248 obserwujących
1101 notek
2002k odsłony
  248   0

Thriller Ambasadorski / The Ambassadorial Thriller, Odcinek/Episode 2

Here is a concise English language summary of the actions of the Polish Government deeming the Ambassador-Designate Mark Francis Brzezinski a Czech citizen.

Tu znajduje się zwięzłe streszczenie w jezyku angielskim działań podjętych przez rząd RP w celu uznania Marka Francisa  Brzezińskiego, kandydata na amabasadora USA, za obywatela czeskiego:

https://newsbeezer.com/polandeng/us-ambassador-to-poland-it-turned-out-that-mark-brzezinski-was-not-a-pole/

Here is a copy of the US Government personnel security regulations applicable to Mr Mark Brzezinski as a State Department employee.

Tu można przeczytać rządowe przepisy bezpieczeństwa osobowego odnoszące się do Marka Brzezinskiego jako pracownika Departamentu Stanu.

https://www.odni.gov/files/NCSC/documents/Regulations/SEAD-4-Adjudicative-Guidelines-U.pdf

Security guidelines that Mr Brzezinski has to conform to are
in Appendix A, Guidelines A to M.

Wytyczne bezpieczeństwa osobowego, jakie musi spełnić p. Brzeziński są w Załączniku A, wytyczne A do M.


If Mr Brzezinski, a trained lawyer, had failed to disclose his dual ciitizenship of USA and Poland to the Diplomatic Security Service (DSS) of the State Department during his personal background investigation – God help him.

Jeżeli p. Brzezinski, wykwalifkowany prawnik, nie ujawnił faktu swojego podwójnego obywatelstwa Polski i USA wewnętrznej służbie bezpieczeństwa Departamentu Stanu (DSS) podczas procedur sprawdzających  – niech mu Bóg dopomoże. 


If Mr Brzezinski has failed to formally notify the Diplomatic Security Service (DSS) of the State Department, that his prospective host Government of Poland now regards him as a Czech citizen  – God help him.

Jeżeli p. Brzezinski nie zawiadomił oficjalnie wewnętrznej służby bezpieczeństwa Departamentu Stanu (DSS), że rząd polski, przy którym ma być akredytowany, uważa go za obywatela czeskiego – niech mu Bóg dopomoże.


If Mr Brzezinski has failed to share with the Diplomatic Security Service (DSS) the full and frank history of his association with Mr Radoslaw 'Radek' Sikorski – in particular, their status as co-founders and members of the first Board of the American Polish Advisory Council (APAC), a 510 (c)(4) organization registered in Washington DC, which undertook active lobbying for and on behalf of the Polish Government without a legally required FARA registration as a foreign agent – God help him.

Jeśli p. Brzezinski nie podzielił się z dyplomatyczną służbą bezpieczeństwa DSS pełnym i szczerym opisem swoich powiązań z p. Radosławem 'Radkiem' Sikorskim – w szczególności, w kwestii statusu obu panów jako współzałożycieli i członków pierwszego zarządu American Polish Advisory Council (APAC), organizacji zarejestrowanej w Waszyngtonie DC na podstawie art. 510(c)(4) amerykańskiej ustawy skarbowej, która podejmowała aktywny lobbying na korzyść i w imieniu rządu RP, nie posiadając wymaganego amerykańskim prawem certyfikatu rejestracji jako agenta obcego wpływu wydanego na podstawie ustawy FARA (Foreign Agents Registration Act) – niech mu Bóg dopomoże.


https://en.wikipedia.org/wiki/American_Polish_Advisory_Council


The founding members of American Polish Advisory Council (APAC) were:

Założycielami American Polish Advisory Council (APAC) byli:

Mark Brzezinski,
Joe Macielag,
Zbig Cymerman,
Susan Bysiewicz,
Marilyn Piurek,
Bogdan Lodyga,
Dr. Michael Szporer,
Al Koproski,
Paul Saydek,
Thaddeus Kontek,
 Radek Sikorski,
Dr. John Micgiel.

Lubię to! Skomentuj18 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale