Blog
Dla Jędrka i Marynki
wzmianka
wzmianka geolog naftowy na emeryturze
21 obserwujących 226 notek 83518 odsłon
wzmianka, 10 maja 2017 r.

Kutno 2. Ryzyko związane z wierceniem otworów głębokich

490 0 0 A A A

Dane uzupełniające odpowiedź na komentarz dotyczący Kutna 2

Dziękuję czytelnikom ostatniej notki za niespotykaną ilościowo obecność. Odpisując na komentarz dotyczący Kutna podałam pani MONIE adresy miejsc, w których wspominałam o tym otworze. Pod jedną z linkowanych notek, dotyczącą problematyki Geotermii w suchych skałach odnotowałam 12 nowych wejść i dlatego dzisiaj zdecydowałam się zamieścić informacyjną surówkę, czyli to co kiedyś z trudem znalazłam w internecie. Kutno 2 było sławne przed rozpoczęciem wiercenia, ale jego zakończenie i wyniki przeszły bez echa.

Po likwidacji otworu zrobiłam komentarz rysunkowy dotyczący modnego wówczas hura optymizmu poszukiwawczego, którym przyozdabiam tę notkę w funkcji belki startowej. Oprócz potencjalnych zasobów trzeba także widzieć potencjalne zagrożenia.

______________________


Wiadomości WUG

Akcja ratownicza na wiertni Kutno 2

16 Października 2012

15 października br. około godziny 17.40, na wiertni "Kutno 2" w miejscowości Gołębiew Nowy, gmina Kutno, w otworze wierconym przez Poszukiwania Nafty i Gazu "Nafta" S.A. w Pile, na głębokości 6577 m, nastąpił nagły dopływ płynu złożowego o ciśnieniu 680 atm., mierzonym na powierzchniowych urządzeniach zabezpieczających.
W związku z występującym zagrożeniem Kierownik Ruchu Zakładu podjął decyzję o prowadzeniu akcji ratowniczej. Otwór jest zabezpieczony, pod ciągłą kontrolą, w tym zastępu ratowniczego wykonawcy i nie stwarza zagrożenia. Obecnie służby ratownicze przedsiębiorcy, w tym również Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie, prowadzą działania zmierzające do przywrócenia równowagi ciśnień w otworze. Nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej sprawuje OUG w Kielcach przy współudziale WUG.

Wyższy Urząd Górniczy 
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 24.10.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 65/2012/EW

o zagrożeniu erupcyjnym zaistniałym w dniu 15.10.2012 r. o godz. 1740 podczas wiercenia otworu Kutno – 2 w ramach poszukiwania i rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie bloku koncesyjnego Kutno - Żychlin w miejscowości Gołębiew Nowy, gmina Kutno, powiat kutnowski, woj. Łódzkie.

Wiercenie otworu Kutno – 2 prowadzone jest przez Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA” SA w Pile - urządzeniem wiertniczym IDM 2000 - na zlecenie Przedsiębiorcy FX ENERGY POLAND Sp. z o.o. w Warszawie w oparciu o następujące dokumenty:

·         Koncesja Ministra Środowiska nr 2/2007/p z dnia 23.03.2007 r. ze zm. z dnia 25.03.2011 r. na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie bloku koncesyjnego Kutno - Żychlin z terminem jej ważności do dnia 23.03.2013 r.;

·         Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne – Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA” Spółka z o.o. w Pile na wykonanie otworu Kutno – 2.

Celem przedmiotowego wiercenia jest w szczególności określenie występowania węglowodorów w złożu konwencjonalnym tj. w piaskowcach czerwonego spągowca.

W dniu 15.10.2012 r. podczas rdzeniowania otworu w interwale 6577 m – 6577,2 m, przy postępie rdzeniowania 0,2 m/h, nastąpił wzrost ciśnienia tłoczenia płuczki ze 120 bar do 186 bar. Po podciągnięciu przewodu o 3 m od dna otworu i zamknięciu prewentera, o godz. 1740, zarejestrowano ciśnienie w przewodzie (na stojaku) – 271 bar, natomiast w przestrzeni (9 5/8 cala x 5 cali ) – 665 bara. Do momentu zamknięcia prewentera przypłynęło do otworu 7 m3 płynu złożowego. Od godziny 1740 do godziny 1800 nastąpiło rozszczelnienie na zaworach bezpieczeństwa pomp płuczkowych i dopłynęło kolejne 7 m3. Łącznie do otworu dopłynęło 14 m3 płynu złożowego. Powyższe stwierdzono w oparciu o pomiar płuczki wiertniczej, która wypłynęła z otworu. Wiercenie w dniu zaistniałego zagrożenia prowadzono z zastosowaniem płuczki olejowej o ciężarze właściwym 1,21 G/cm3 , przy spodziewanym gradiencie ciśnienia złożowego w utworach czerwonego spągowca - 0,120 MPa/10 m.

Kierownik ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, w dniu 15.10.2012 r., ogłosił prowadzenie akcji ratowniczej w celu likwidacji istniejącego zagrożenia. Do akcji ratowniczej zmobilizowano 2 zastępy ratownicze Zakładowej Drużyny Ratowniczej PNiG NAFTA SA w Pile oraz specjalistów z Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie.

Przeprowadzone po zaistnieniu zagrożenia w dniach 15 i 16 października 2012 r. pomiary ciśnień, w przestrzeni i w przewodzie, wykazały, że ciśnienie w przestrzeni ustabilizowało się na wartości 680 bara, natomiast ciśnienie w przewodzie obniżyło się do 222 bara. W związku z tym, że różnica ciśnień w przestrzeni i przewodzie mogła być spowodowana między innymi niedrożnością (zatkaniem) dolnej części przewodu wiertniczego (koronki) lub uszkodzeniem podczas zaistnienia zdarzenia manometrów wskazujących ciśnienie w przewodzie, wykonano następujące czynności: w godzinach popołudniowych w dniu 16 października 2012 r. podjęto próbę uzyskania drożności przewodu wiertniczego. W wyniku prowadzonych działań stwierdzono uszkodzenie manometrów wskazujących ciśnienie w przewodzie. W przestrzeni i w przewodzie ciśnienia ustabilizowały się na poziomie 680 barów.

Opublikowano: 10.05.2017 12:00.
Autor: wzmianka
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Wykształcenie techniczne, praca w zawodzie, do pisania na S24 namówił mnie wnuk Jędrzej. *** Nie mam już czasu na istotne zmiany w swoim życiu i poglądach, bo właśnie dzisiaj 31 października 2016 roku skończyłam 79 lat i ogłaszam *** WEJŚCIE W OSIEMDZIESIĄTY – JUBILEUSZOWY ROK ŻYCIA *** Będę robiła co w mojej mocy, by za rok osobiście poinformować, że ów rok się właśnie skończył. Moja babcia Maria, gdy była w moim wieku mówiła, że smutne jest to, że stary człowiek umrzeć musi, a młody tylko może. J.S. 31.10.2016

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Cieszę się, że moja unikalna notka nie uniknęła przeoczenia ;-) Dziękuję, Panie Jerzy za...
  • Nie jestem tego pewna. Przy ostatnim wstrzymaniu odbioru przez Polskę dowiedziałam się, że...
  • BP podaje takie dane dla Ukrainy od 11 r. Aby dać gaz do NS-1 musieli odłączyć Ukrainę, co...

Tematy w dziale Gospodarka