Paweł Łęski Paweł Łęski
4370
BLOG

Pacyfikatorzy gwałcili kobiety na ołtarzach kościołów i rozrywali bagnetami dzieci

Paweł Łęski Paweł Łęski Kultura Obserwuj notkę 7

21 stycznia 1794 – Rewolucja francuska: rozpoczęła się brutalna pacyfikacja powstania w departamencie Wandea w zachodniej Francji.

Równość, wolność, braterstwo albo śmierć - to hasło Rewolucji Francuskiej. Liberté, Égalité, Fraternité, ou la Mort - hasło sformułowane 30 czerwca 1793. 

image

" Bądź moim bratem albo cię zabiję" miał powiedzieć Sébastien-Roch Nicolas, zw. de Chamfort, francuski literat, aforysta, wolnomularz, uważany przez współczesnych za następcę Woltera, członek Akademii Francuskiej. W 125 lat później Trocki w pierwszym koncłagierze wystawił pomnik Kainowi bratu Abla. W 30 lat później obowiązek braterstwa wprowadzi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.


Wolność i równość mężczyzn są wprowadzone jako zasada we Francji w artykule 1 w Deklaracji Praw Człowieka i obywatela z 1789 r. , który stanowi część preambuły Konstytucji V Republiki Francuskiej ( blok konstytucji : "Artykuł pierwszy. Mężczyźni rodzą się, pozostają wolni i mają równe prawa. Różnice społeczne mogą opierać się wyłącznie na wspólnym dobru. » . artykuł 1 z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ( 1948 ) obejmuje już kobiety i dodaje obowiązek braterstwa: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i muszą postępować wobec siebie nawzajem w duchu braterstwa. » .


W Wandei próbowano uregulować szczegółowo mechanizm historii i naturę ludzką.


Pacyfikatorzy gwałcili kobiety na ołtarzach kościołów i rozrywali bagnetami dzieci. Przypadki palenia żywymi kobietami w piecach oraz miażdżenia prasą do tłoczenia wina. W Angers posunięto się nawet do ściągania z ofiar skóry i szycia z niej spodni. Nie oszczędzano nawet zwolenników republiki. 


 1 sierpnia 1793 r. Konwent wydał rozkaz generałowi Turreau „Przeprowadzić eksterminację wszystkich powstańców, do ostatniego człowieka. Spalić ich farmy, wygnieść tych tchórzy jak pchły. Skruszyć tych ohydnych Wandejczyków". 


Jedną z przyczyn buntu w Wandei było zastępowanie księży odmawiających ślubowania na Konstytucję cywilną kleru, księżmi konstytucyjnymi, co w lokalnym społeczeństwie spotkało się nieprzychylnym przyjęciem. Przeciw mieszkańcom tej prowincji francuscy rewolucjoniści wysłali tzw " Kolumny piekielne".


Według francuskiej historyk Anne Bernet szacunki wskazują na liczbę ofiar od minimum 120 tys. do maksymalnie 600 tys., a liczba 300 tys. zabitych wskazywana jest najczęściej, czyli to około 40-44% ludności Wandei.


Badacze dziejów komunizmu przypominają, że korzenie tej ideologii sięgają rewolucyjnej Francji. Słynne sæ słowa Lenina, wypowiedziane w 1917 r.: ''Musimy eksterminować Kozaków. To nasza Wandea''. Lenin dokładnie studiował działania francuskich rewolucjonistów, jeżeli chodziło o topienie Wandei we krwi.

There have been many comedians who have become great statesmen and vice versa.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura