zenjk zenjk
55
BLOG

Słowiańszczyzna - Polska - czasy przełomowe

zenjk zenjk Polityka Obserwuj notkę 1

Słowiańszczyzna - Polska - czasy przełomowe

Dla bystrego obserwatora każde czasy, a nie tylko krwawe rewolucje, są czasami przełomowymi.

Obecnie rewolucja dzieje się w Polsce w sposób niejawny, utajony i utajniony, może czasem nawet niedostrzegalny dla ludzi.

Rewolucja ta tyczy kształtowania systemu politycznego, zawłaszczania władzy i państwa.

Jak pokazują fotografie: Żydzi (mafia żydowska) przy menorze uzgodnili dla Polski dwu-partyjny (dokładniej pseudo dwu-mafijny) system rządzenia Polakami, Polską: PO-PiS, taki sam, jaki stosują w innych krajach np. USA i wielu innych.

(popatrz, co robią w USA dwie mafie żydowskie: demokraci i republikanie - dla Polski Żydzi nic innego nie wymyślili, tylko rozbijanie spójności narodowej i społecznej w ten sam sposób)

Pytanie jest oczywiście, jak można taki system narzucić w państwach teoretycznie "demokratycznych".

Trzeba wykorzystać wszystkie luki systemu prawnego państwa dla stworzenia układu binarnego partii, pozornego duo-polu politycznego, a w rzeczywistości monopolizacji władzy na rzecz dwóch powiązanych mafii.

Uzgodnienia mafijne tyczą w takiej sytuacji sposobu osiągnięcia stanu podziału społecznego korzystnego dla tych obu mafii (a w gruncie rzeczy jednej mafii), tj. aby władza na zawsze została w ich rękach.

- 1. po pierwsze: konszachty, umowy mafijne, anty-polski spisek dwu-mafijny PO-PiS - wprost machlojkę, oszustwo polityczne - zacząć trzeba od tego, że mafia przegrana w wyborach nadal będzie otrzymywać darmowe pieniądze z budżetu.

- 2. po drugie: uzgodnić trzeba, że bandyci, kumple z obu tych mafii dla pozoru będą się wzajemnie atakowali propagandą w każdym możliwym zakresie, ale z wyjątkiem etnicznego, aby się nie zdemaskować - w celu antagonizowania narodu i społeczeństwa, polaryzowania dwu-stronnego grup ludzi, które w zamiarze bandytów mają się identyfikować z daną mafią polityczną według wzorca kiboli.

Metody: rozpoznawanie lub sztuczne tworzenie i rozdmuchiwanie konfliktów społecznych, szczucie i napuszczanie jednych na drugich.

Prawie każdy temat jest tu dobry - w Polsce jak się okazuje najlepszy dla bandytów (tzw. polityków) dla skłócenia ludzi okazał się temat kierunku sojuszy zagranicznych (Niemcy-Rosja).

W repertuarze do wykorzystania są też konflikty: miasto-wieś, elity intelektualne-ludzie prości, przedsiębiorcy-pracownicy, mali przedsiębiorcy-korporacje, i co tam jeszcze można wymyślić - chodzi o konflikty ogólne krajowe o zasięgu ponad-regionalnym, więc antagonizowanie tzw. Polski "A" z Polską "B", regionów między sobą, nie nadaje się, jest mało przydatne dla bandytów.

Bandyci przejęli media (telewizje, radio, gazety, chcą nawet cenzurować Internet) w celu propagandowej manipulacji ludzkimi umysłami - obecnie tego nie da się oglądać, słuchać, czytać, bo dla krytycznego umysłu jest to tłoczenie do głów nienawiści wzajemnej, tworzenie dwóch plemion troglodytów, którym jak w hipnozie: wystarczy jedno słowo do wywołania stanu katatonii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katatonia

Nie do wiary, to okazuje się działa na niektórych.

Polacy mniej zorientowani i słabsi psychicznie dają się wpuścić w kanał nienawiści wzajemnej i prowokowanego przez bandytów z tych obu mafii konfliktu społecznego, do tworzenia tych podziałów tradycyjnie swoje dokłada KK w osobie Rydzyka.

Już to mamy - tych, którzy: "tylko Kaczyński", i tych, którzy: "tylko Tusk".

Jest to metoda na rozeznanie nastrojów społecznych i dalej pole do stosowania inżynierii społecznej.

Żydzi okazują się jednak przewidujący i zapobiegliwi:

Na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał alternatywy już powstają dwie nowe mafie żydowskie: Konfederacja i Hołownia.

W systemie politycznym, który Żydzi wymyślili dla Polski nie ma miejsca dla ŻADNEJ partii polskiej: PO-PiS to dwie wiodące mafie żydowskie - a właściwie JEDNA.

- gdyby powstała jakakolwiek partia polska WSZYSTKIE te mafie żydowskie: PO-PiS, Konfederacja, Hołownia, itd. hurmem by się na nią rzuciły.

Konfederacja i Hołownia są tolerowani, bo to mafie żydowskie zapasowe na wszelki wypadek, gdyby Polacy się zorientowali, że PO-PiS to sztuczki żydowskie: jedna mafia, która ma na celu utworzenie z Polaków dwóch wrogich wzajemnie obozów politycznych - Żydzi nie są głupi i zawczasu tworzą alternatywy żydowskie, aby Polakom się wydawało, że mają jakiś wybór.

Wydaje się, że w Polsce jest już demokratycznie i normalnie, a jest tylko tak normalnie, jak na całym świecie, że dwie mafie żydowskie rozbijają spójność narodu, aby rządzić naprzemiennie przez podsycanie nienawiści wzajemnej jednych Polaków do drugich.

Słabsi psychicznie już się na to nabierają i szykanują Tuska czy Kaczyńskiego według ich oskarżeń wzajemnych, czy oskarżeń niejakiego Rydzyka.

KK też jak zwykle pcha Polaków do nienawiści wzajemnej.

Polacy zostali ubezwłasnowolnieni prawnie (nie ma demokracji bezpośredniej w żadnej formie), więc wprost nie ma pokojowego sposobu rozwiązania tego problemu przez naród czy społeczeństwo jasnym sposobem, a jedynie przez naginanie prawa i rozwiązania siłowe, na co odpowiedzią będzie wrzask "antysemityzm" i "łamanie prawa, praworządności".

-

Cechy aktualnie dla mnie dostrzegalne systemu dwupartyjnego: PO-PiS, w Polsce (zalety?!, wady?! - dla kogo?) - jakie zalety i wady ma on dla Polaków i Polski:

1. Niejawność działań władzy, w tym też na etapie samego tworzenia list kandydatów do władzy - duże pole dla propagandy i manipulacji ludźmi, posunięta aż do braku wpływu wyborcy na to, kto zostanie wybrany do władzy wobec niejasności i zawiłości na poszczególnych etapach wyborów;

2. Celowe konfliktowanie społeczeństwa - aż do nienawiści wzajemnej, co w niejawny sposób pozwala rozpoznać nastroje społeczne i tolerancję ludzi na manipulację globalistyczną;

3. Niejawne sterowanie nastrojami społecznymi;

4. Przygotowanie pola do szerokiego typu inżynierii społecznej - przedmiotowego traktowania ludzi.

Jest to co do samych zasad sprzeczne z jawnością życia społecznego u dawnych Słowian.

-


zenjk
O mnie zenjk

spokojny - zdziwiony

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka