46 obserwujących
469 notek
317k odsłon
357 odsłon

Odszedł stary rok energetyczny 2018/19

Wykop Skomentuj17

... w którym PSE dostarczyły konsumentom 169,8 TWh energii, w tym 14,2 TWh (8,4%) energii wiatrowej oraz 8,3 TWh energii z importu (jest to saldo międzysystemowej wymiany energii z krajami sąsiednimi (Szwecja, Litwa, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy). Dane o wytwarzaniu energii są dostępne na stronie: https://www.pse.pl/home. Kończę zapoznawanie się z energetyką źródeł odnawialnych raportem dotyczącym energetyki wiatrowej przedstawionym głównie na wykresach. 


Godzinowe dane o wydajności elektrowni wiatrowych w okresie od.2018.10.01.0:00 do 2019.09.30.23:59image

W tabeli zestawione są dane o generacji energii elektrycznej w ciągu 12 miesięcy całorocznego sezonu energetycznego rozpoczętego 1 października 2018 roku. Rok zwykły ma 8760 godzin. Miesiące mają różną liczbę dni i dlatego porównywanie danych m/m może być mylące, dlatego tabelę uzupełniłam danymi o średnich wydajnościach na dobę oraz w ciągu godziny. Na podstawie tych danych oszacowane zostały średnie miesięczne wydajności wyrażone w procentach dla mocy zainstalowanej rzędu 6 GW. Wydajności te wahają się od 12,8% w sierpniu do 40% w marcu 2019 r. Dla całego okresu 2018/2019 średnia moc wynosi 1622 MW - 27%. Można to wyrazić także w godzinach pełnego wykorzystania mocy zainstalowanej 14210/6 = 2368 h = 27% z 8760 godzin w roku. Dane tabelaryczne uzupełnia plansza złożona z 12. wykresów obrazujących uśrednioną siłę wiatrów w Polsce. Wszystkie wykresy mają taką samą skalę pionową (do 6 GW = suma mocy zainstalowanej) oraz poziomą wynoszącą 744 godz. - sześciu miesięcy 31-dniowych. W ten sposób wszystkie kwadraciki są mniej więcej równe.        

image

Każdy z miesięcy był przeze mnie omawiany, aż do znudzenia - miesiąc po miesiącu, dlatego rezygnuję z dodatkowego objaśniania tego co widać na wykresach. Plansza ułatwia dodatkowo porównywanie miesięcy zimowych z silnymi wiatrami z miesiącami letnimi, w których dominują delikatne wiatry. 

Spojrzenie na możliwości sprostania oczekiwań konsumentów energii przez elektrownie zawodowe i zawodne 

Zgromadziłam u siebie dostępne dane godzinowe potwierdzające sprostanie oczekiwań konsumentów energii przez Krajowy System Elektroenergetyczny. Wybrałam do ilustracji dane z wykonania zapotrzebowania mocy by porównać je z danymi dostaw energii wiatrowej. Dane te zestawione są na drugiej planszy. Na górze pokazana jest produkcja energii za darmo, na dole widzimy nudę wiejącą od kopciuchów. Tę planszę omówię trochę szczegółowiej.

image

Rysowane grubym piórem dane godzinowe o mocy sumarycznej elektrowni wiatrowych oraz sumarycznego wykonania dostaw mocy do odbiorców, w których znajduje się także energia z wiatru, pozwala nam lepiej zrozumieć oczekiwania odbiorców oraz dostrzec naturalne podejście do pracy najtęższego z grupy OZE - wiatru. Pracuje z werwą, ale zbyt często siada na ziemi, jak zmęczony staruszek. Widać to z "sejsmogramu" górnego. Obrazek ten mogłam umieścić na obrazku dolnym, w formie "poszycia leśnego" na pustym polu pod chmurą zapisaną danymi o zaspokojeniu przez PSE zapotrzebowania konsumentów w paśmie zmian dobowych i tygodniowych. Gdy rozpatruje się energetykę w roku kalendarzowym, stanowi ona nieckę przełamaną spadkiem zapotrzebowania na energię w okresie świąteczno-noworocznym. W tym ujęciu sezon grzewczy widać wyraźnie.Każdy dzyndzelek wiszący z chmury  oznacza spadek zapotrzebowania w soboty i niedziele. Nocne spadki dobowe nie są widoczne, ze względu na zagęszczenie danych. Ach, te grube flamastry! Mam coś lepszego do pooglądania: 

image

Białe pole pod chmurą obrazuje większą część potrzebnej mocy oraz zużywanej energii, która stanowi cokół dla energetyki formowanej w postaci wysadów tygodniowych oraz dobowych. Ich kształty są różne dla dni roboczych, sobót z niedzielami, wielkich świąt religijnych i innych. Z tego większego wykresu łatwo ocenić wagę cokołu. Wynosi ona około 130 TWh (8760h x15 GW) przy sumarycznym zużyciu energii w ciągu omawianego okresu czasu w ilości około 170 TWh. Jaki to procent? 

Łatwy ogląd wyników pracy wiatraków w poszczególnych miesiącach roku

Po raz drugi prezentuję wykresy z miesięcznymi wynikami pracy wszystkich turbin wiatrowych dostarczających energię do sieci PSE o łącznej mocy około 6 GW. Wykresy te stanowią uzupełnienie tego, o czym pisałam na początku, ale jako problem już znany moim czytelnikom zdecydowałam się na przerwanie znanego tematu omówieniem spraw podstawowych, czyli cokołu. 

image

Rozwiane różnokolorowe wstążeczki pokazują ścieżki liczników wyzerowanych na początku każdego z miesięcy do jego końca, przypadającego po 744, 720 lub nawet po 672 godzinach w lutym. W godzinie 745 licznik znowu się zeruje. Tu łatwo dostrzeżemy czempiona - marzec, który dał trzy razy tyle energii co sierpień z tą samą liczbą dni. 

image

Na tym wykresie zestawione są uporządkowane rosnąco moce w każdym miesiącu. Patrząc na ten wykres należy pamiętać, że pod wykresem mocy znajduje się pole energii, którego wielkości są pokazane na poprzednim rysunku oraz w tabeli na początku notki. Z takich danych robię żaglówki - belki. Kolejny rysunek opracowany dla biednego w energię sierpnia pozwoli nam lepiej dostrzec przydatność robienia grafiki dla lepszego zrozumienia i zapamiętania dość skomplikowanych problemów. 

image

Poprzednie wykresy zastępują nam 12 obrazków indywidualnych złożonych z trzech ścieżek (brak trzeciego wykresu, skumulowanej energii uzyskiwanej w czasie rzeczywistym. bez porządkowania danych od najmniejszej wartości). Każdy  z tych wykresów można podrasować zamieniając opis osi z danymi liczbowymi na procentowe skale czasu oraz mocy czy energii. 

Tak przedstawia się mój raport z pola walki z wiatrakami

Ważne wydarzenia w najbliższym czasie:


9 października 2019 Dyskusja w Brukseli na temat: 

Osiągnięcie celów klimatycznych UE - ograniczenie ogólnych emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 r. W porównaniu do poziomów z 1990 r. - wymaga całkowitej transformacji naszych systemów energetycznych. Aby to osiągnąć, musimy przyjąć całościowe podejście i zmaksymalizować synergię między sektorami i systemami.  

Ogrzewanie i chłodzenie w budynkach i przemyśle stanowi dziś połowę końcowego zużycia energii w UE. Optymalizacja tego sektora jest zatem niezbędna, jeśli UE chce być neutralna dla klimatu do 2050 r. 

https://events.euractiv.com/event/info/accelerating-integrated-energy-systems-for-a-climate-neutral-eu

Wiadomość z portalu Energetyka24    https://www.energetyka24.com/elektroenergetyka/spotkanie-ministra-tchorzewskiego-z-szefem-miedzynarodowej-agencji-energetycznej            

Grudniowe posiedzenie rady zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), któremu będzie przewodniczył minister energii Krzysztof Tchórzewski, było głównym tematem spotkania szefa resortu energii z dyrektorem wykonawczym IEA Fatihem Birolem. 

Wykop Skomentuj17
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka