zetjot zetjot
285
BLOG

Nawiązanie do tez @Gościnnego

zetjot zetjot Społeczeństwo Obserwuj notkę 63

Bloger@Gościnny opublikował tekst, w którym poruszył dwa powiązane ze sobą tematy: teksty pisane przez panią Karolinę i jakość blogowania w s24, do których chciałbym się tu odnieść.

https://www.salon24.pl/u/goscinny24/1282937,smierc-rozumu-czyli-karolina-nowicka-na-salonie24

Jeżeli chodzi o jakość to wiąże się ona bezpośrednio z absurdem jaki stanowi tematyka polityczna w s24. Otóż politykę można komentować w miesięczniku, kwartalniku czy nawet z dłuższej perspektywy, ale jej bieżąće komentowanie nie ma sensu, bo nie ma sensu wyrywanie z kontekstu społeczno-politycznego pojedyńczych wydarzeń i ich komentowanie na bieżąco. To jest ewidentna głupota, która wspiera się na emocjonalnym wzmożeniu komentatorów.

Ponadto salon24 funkcjonuje  w systemie liberalno-konsumpcjonistycznym, w którym liczą się określone  cele komercyjne realizowane w trybie cyfrowym, a nie merytoryczność. Oczywiście możliwa byłaby zmiana tematyki na bardziej merytoryczną i bardziej nastawioną na perspektywę dłúgofalową, ale  byłoby to dość ryzykowne ze względu na obecnie dominujący tryb komercyjny w sieci. Trzeba by postawić na poważnych blogerów i eliminować politycznych zagończyków i ludzi nawiedzonych.

I w tym momencie możemy przejść do kwestii pani Karoliny. Pani Karolina jest własnie ucieleśnieniem komenrcyjnego i absurdalnego trybu komentowania, jest zjawiskiem w liberalizmie bardzo funkcjonalnym, bo wywołuje emocje tekstami o zerowejj wartości merytorycznej.

Tym niemniej warto się panią Karoliną zająć, ale nie ze względu na nią samą, bo ona ma w nosie tego rodzaju uwagi. Warto by czytelnicy wiedzieli na czym brak merytoryczności pani Karoliny polega.

Pani Karolina ma problemy z tokiem rozumowania i założeniami. Pani Karolina nie zdaje sobie sprawy z faktu, że rozum jest właściwością grupy a nie jednostki. Jednostka dysponuje mózgiem, czyli hardware'm, podczas gdy rozum/umysł jest rodzajem software'u wytwarzanego przez grupę i transferowanego na mózg. Tak to wygląda w pewnym uproszczeniu pomijającym kwestie sprzężeń zwrotnych.

Rola jednostki w grupie pierwotnej, pozachrześcijańskiej i przedchrześcijańskiej jest ograniczona. Jednostka taka posiada wolę, bo wola jest jednym z elementów umysłu,zakorzenionych w biologii organizmu, niezbędnym w negocjacjach z innymi partnerami w grupie w ramach rozmaitych form współpracy. To grupa podejmuje zbiorowo decyzje a nie jednostka, która decyzjom grupy musi się podporządkować. Grupy starają się zapobiegać temu by jakaś asertywna jednostka nie zdominowała grupy.

Ale wola nie znaczy  to samo co wolna wola, bo wolna wola nie jest elementem zakorzeniowym w genetyce lecz konstruktem kulturowym pojawiającym się dopiero w cywilizacji zachodniej, chrześcijańskiej. Żeby wolna wola mogła się pojawić w obiegu społecznym musi zostać  najpierw ogłoszona a następnie zinstytucjonalizowana. Wolna wola pojawiła się więc jako element nauki Kościoła i została zinstytucjonalizowana w dogmatyce i procedurach Kościoła, a następnie została transferowana do sfery relacji społecznych i polityki przyczyniając się do pojawienia się instytucji  demokratycznych opartych na zasadzie wolności osobistej i politycznej.

Ścieżka jest wyraźna: najpierw instytucjonalizacja woli jako wolnej woli w instytucjach Kościoła a następnie w sferze politycznej demokracji w instytucjach państwa, które chronią wolną wolę w postaci ochrony sumienia. Jak państwo zapewne wiedzą toczy się obecnie walka o zachowanie wolności sumienia atakowanej w systemie liberalnym. 

Pani Karolina nie zdaje sobie sprawy, że nie mogłaby zachowywać się tak jak się zachowuje w innej cywilizacji czy grupie pierwotnej, bo by została wykluczona. To że może realizować swoje osobiste zachcianki zawdzięcza instytucji cywilizacji chrześcijańskiej. A to że pani Karolina głosi głupstwa jest objawem dewolucji systemu niszczącej rozum systemowo i pani Karolina jest ofiarą tego procesu. Ale o tym pani Karolina nie ma zielonego pojęcia. bo funkcjonuje co najwyżej na poziomie popkultury.

zetjot
O mnie zetjot

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo