3 obserwujących
310 notek
16k odsłon
42 odsłony

Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego

Wykop Skomentuj1

Co jest mądrego w mądrych pannach?

Wszyscy wiemy, że zbliża się powrót Pana i mamy nadzieję, że niebawem znowu spotkać Pana. Pan Jezus powiedział nam, że tylko panny mądre mogą spotkać Pana. Tak więc, w jaki sposób możemy stać się pannami mądrymi? Pan Jezus powiedział kiedyś: „Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi” (Ewangelia Mateusza 25:1-10).

 Ze słów Pana możemy wyciągnąć wniosek, że ​​ci, którzy „zabrali o oliwie”, są mądrymi pannami, a ci, którzy „nie wzięli o oliwie”, są głupimi pannami. Kim naprawdę są panny mądre? Panny mądre wiedzą, że Pan powrócił, ponieważ słyszą ludzi krzyczących „Oto Oblubieniec”, ogłaszających w ten sposób powrót Pana, a oni szukają i badają ich świadectw, widzą, że się pojawił i dokonuje swego dzieła. Dlatego zaakceptowały Boże dzieło w dniach ostatecznych, kroczą śladami Baranka i zasiadły do uczty z Panem. W Księdze Objawienia jest wiele proroctw: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Revelation 2-3). To dość, aby dowieść, że kiedy Pan powróci w dniach ostatecznych, wówczas przemówi. Ci, którzy usłyszą Jego głos, powitają Pana i zasiadły do uczty z Panem.

Proszę obejrzeć:

Pieśni na uwielbienie – Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego – Ponowne przyjście Jezusa

I

Tym razem Bóg przychodzi, by działać nie tylko w ciele duchowym, lecz także w tym zwykłym. Nie tylko jest to ciało wtórnego wcielenia Bożego , jest to też ciało, w którym Bóg powraca. Jest to bardzo zwykłe ciało. Nie dostrzeżesz w Nim żadnych różnic względem pozostałych ciał, ale możesz otrzymać od Niego prawdy, których nigdy wcześniej nie słyszałeś/słyszałaś. To znikome ciało jest ucieleśnieniem wszystkich słów Bożej prawdy - jest tym, co dokonuje Bożego dzieła w dniach ostatnich i wyrazem całego Bożego usposobienia względem człowieka. Czy nie masz wielkiego pragnienia, by zobaczyć Boga w niebie? Czy nie pragniesz mocno zrozumieć Boga w niebie? Czy nie pragniesz usilnie poznać cel ludzkości? On wyjawi Ci wszystkie te sekrety, których żaden człowiek nie był w stanie Ci przekazać i On powie Ci nawet o prawdach, których nie rozumiesz. On jest twoją bramą do Królestwa i twoim przewodnikiem po nowym wieku.

II

Takie zwykłe ciało kryje w sobie wiele niezgłębionych tajemnic. Jego dzieła mogą być dla Ciebie nieodgadnione, ale cel całej Jego pracy wystarcza, byś zobaczył, że nie jest On prostym ciałem, jak wierzą ludzie. On bowiem reprezentuje wolę Bożą, a także troskę, którą Bóg okazał w stosunku do ludzkości w dniach ostatecznych. Chociaż nie możesz usłyszeć słów, które Bóg mówi, a które zdają się wstrząsać niebiosami oraz ziemią, ani nie możesz zobaczyć Jego oczu, które są niczym gorejące płomienie i chociaż nie możesz poczuć dyscypliny Jego żelaznego pręta, to możesz usłyszeć w Jego słowach Bożą wściekłość i poznać, że Bóg okazuje miłosierdzie rodzajowi ludzkiemu. Możesz zobaczyć sprawiedliwe usposobienie, które ma Bóg oraz Jego mądrość, a ponadto możesz zdać sobie sprawę z troski i opieki, którą Bóg okazuje całemu rodzajowi ludzkiemu.

Źródło: Kościół Boga Wszechmogącego

Zalecenie: Piesni krolestwaWykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale