2 obserwujących
552 notki
25k odsłon
  6   0

Etap 1: odróżniać poprzez dzieło, które wykonuje

Pierwsza zasada rozróżniania między prawdziwym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami: odróżniać poprzez dzieło, które wykonuje.

Wczoraj wspomnieliśmy o 3 zasadach rozróżniania między prawdziwym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami. Dzisiaj spojrzyjmy na pierwszą zasadę: odróżniać poprzez dzieło, które wykonuje

Pan Jezus powiedział: „Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych” (Mt 24:24). Słowa Pana pokazują nam, że fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy naśladują głównie dzieło Pana Jezusa i dają znaki i czynią cuda, aby oszukać wybrańców Boga. W ten właśnie sposób zwodzą wszystkich wiernych. Przeczytajmy teraz fragment słów Boga Wszechmogącego, a wtedy zrozumiemy to lepiej.

Wszechmogący Bóg mówi: „Jeśli, w trakcie trwania dnia dzisiejszego, powstanie osoba, która będzie w stanie ukazywać znaki i cuda, wyganiać demony, uzdrawiać chorych i czynić wiele cudownych rzeczy, a także jeśli ta osoba będzie twierdzić, że jest Jezusem, który przybył, to będzie to oszustwo złych duchów i ich imitacja Jezusa. Pamiętajcie o tym! Bóg nie powtarza tego samego dzieła. Etap dzieła Jezusa został już ukończony, a Bóg nigdy więcej nie podejmie tego etapu dzieła. Dzieła Bożego nie można pogodzić z ludzkimi koncepcjami. Na przykład, Stary Testament przepowiadał nadejście Mesjasza. Ale okazało się, że Jezus przyszedł. Byłoby więc niewłaściwe, gdyby inny Mesjasz miał przyjść znowu. Jezus już raz przyszedł i byłoby niewłaściwe, gdyby miał znowu przyjść tym razem. Jest jedna nazwa na każdy wiek, a każda nazwa jest określana przez ten wiek. W ludzkiej koncepcji, Bóg zawsze musi ukazywać znaki i cuda, zawsze musi uzdrawiać chorych oraz wyganiać demony, musi zawsze być dokładnie taki jak Jezus. Jednak tym razem Bóg wcale taki nie jest. Jeśli w ciągu dni ostatecznych Bóg ciągle ukazywałby znaki oraz cuda i ciągle by wyganiał demony oraz uzdrawiał chorych – gdyby robił dokładnie to samo, co Jezus – to powtarzałby to samo dzieło, a dzieło Jezusa nie miałoby znaczenia ani wartości. A zatem Bóg wykonuje jeden etap dzieła w każdym wieku. Kiedy każdy etap Jego dzieła jest zakończony, wkrótce zostaje podrobiony przez złe duchy. A gdy szatan zaczyna deptać Bogu po piętach, Bóg zmienia metodę na inną. Kiedy Bóg dokończy pewien etap swego dzieła, jest on imitowany przez złe duchy. Musicie mieć co do tego jasność” („Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym”).

Słowa Boga jasno mówią o tym, że Bóg jest zawsze nowy, nigdy stary i nigdy nie dokonuje tych samych dzieł. Tak jak Pan Jezus, gdy dokonywał dzieła, nie powtórzył dzieła ustanowienia prawa w Wieku Prawa, lecz zapoczątkował Wiek Łaski i wykonał jeden etap dzieła odkupienia; Uzdrawiał także chorych, wypędzał demony, zapewniał człowiekowi drogę pokuty, a na koniec został ukrzyżowany ze względu na człowieka, w ten sposób odkupił nas z naszych grzechów. Kiedy więc Pan Jezus powróci w dniach ostatecznych, otworzy także nowy wiek i wykona nową pracę i nie powtórzy dzieła, które On wykonał. A fałszywi Chrystusowie to same złe duchy udające Chrystusa. Nie są w stanie zapoczątkować nowego wieku ani zakończyć starego. Specjalnie naśladują Pana Jezusa tylko w najprostszych znakach i cudach, aby zwieść tych, którzy są pogrążeni w chaosie i nie są w stanie tego zauważyć. Dlatego tylko Ten, który może zapoczątkować nową erę i doprowadzić starą do końca, jest prawdziwym Chrystusem, podczas gdy ci, którzy nie są w stanie tego uczynić, ale mogą podążać tylko za Nim i naśladować dzieło, które Bóg już wykonał, są niewątpliwie fałszywi Chrystusowie.

Zalecenie: Powtórne przyjście Pana Jezusa

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale