0 obserwujących
14 notek
7555 odsłon
321 odsłon

Niespokojne przystanie na rynku. Część I obligacje korporacyjne

Wykop Skomentuj

 

UWAGA:
Inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji o ulokowaniu w nie środków, należy zapoznać się z opiniami dostępnych agencji ratingowych, lub też poznać kondycję spółki oferującej ten instrument. Przez wzgląd na wysoki koszt uzyskania opinii w agencji ratingowej, wiele firm oferujących tego typu papiery nie przedstawia oceny swojego ryzyka sporządzonej przez niezależną instytucję. Na potrzeby tej symulacji wzięto pod uwagę jedynie obligacje mieszczące się cenie 10.000 złotych.

Co może zrobić indywidualny inwestor posiadając 10.000 złotych i oczekując zysku z inwestycji przekraczającego stopę zwrotu z najlepszej lokaty bankowej, a lokując środki na rok ?


 


Warto rozważyć obligacje korporacyjne. Jednak zanim przejdę do omówienia potencjalnych zagrożeń oraz szans, trzeba odpowiedzieć na pytanie.


Czym są obligacje korporacyjne?
Na podstawie słownika ze strony http://www.corporatebonds.pl/ można stwierdzić, że:


 


 

Obligacja korporacyjna jest to dług, papier wartościowy przedsiębiorstwa, w którym jego emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (wierzyciela) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń, wynikających z obligacji. Podmiot emitując obligacje zaciąga w ten sposób pożyczkę, a kupujący obligacje dostarcza mu pieniędzy.

Z powyższej definicji wynika, że jeśli jakieś przedsiębiorstwo potrzebuje pieniędzy to zamiast kierować się do banku po kredyt inwestycyjny, może skierować się do nas – inwestorów – posiadaczy kapitału.

Niestety ta forma lokowania pieniędzy ma swoje wady, po pierwsze nie każdy może ją zakupić, ponieważ cena jednej obligacji wynosi od 1.000 zł. Do nawet 1.000.000 zł. Jest to instrument finansowy (podobnie jak akcje spółek dywidendowych oraz lokaty) dla osób chcących ulokować swój kapitał długoterminowo.

Na potrzeby naszej symulacji wybierzemy trzy firmy poszukujące obecnie kapitału na rynku. Pierwszą jest Timberone – firma zajmująca się produkcją konstrukcji drewnianych nowej generacji. Ta firma oferuje nam obligacje o stałym oprocentowaniu przez cały okres inwestycji wynoszący 12% w skali roku, odsetki wypłaci nam raz na pół roku, a zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości

Drugą firmą potrzebującą obecnie kapitału jest E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. – ta firma oferuje nam oprocentowanie stałe w wysokości 13% w skali roku, oraz odsetki wypłacane kwartalnie. Ważne jest jednak, że ta firma poszukuje pieniędzy na zakup portfeli wierzytelności . Czyli mówiąc po ludzku, spłaca dług długiem. To już powinno obudzić czujność każdego inwestora. Obligacje te nie są zabezpieczone.


Trzecim przedsiębiorstwem oferującym obecnie obligacje spełniające założenia naszego skromnego portfela jest SPQR S.A. firma zajmująca się inwestycjami. Oferuje nam oprocentowanie stałe wynoszące 15% w skali roku, wypłatę odsetek proponuje kwartalnie oraz przekazuje uzyskane w ten sposób inwestycje na działalność bieżąca. Poniższy wykres prezentuje potencjalne stopy zwrotu po roku z danej inwestycji pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, oraz ukazujących realne oprocentowanie. Jak widać na poniższym wykresie różnica między najwyżej oprocentowaną obligacją, a najniżej po uwzględnieniu podatku wynosi 243 złote.

WAŻNE:
Obligacje tutaj omawiane nie znajdują się w ofercie publicznej. Oznacza to, że w celu ich nabycia należy się bezpośrednio skontaktować z ich emitentami.

wykres

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale