0 obserwujących
138 notek
146k odsłon
  441   0

Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych

Zebrała się znów Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych. Postępy na razie niewielkie, ale na uwagę zasługuje inicjatywa zorganizowania wizyty patriarchy moskiewskiego Cyryla w Polsce. Byłaby to pierwsza w historii wizyta metropolity rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Pierwsza w okresie ponad 1000 lat chrześcijaństwa. I już choćby dlatego będzie to wydarzenie historyczne.
 
Nasuwają się porównania do skomplikowanego procesu pojednania polsko-niemieckiego, który tak naprawdę zapoczątkował wspólny list biskupów polskich i niemieckich pod hasłem "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Ta sama formuła może sie sprawdzić także i w stosunkach z Rosją.   
 
 
Kolejna sesja Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych w odnowionym składzie obradowała w Warszawie w dniach 31 maja – 1 czerwca 2012 r.  W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa polskiego i rosyjskiego Centrów Dialogu i Porozumienia.
 

Uczestników spotkania powitał minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski, który wysoko ocenił dorobek Grupy jako ważnego instrumentu i kanału tego dialogu. Ze słowem powitalnym zwrócił się do uczestników spotkania ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Aleksandr Aleksiejew, który zwrócił uwagę na potrzebę szerszego dostępu szerokiej publiczności do wyników prac Grupy i ogólnie dialogu polsko-rosyjskiego.

W swoich wystąpieniach obaj współprzewodniczący – prof. Adam Daniel Rotfeld i akademik Anatolij W. Torkunow – poruszyli sprawy dotyczące zmian w składzie Grupy oraz współpracy z Centrami Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; odnotowano reakcje resortów spraw zagranicznych oraz opinii publicznej obu państw na temat pracy Grupy; poruszono ogólne zagadnienia relacji polsko-rosyjskich, a także podjęto ostateczne uzgodnienia dotyczące angielskiej edycji tomu Białe Plamy – Czarne Plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008).

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas wcześniejszego roboczego spotkania w Kaliningradzie (15 maja br.), członkowie Grupy wysłuchali propozycji ekspertów w sprawie struktury dokumentów analitycznych poświęconych mechanizmom wielostronnego współdziałania integracyjnego na obszarze „wspólnego sąsiedztwa” Rosji i UE; problematyki bałtyckiej z uwzględnieniem spraw małego ruchu granicznego między Polską a Rosją; kultury strategicznej naszych państw oraz środków budowy zaufania.

Poruszono sprawę uznawalności dokumentów dotyczących wykształcenia oraz przygotowania listu Grupy poświęconego tej kwestii adresowanego do odpowiednich instytucji rządowych Polski i Rosji.

W dyskusji na temat zbiorów dokumentów aktywny udział wzięli – ze strony polskiej: prof. Władysław Stępniak, dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz dr Sławomir Dębski, dyrektor warszawskiego Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, natomiast ze strony rosyjskiej: A.N. Artizow, szef Rosyjskich Archiwów Państwowych (Rosarchiw) i przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Dialogu i Porozumienia w Moskwie; amb. P.W. Stiegnij, dyrektor moskiewskiego Centrum i amb. A.I. Kuzniecow, dyrektor Departamentu Historyczno-Dokumentacyjnego MSZ FR.

Uczestnicy wysłuchali informacji prof. Natalii S. Lebiediewej o poszukiwaniach dodatkowych dokumentów w sprawie zbrodni katyńskiej, w szczególności dotyczących tzw. „listy białoruskiej” ofiar tej zbrodni. Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia przekazało stronie rosyjskiej listę nazwisk obywateli polskich, którzy z dużym prawdopodobieństwem mogą stanowić część „listy białoruskiej”.

Uczestnicy posiedzenia – w wyniku wymiany poglądów na te oraz inne zagadnienia – uzgodnili program działań na najbliższe półrocze. Postanowiono:

  1. Przygotować koncepcję nowego trzytomowego wydawnictwa dokumentów dotyczących stosunków polsko-radzieckich w okresie 1918-1945, a także ewentualnego odrębnego tomu dokumentów, obejmujących lata 1989-1991.
  2. Uzgodnić strukturę i treść nowej publikacji na tematy relacji polsko-radzieckich w okresie wojny 1939-1945. Tom powinien obejmować kilka wątków: polityczno-koncepcyjne założenia obu stron; aktywność dyplomatyczną; wzajemne relacje polskich i radzieckich ugrupowań partyzanckich, polskiego Podziemia oraz Armii Czerwonej.
  3. Omówiono temat przygotowania przez warszawskie Centrum Dialogu i Porozumienia dokumentalnego projektu badawczego dotyczącego wzajemnych relacji między Armią Czerwoną a Armią Krajową oraz możliwości włączenia się w ten projekt rosyjskich badaczy.
  4. Uzgodnić kontrakt z wydawcą anglojęzycznego tomu pt. Białe Plamy – Czarne Plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008); Grupa po uzgodnieniu włączy się w szeroką dystrybucję tej publikacji.
  5. Uzgodniono zalecenie jak najszerszego wykorzystania ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych dla popularyzacji idei polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia.

Uczestnicy zaaprobowali inicjatywę zorganizowania seminarium z udziałem uczonych i wybitnych przedstawicieli duchowieństwa Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce oraz Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na temat Chrześcijaństwo w XXI wieku. Pamięć – Przebaczenie – Pojednanie.Spotkanie odbędzie się na zaproszenie Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Termin i lista uczestników zostaną uzgodnione przed wizytą Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla w Polsce (sierpień 2012).

Podczas warszawskiego posiedzenia poruszono tematy współpracy i współzależności między Grupą a Centrami Dialogu i Porozumienia; szefowie Centrów – S. Dębski i P. Stiegnij – szczegółowo przedstawili kierunki i założenia pracy oraz współpracy między kierowanymi przez nich instytucjami. Szczególną uwagę zwrócono na metody i możliwości stymulowania wymiany młodzieży w zakresie edukacji oraz wspólnych projektów badawczych i kulturalno-oświatowych. Członkowie Grupy wysunęli postulat, aby Centra prowadziły stały monitoring działań, które rozwijają aktywność w promowaniu dialogu i polsko-rosyjskiego porozumienia w obu krajach.

Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem Centrów Dialogu i Porozumienia oraz Grupy do Spraw Trudnych będzie zorganizowanie w październiku 2012 r. polsko-rosyjskiej konferencji poświęconej okresowi Smuty i kształtowaniu państwowości polskiej i rosyjskiej w XVII w.

Uczestników Grupy i kierownictwo Centrów Dialogu i Porozumienia przyjął w Belwederze Prezydent RP Bronisław Komorowski. W uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-rosyjskiego dialogu Prezydent RP wręczył akademikowi Anatolijowi W. Torkunowowi, współprzewodniczącemu Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.

Następna sesja Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych ma się odbyć jesienią 2012 roku (jako miejsce posiedzenia rozpatrywany jest Kaliningrad).

Moja poprzednia notka na ten temat: 

http://wschod.salon24.pl/314983,polsko-rosyjska-grupa-do-spraw-trudnych

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale