Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk
271
BLOG

Pomoc państwa dla przedsiębiorców i pracowników sięga już 200 mld zł

Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk Tarcza antykryzysowa Obserwuj temat Obserwuj notkę 16

1. Jak poinformowała wczoraj Kancelaria Premiera łączne wsparcie w ramach Tarcz Antykryzysowych i dwóch Tarcz Finansowych przekroczyło 195 mld i bardzo szybko zbliża się do 200 mld zł.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcom w ramach 2. Tarcz Finansowych w dniu 10 marca przekroczyło -70 mld zł, z kolei wsparcie z 8. już Tarcz Antykryzysowych przekazywane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przekroczyło- 65 mld zł, wsparcie przekazywane za pośrednictwem instytucji podporządkowanym Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej przekroczyło- 30 mld zł, ZUS-u 31 mld zł , a Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -0,2 mld zł.

Sumarycznie do wręcz astronomiczna kwota zbliżająca się do 10% polskiego PKB i wydatkowanie tak dużych środków w ciągu niespełna roku na pomoc państwa dla przedsiębiorców i pracowników dotkniętych skutkami pandemii Covid19, było możliwe tylko dzięki temu, że przez 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy udało się zredukować dług publiczny w relacji do PKB o 8 punktów procentowych z 54% do 46%.

2. Na specjalne podkreślenie zasługuje wparcie udzielane przedsiębiorcom za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) poprzez 2 Tarcze Finansowe, ponieważ zapewnia ono płynność w sytuacji kiedy gwałtownie zmalały przychody ze sprzedaży towarów bądź usług szczególnie w przedsiębiorstwach, których działalność dotknęły kolejne lock downy.

Jak poinformował w mediach prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys od momentu uruchomienia Tarczy Finansowej 2.0 przez blisko 2 miesiące wypłacono blisko 6,8 mld zł subwencji dla ponad 46 tysięcy firm.

Firmy te zatrudniają około 352 tysięcy pracowników, więc tyle miejsc pracy udało się uratować, ponieważ ubiegające się o pomoc finansową przedsiębiorstwa zadeklarowały ich utrzymanie
przez cały 2021 rok.

Ponad połowa do tej pory udzielonej pomocy została skierowana do sektora hotelowego i gastronomicznego, trafiło tam ponad 3,9 mld zł, dzięki temu uda się utrzymać aż 170 tysięcy miejsc
pracy, bo tyle osób było zatrudnionych w przedsiębiorstwach, którym PFR udzielił finansowego wsparcia (2,4 mld zł do gastronomii, zatrudniającej ponad 112 tysięcy pracowników i ponad 1,5 mld zł do hotelarstwa zatrudniającego ponad 58 tysięcy pracowników).

3. Przypomnijmy, że do złożenia wniosków o pomoc finansową w ramach Tarczy Finansowej są
uprawnione mikro, małe i średnie firmy teraz już z blisko 60 branż (między innymi handel, hotelarstwo, działalność gastronomiczna, działalność turystyczna, wystawowa, kulturalna, sportowa), które odnotowały spadek obrotów przynajmniej o 30% w okresie kwiecień- grudzień lub tylko w IV kwartale 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.

Podobnie jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0 w ramach której po pierwszej fali pandemii Covid 19 przekazano firmom w Polsce ponad 75 mld zł, wnioski o pomoc finansową są składane za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej. Przedsiębiorcy, których dotknęły ograniczenia administracyjne i których obroty spadły o przynajmniej 30%, mają czas na składanie wniosków do PFR tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, teraz już do końca marca.

4. Średnia wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 dla mikrofirm wynosi 81 tys. zł natomiast dla małych i średnich przedsiębiorstw 530 tys. zł, co więcej zapadła decyzja rady Ministrów, że jeżeli te firmy korzystały także z Tarczy Finansowej 1.0, to subwencje im udzielone zostają w całości umorzone.

Jak podkreślił prezes PFR Paweł Borys jeżeli dokumenty przedstawione we wniosku przez przedsiębiorcę są kompletne i nie stwarzają wątpliwości co do ich rzetelności, środki finansowe trafiają na jego rachunek w ciągu 48 godzin od jego złożenia.

Prezes PFR podkreślił także że umowa z przedsiębiorcami jest jasna, rząd pomaga finansowo firmom, co więcej pomoc ta może mieć charakter bezzwrotny ale muszą oni przestrzegać restrykcji wynikających z obecnie obowiązującego prawa związane z pandemią koronawirusa.

Dr nauk ekonomicznych, Poseł na Sejm RP obecnej kadencji

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka