193 obserwujących
4470 notek
4477k odsłon
  949   0

Morawiecki w Trzebnicy: Polska może być jednym z najlepszych miejsc do życia w Europie

1. Wczoraj w Trzebnicy województwie dolnośląskim na spotkaniu z samorządowcami i mieszkańcami w ramach „Polskiego Ładu”, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w wyniku jego realizacji, Polska może być jednym z najlepszych miejsc do życia w Europie.
Przypomniał, że przez większość ponad 30- letniego okresu przemian w Polsce, realizowano taki model gospodarki, który w teorii ekonomii nazywa się gospodarką zależną, czyli oparcie wzrostu gospodarczego o konsumpcję, kredyt płynący z zagranicy, a w konsekwencji import, a nie w oparciu o własną produkcję, nasz przemysł i infrastrukturę.
Rządy Zjednoczonej Prawicy z tym zerwały, co widać po utrzymującym się od kilku lat dodatnim saldzie rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego, który przez wiele lat był ujemny, a od kilku lat jest na plusie i utrzymuje się w przedziale 3-4% PKB.

2. Premier przypomniał, że na realizację „Polskiego Ładu” jest nas stać, ze względu na wyraźną poprawę stanu finansów publicznych, spowodowaną uszczelnieniem systemu podatkowego, głównie w zakresie podatku VAT i akcyzy ale także obydwu podatków dochodowych PIT i CIT.
Zarówno zmiany w ustawodawstwie podatkowym ale także głęboka reforma służb skarbowych (między innymi włączenie do skarbowości służb celnych i zbudowanie jednolitej administracji skarbowej) doprowadziły do tego, że do systemu podatkowego wpływa o około 100 mld zł rocznie więcej, niż za rządów PO-PSL.
To pozwala na realizację ambitnej polityki społecznej i przeznaczanie na nią 4% PKB (w roku 2015 było to zaledwie 1,7% PKB), wyraźne zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia z 75 mld zł w 2015 roku do 120 mld zł w 2020 zł (blisko 5,5% PKB), obronę narodową już blisko 2,5% PKB, czy na ogromne wydatki na infrastrukturę techniczną (drogi, koleje, linie energetyczne i gazowe).

3. Polski Ład to znaczące zmiany w systemie podatku od dochodów osobistych w tym wprowadzenie jednej z najwyższych kwot wolnych od podatku w wysokości 30 tys. zł, wyższą nominalnie od tych obowiązujących w takich krajach jak Francja, Hiszpania czy Dania.
Dzięki temu, a także dzięki podwyższeniu II progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł rocznie, zyska przynajmniej 18 mln podatników w ich kieszeniach zostanie więcej od 5 do 7 mld zł rocznie, tylko ci zarabiający po 20 tys. zł miesięcznie i więcej będą płacili trochę więcej niż do tej pory.
Nową formą wsparcia rodzin wychowujących dzieci jest zapisany w „Polskim Ładzie” tzw. kapitał opiekuńczy w wysokości 12 tys. zł przeznaczonym na drugie i kolejne dziecko pomiędzy 12, a 36 miesiącem życia (rodzice sami wybiorą czy chcą na ten cel otrzymywać po 1 tys. zł przez rok czy po 500 zł przez 2 lata i sami zdecydują o przeznaczeniu tych środków).
Kolejną formą wsparcia tym razem w celu uzyskania mieszkania przez młodych w wieku 24-40 lat, będzie możliwość uzyskania z BGK gwarancji na wkład własny do 100 tys. zł (na 15 lat), albo możliwość umarzania kolejnych części kredytu mieszkaniowego począwszy od drugiego dziecka 20 tys. zł, kolejne 60 tys. zł przy trzecim dziecku i po 20 tys. zł przy kolejnych dzieciach, maksymalnie do kwoty 160 tysięcy.

4. Premier Morawiecki przypomniał, że w „Polskim Ładzie” znalazły się zobowiązania rządu do znacznego zwiększenia środków na ochronę zdrowia i to w ciągu najbliższych 6 lat.
Podniesienie nakładów na ochronę zdrowia i tak do tej pory znaczące (z 75 mld zł w roku 2015 do 120 mld zł w 2020 roku, a więc o 45 mld zł w ciągu 5 lat), zdecydowanie przyspieszy, w 2023 roku będzie to już 6% PKB czyli około 150-160 mld zł, a w roku 2027 zwiększy się do 7% PKB.
W wymiarze finansowym będzie to kwota przekraczająca 200 mld zł, ze względu na spodziewane przyrosty PKB po przynajmniej 5% rocznie przez najbliższe kilka lat, co oznacza podwojenie nakładów na ochronę zdrowia w Polsce w ciągu zaledwie 7 lat.
Temu poważnemu zwiększeniu finansowania ochrony zdrowia będą towarzyszyły poważne reformy w tej dziedzinie, w tym powołanie Agencji zajmującej się oceną jakości usług świadczonych przez wszystkie placówki medyczne.
Jednocześnie już od kilku lat i to bardzo wyraźnie rośnie ilość miejsc na studiach medycznych i pielęgniarskich, co daje szansę odbudowania zasobów ludzkich w ochronie zdrowia, co jest warunkiem koniecznym, skrócenia kolejek i poprawy jakości świadczonych usług medycznych.

5. „Polski Ład” to dekada przyśpieszonego rozwoju Polski we wszystkich dziedzinach, stworzenie przynajmniej 500 tys. nowych miejsc pracy i podniesienie poziomu życia wszystkich Polaków, czego wyrazem jest wskaźnik DNB na głowę mieszkańca wyrażonego siłą nabywczą naszej waluty, który wzrośnie z obecnych 77% średniej unijnej do 100% średniej unijnej w 2030 roku.
To właśnie dlatego jak podkreślił premier Morawiecki, Polska w najbliższym czasie może być jednym z najlepszych miejsc do życia w Europie, o czym świadczą coraz częstsze powroty Polaków z zagranicy, po wielu latach pracy na obczyźnie.

Lubię to! Skomentuj78 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka