3 obserwujących
585 notek
26k odsłon
  18   0

Jedna kwestia, która jest najłatwiej przeoczona przez tysiące chrześcijan

Jedna kwestia, która jest najłatwiej przeoczona przez tysiące chrześcijan: Królestwo Niebieskie nie jest w niebie

Dzień dobry, bracia i siostry! Ostatnio podyskutowaliśmy, że czy królestwo niebieskie jest na ziemi czy w niebie. Wiele wierzących uważa, że królestwo niebieskie jest w niebie. Ale czy tak naprawdę było? Jeśli chcemy zrozumieć te sprawy, musimy najpierw zrozumieć do czego odnosi się „królestwo niebieskie”. Każdy z nas wie, że „niebieski” oznacza boski, odnosi się do Boga. Naturalnie królestwo niebieskie należy do Boga, który sprawuje tam władzę. To królestwo Chrystusa. Więc gdzie jest królestwo Boże?

Najpierw spójrzmy modlitwę Pańską. „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie.” (Ew. Mateusza 6:9-10). Ze słowa Pana Jezusa znajdziemy, że Pan chce, byśmy modlili się o zejście królestwa Boga na ziemię, żeby spełniać Jego wolę na ziemi. Pan Jezus nie powiedział, że królestwo Boga powinno być w niebie. Na pewno nie chce, żebyśmy modlili się o pochwycenie do nieba. Czy nadzieja na zabranie do nieba, do królestwa Boga jest niezgodna ze słowami Pana i Jego wolą?

Proroctwo z Księgi Objawienia (11:15): „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa I będzie królować na wieki wieków.” I rozdział dwudziesty pierwszy, wersy drugi, trzeci i czwarty. „A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.”

Te ustępy mówią o dwóch rzeczach: „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa.” „Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga.” „Oto przybytek Boga jest z ludźmi.” Te fragmenty odnoszą się do królestwa Chrystusa na ziemi. Przed wielkim kataklizmem Bóg utworzy grupę zwycięzców, którzy staną się filarami królestwa Boga. To oni będą rządzić u boku Boga w królestwie Chrystusa. Podczas kataklizmu udoskonaleni prez Boga, będą w królestwie Bożym. Kto nie przyjmie dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, zostanie obnażony i odrzucony i nie dostanie się do królestwa Chrystusa. Proroctwa Księgi Objawienia zaczynają się od słów Boga wcielonego w dniach ostatecznych, a kończą (wielką) zagładą, gdy na ziemi powstaje królestwo Chrystusa i trwa wiecznie jako nowe niebo i nowa ziemia. Kiedy wreszcie te proroctwa się wypełnią, wtedy Boży plan zarządzania zostanie spełniony. To oczywiste, że królestwo Chrystusa prorokowane w Księdze Objawienia jest na ziemi.

Kliknij na link, aby dowiedzieć się więcej o tajemnicach królestwa niebieskiego: Filmy religijne 2019 „Pragnienie” Klip filmowy (4) – Czy Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie czy na ziemi?

Bóg mówi: „Człowiek wierzy, że po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezus powrócił do nieba na białym obłoku i zajął swoje miejsce po prawicy Najwyższego. Podobnie człowiek wyobraża sobie, że Jezus zstąpi powtórnie na białym obłoku, oznacza to ten obłok, na którym Jezus uniósł się do nieba, pośród tych, którzy tak rozpaczliwie za Nim tęsknili od tysięcy lat i że przybierze wizerunek i szaty Żydów. Po ukazaniu się ludziom podaruje im pożywienie oraz sprawi, że przed nimi wytryśnie żywa woda i będzie żył między ludźmi, pełen łaski i miłości, żywy i prawdziwy. I tak dalej. A jednak Jezus Zbawiciel tego nie uczynił; On zrobił coś odwrotnego do tego, co człowiek sobie wyobrażał. Nie pojawił się pośród tych, którzy pragnęli Jego powrotu i nie ukazał się na białym obłoku wszystkim ludziom. On już przybył, ale człowiek Go nie zna i pozostaje nieświadomy Jego przybycia. Człowiek oczekuje na Niego bezcelowo”.

Zobacz więcej: Powtórne przyjście Chrystusa

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale