3 obserwujących
672 notki
38k odsłon
  60   0

Jak mądre dziewice zostają pochwycone do nieba?

Jak możemy zostać pochwycone do nieba?

Czy wiesz jak zostać pochwycone do nieba? Niektórzy mowili, że kiedy Pan powróci, nasz obraz się przemieni i zostaniemy zaprowadzeni do Pana. Jeszcze inni, że w Biblii Bóg powiedział: „(…) Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty” (Księga Kapłańska 11:45). Jeśli ktoś nie jest święty, nie może zobaczyć Pana. Kiedy grzesznicy, tacy jak my, oczekują, że Pan wprowadzi ich do królestwa niebieskiego, zawsze myślę, że to niemożliwe! Konfrontując się z tymi różnymi stwierdzeniami. Które są zgodne z wolą Bożą? Jak możemy wejść do królestwa niebieskiego? „Czas zmiany” Klip filmowy (1) – Jak mądre dziewice zostają pochwycone do nieba? Ten film da ci odpowiedzi, których szukasz.

Filmy religijne 2019 „Czas zmiany” Klip filmowy (1) – Jak mądre dziewice zostają pochwycone do nieba?

Brother Cheng: Kiedyś uważaliśmy słowa apostołów, takich jak Paweł, za słowo Boże i podążaliśmy za nimi. Wierzyliśmy i pracowaliśmy dla Pana, a nawet, w kwestii Jego powtórnego nadejścia, odsuwaliśmy na bok słowa Pana Jezusa na rzecz słów Pawła. Czy to nie poważny błąd? Powinniśmy słuchać słowa Boga czy człowieka?

Li Zhi: Wierzący w Pana powinni słuchać Boga. Czy to nie oczywiste?

Li Xiang/ Li Beiwei: Oczywiście, powinni słuchać Boga!"

Qi Hang: Zdecydowanie Boga!

Brother Cheng: A słowa Pawła są słowami Boga czy człowieka?

Hu Peng: Zdecydowanie słowami Boga!

Sister Liu: Słowami człowieka!

Li Zhi: Biblia jest słowem Boga.

Sun Wan'gu: Tak, to słowo Boga!

Sister Liu: Słowo człowieka!

Hu Peng: Nie, słowo Boga!

Brother Cheng: Na razie odłóżmy na bok kwestię tego, czy to słowo Boga, czy człowieka. Możemy być pewni, że biblijne słowa Jahwe i Pana Jezusa są słowem Bożym. Nie można temu zaprzeczyć.

Chen Liang: Tak.
Sun Wan'gu: Nie ma wątpliwości.
Li Xiang: To prawda.

Brother Cheng: Słowa apostołów, takich jak Paweł, bez wątpienia są słowami człowieka. Nawet jeśli powstały z natchnienia Ducha Świętego, wciąż są to słowa człowieka. W żadnym wypadku nie są to słowa Boga.

Brother Zhang: Tak. Ale dlaczego? Ponieważ ani Pan Jezus, ani Duch Święty nie poświadczyli, że słowa apostołów są słowem Bożym. Nawet sami apostołowie nigdy nie twierdzili, że to, co napisali, jest w istocie słowem Bożym.

Su Mingyue: Mm.
Brother Cheng: Nie mam racji?
Su Mingyue: Masz!

Li Xiang: Tak, to prawda! Teraz wszystko nabiera sensu. Słowa apostołów są słowami człowieka.

Brother Cheng: Słów człowieka nie można postrzegać jako słowa Bożego. Nie można ich interpretować na równi ze słowem Bożym.

Li Xiang: Zgadza się.

Brother Cheng: Niektóre słowa człowieka powstały z natchnienia Ducha Świętego, ale niektóre z pewnością zostały skażone ludzką wolą. Nie były wyrazem prawdy. Jeśli potraktujemy słowo człowieka jako prawdę, wywołamy zamieszanie i do niczego nie dojdziemy.

Qi Hang: Jak to nie dojdziemy?
Sun Wan'gu: Niemożliwe.

Brother Cheng: Dlaczego wśród wspólnot religijnych pojawiły się tysiące różnych denominacji?

Sister Liu: Właśnie, dlaczego?

Brother Cheng: Dlatego, że ​​człowiek interpretuje słowo człowieka jako słowo Boga, a to powoduje poważne zamieszanie. Jeśli chodzi o wejście do Królestwa Niebieskiego, powinniśmy podążać tylko za słowem Pana Jezusa.

Brother Zhang: Tak.

Brother Cheng: To Pan Jezus jest wcielonym Chrystusem. Tylko Pan Jezus jest Zbawicielem. Słowo Pana Jezusa jest prawdą. Jedynie słowa Pana Jezusa mają autorytet.

Brother Zhang: Amen!

Brother Cheng: Paweł był tylko człowiekiem. Nie był Chrystusem. Nie był w stanie wyrazić prawdy. To było nieuniknione, że w jego słowo wkradnie się ludzka wola i wyobraźnia. Nawet Paweł nie śmiał stwierdzić, że jego słowo zostało zainspirowane przez Boga,
nie wspominając o tym, że jego listy są słowem Boga.

Lin Muzhen: Tak!

Brother Cheng: Czy traktowanie słowa Pawła jako słowa Boga nie byłoby absurdalne?

Li Xiang: Tak. To prawda.
Su Mingyue: O to właśnie chodzi!
Zhang Enhui: Tak.
Chen Liang: To brzmi rozsądnie!

Brother Cheng: Tak więc niezależnie od tego, czy jesteśmy posłuszni woli Bożej, czy też nie albo czy jesteśmy uprawnieni do wejścia do Królestwa Niebieskiego, jeśli naprawdę chcemy znaleźć właściwą odpowiedź,  powinniśmy podążać wyłącznie za słowem Pana Jezusa do introspekcji i dążenia do prawdy. Czy to nie brzmi sensownie?

Zhang Enhui/ Su Mingyue/ Yang Xinjing/ Sister Xu: Tak! Racja!

Lin Muzhen: Wspólnota doznała oświecenia. Nie powinniśmy słuchać Pawła.

Brother Cheng: Przeczytajmy słowa Boga Wszechmogącego, aby lepiej to zrozumieć.

Zhang Enhui/ Yang Xinjing/ Lin Muzhen/ Chen Liang: Dobrze!

Chen Liang: Oto słowa Boga Wszechmogącego!

Lin Muzhen: Tak.

Brother Cheng: Bóg Wszechmogący rzecze: "Dzisiaj ludzie wierzą, że Biblia jest Bogiem, a Bóg jest Biblią. A więc wierzą oni również, że wszystkie słowa Biblii były jedynymi słowami wypowiedzianymi przez Boga i że były wszystkimi słowami wypowiedzianymi przez Niego. Ci, którzy wierzą w Boga, myślą nawet, że mimo iż sześćdziesiąt sześć ksiąg Starego i Nowego Testamentu zostało napisane przez ludzi, to wszystkie te słowa były dane pod natchnieniem Boga oraz są zapisem wypowiedzi Ducha Świętego. Jest to błędna ludzka interpretacja, zupełnie nie pokrywająca się z faktami. W rzeczywistości, poza księgami proroctw, większość Starego Testamentu stanowi zapis historyczny. Część listów Nowego Testamentu wypływa z ludzkich doświadczeń, a część z oświecenia danego przez Ducha Świętego. Listy Pawła są przykładowo dziełem człowieka, wszystkie były wynikiem oświecenia danego przez Ducha Świętego i były pisane do kościołów. Stanowiły słowa napomnienia oraz zachęty dla braci oraz sióstr w kościołach. Nie były to słowa wypowiedziane przez Ducha Świętego — Paweł ani nie mógł mówić w imieniu Ducha Świętego, ani nie był prorokiem, a tym bardziej nie doświadczał wizji. Jego listy były pisane dla kościołów w Efezie, Filippi, Galacji oraz innych kościołów. Tym samym listy Pawła zawarte w Nowym Testamencie są listami, które Paweł pisał dla kościołów, a nie z natchnienia Ducha Świętego, i nie były one bezpośrednimi wypowiedziami Ducha Świętego. Wszystko, co powiedział, co było budujące moralnie i pozytywne dla ludzi, było słuszne, ale nie stanowiło wypowiedzi Ducha Świętego, a Paweł nie mógł reprezentować Boga. Skandalicznym oraz straszliwym bluźnierstwem jest rozumienie ludzi, według którego traktują zapisy doświadczenia i listy człowieka jako słowa wypowiedziane przez samego Ducha Świętego do kościołów! Jego tożsamością była jedynie praca apostolska i był on jedynie apostołem wysłanym przez Boga; nie był ani prorokiem, ani nie przepowiadał. A zatem jego własna praca oraz życie braci i sióstr miały dla niego najwyższą wagę. Dlatego też nie mógł mówić w imieniu Ducha Świętego. Jego słowa nie były słowami Ducha Świętego i w jeszcze mniejszym stopniu mogłyby być poczytane za słowa Boga, ponieważ Paweł nie był nikim więcej niż stworzeniem Boga, a z pewnością nie był Jego wcieleniem.

Zhang Enhui/ Yang Xinjing: (Amen!)

Brother Cheng: Jego tożsamość nie była taka sama jak tożsamość Jezusa. Słowa Jezusa były słowami Ducha Świętego, słowami Boga, ponieważ posiadał On tożsamość Chrystusa, Syna Boga. Jakże Paweł mógłby być Mu równym? Jeśli ludzie postrzegają listy i słowa takie jak te Pawła jako wypowiedzi Ducha Świętego oraz czczą je jako Boże, można tylko powiedzieć, że są zbyt bezkrytyczni. Mówiąc bardziej dosadnie, czyż nie jest to nic innego niż bluźnierstwo? Jak człowiek może mówić w imieniu Boga? I jak ludzie mogą chylić się przed zapisami jego listów i słowami, które wypowiadał, jakby były świętą księgą lub księgą niebiańską? Czy słowa Boga mogłyby zostać przypadkowo wypowiedziane przez człowieka? Jak człowiek mógłby mówić w imieniu Boga?”

Li Li/ Lin Muzhen: (Prawda.)

Brother Cheng: „Słowo Boże nie może być wypowiadane jako słowo człowieka, a tym bardziej słowo człowieka nie może być wypowiadane jako Słowo Boże. Człowiek, którym Bóg się posługuje, nie jest inkarnacją Boga, a inkarnacja Boga nie jest człowiekiem, którym Bóg się posługuje; tu leży zasadnicza różnica. Słowa Boga wcielonego zapoczątkowują nową epokę, prowadzą całą ludzkość, ujawniają tajemnice i wskazują człowiekowi kierunek podążania w nowej epoce. Oświecenie zyskiwane przez człowieka to tylko prosta praktyka lub wiedza. Nie jest ono w stanie poprowadzić całej ludzkości w nową epokę ani odkryć tajemnicy samego Boga. Ostatecznie Bóg jest przecież Bogiem, a człowiek – człowiekiem. Bóg posiada istotę boską, a człowiek posiada istotę ludzką. Jeżeli ktoś postrzega słowa Boga jako proste oświecenie przez Ducha Świętego i przyjmuje słowa apostołów oraz proroków jako wypowiedziane osobiście przez Boga – to się myli. Bez względu na wszystko nie należy zmieniać właściwego na niewłaściwe, mówić o wysokim jak o niskim czy o głębokim jak o płytkim. Nie należy celowo odrzucać tego, co wiemy, że jest prawdą”.

Su Mingyue: Słowa Boga Wszechmogącego są jasne.
Yang Xinjing: Tak.

Su Mingyue: Paweł nie był Chrystusem, jak więc jego słowo mogłoby być słowem Boga?

Zhang Enhui: To prawda.
Su Mingyue: To byłoby niemożliwe!

Brother Zhang/ Qi Hang: Właśnie.

Su Mingyue: Nawet jeśli słowo Pawła zostało natchnione przez Ducha Świętego, nadal jest to tylko słowo człowieka, a nie słowo Boga. Wierzymy od wielu lat, ale nie potrafiliśmy odróżnić słowa człowieka od słowa Boga. To nie do pomyślenia.

Zhang Enhui: Tak.

Yang Xinjing: Dokładnie. Bóg Wszechmogący wskazał nam dokładnie, co jest słowem Bożym, a co jest słowem ludzkim. Dopiero dzisiaj to zrozumieliśmy.

Lin Muzhen: W rzeczy samej! Pastorzy i starsi kościoła mówią, że Biblia była natchniona przez Boga i jest słowem Bożym.
Traktowaliśmy słowa apostołów, takich jak Paweł i Piotr, jako słowa Boga.

Yang Xinjing: To prawda.

Lin Muzhen: To było niewłaściwe.

Hu Peng: Jak to się mogło stać?

Ren Li: Niekoniecznie. Czy pastorzy i starsi nie rozumieją lepiej Biblii?

Hu Peng: Oczywiście, że tak.

Ren Li: Oni uznają słowo Pawła za słowo Boga. Co w tym takiego złego?

Congregation: 
Chen Liang: Naprawdę myślisz, że pastorzy i starsi mogą reprezentować Pana? Paweł nigdy nie powiedział, że Bóg natchnął jego listy lub że są one słowem Bożym, więc na jakiej podstawie pastorzy i starsi kościoła opierają swój pogląd?

Li Li: Właśnie. Słowo Boga Wszechmogącego jest prawdą absolutną. To, czego cała wspólnota religijna nie potrafi wyjaśnić, Bóg Wszechmogący tłumaczy w kilku słowach.

Sister Liu: Te słowa z pewnością pochodzą od Ducha Świętego. To słowa wypowiadane przez Ducha Świętego.

Li Li: Mm. Zgadza się.Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale