach domów, przyjęto następującą zasadę finansowania:

  • 50% kosztów pochodzi z Funduszy remontów budynków (obciążających lokatorów w czynszach),
  • 50% pokryte będzie z pomocy zewnętrznej i środków centralnego funduszu spółdzielni. Jeżeli nie będzie pomocy zewnętrznej, koszty będą w całości pokryte z dochodów działalności spółdzielni.

Przewiduje się, że część nakładów wnoszonych przez lokatorów zwróci się w ciągu 3,5 roku. W przypadku wzrostu cen energii elektrycznej, czas zwrotu nakładów wniesionych przez lokatorów może być proporcjonalnie krótszy.

W roku 2019 w 57 budynkach zużyto 741 MWh energii. Moc instalacji na 57 budynkach powinna wynosić od 690kW do 815 kW.

Przyjęto w założeniach, że produkowana energia słoneczna będzie wykorzystywana na bieżąco w 50%, pozostałe 50% energii oddawanej do sieci będzie odzyskiwane ze współczynnikiem 0,7. 

Wykorzystanie produkowanej energii

Energią elektryczną zasilane są dźwigi, hydrofornie, wentylatory oraz instalacje oświetlające części wspólne budynków, dlatego opłacalność instalacji zależy istotnie od wysokości budynków. 


Lubię to! Skomentuj17 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka