0 obserwujących
43 notki
21k odsłon
  279   0

Polskie Lasy - kolejny majątek zawłaszczony

 Pozycja Lasów Państwowych wpływa na to, że rynek drewna w Polsce jest rynkiem monopolistycznym. Całą podaż zapewnia PGL Lasy Państwowe i ma ono całkowity wpływ na poziom cen. Natomiast nasz przemysł drzewny jest rozdrobniony w porównaniu do innych krajów i nie ma wystarczająco silnej pozycji do negocjacji. Wynikiem tego jest to, że system sprzedaży drewna nie jest oparty na zasadach rynkowych i faworyzuje on przedsiębiorstwa z historią transakcji z PGL LP, a wyklucza nowe podmioty zapewniając im dostęp do surowca w innym trybie przy wyższych cenach.

Do tej pory wszystkie zyski PGL Lasy Państwowe w całości były przeznaczane na kapitał własny, a dalej na wyrównywanie strat w nadleśnictwach oraz rozwój obszarów leśnych. Występują jednak nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszem o całkiem pokaźnych rozmiarach w 2012 roku kwoty te sięgały 800 milionów złotych. Sytuację potęguje brak należytej kontroli ze strony Ministra Środowiska. Brak reakcji na nieprawidłowości, ignorowanie zaleceń NIK oraz brak należytych inspekcji.

6.   Rekomendacje

 

 

·                 Biorąc pod uwagę, że lasy mają szczególne znaczenie dla społeczeństwa i następnych pokoleń, a także to, jak trudno jest odbudować ten zasób, należykontynuować obecną politykę leśną utrzymując nadrzędność celu, jakim jest dobro lasów nad większą podażą surowca i jego niższymi cenami.

·                 Gospodarkę leśną należyutrzymać naobecnymwysokimpoziomie. Pod uwagę należy brać nie tylko ilość lasów, ale także ich jakość i dążyć do jej stałego wzrostu.

·                 Podaż drewna na polskim rynku jest zbyt mała. Dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie regulacji proponowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego oddzielne rozliczanie etapów rębnego i przedrębnego oraz drewna pochodzącego z użytkowania przygodnego. Jednocześnie należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji gwarantujących utrzymanie wysokiego poziomu gospodarki leśnej. Wzrostpozyskaniasurowca o około 10% będziewystarczający.

·                 Niezwłocznejzmianiepowinnyuleczasadysprzedażydrewna. System nie może faworyzować jednych uczestników kosztem drugich, jedynym kryterium wyboru klienta musi być tylko cena.

·                 SłużbaLeśnamusi podlegać ściślejszejkontroli. Należy zmierzyć wielkość korupcji wśród leśników i radykalnie ograniczyć. Pomóc temu powinna liberalizacja rynku surowca oraz ściślejsza kontrola odpowiedniej jednostki administracyjnej. Szczególną rolę ma Ministerstwo Środowiska, które nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.

·                 Należyograniczyć nepotyzmw PGL Lasy Państwowe. Ministerstwo Środowiska powinno przeprowadzać kontrole dotyczące procesów rekrutacyjnych w nadleśnictwach.

·                 Wprowadzananowaustawao lasach niesie negatywne skutki dla środowiska. Przejmując część środków z Funduszu Leśnego państwo ogranicza finansowanie gospodarki leśnej,a przeznacza je na ratowanie własnego budżetu.

·                 Zmianą maksymalną byłoby utworzenie nowej jednostki administracyjnej, która przejęłaby część kompetencji Lasów Państwowych. Nowa instytucja określałaby poziom i zasady pozyskiwania surowca, a także prowadziłaby jego sprzedaż. Ograniczyłoby to wpływ PGL na podaż, a przez to na cenę drewna. Zysk ze sprzedaży powinien być jednak przeniesiony do Funduszu Leśnego, a on sam powinien zostać pod zarządem Lasów Państwowych i ścisłą kontrolą nowej instytucji, Ministerstwa Środowiska i Najwyższej Izby Kontroli. Sprowadziłoby to rolę PGL do zarządcy obszarów leśnych, rolę producenta


 

 

surowca przenosząc na nowopowstałą jednostkę. Zmianą minimum byłoby stworzenie jednostki, która ustalałaby normy pozyskania surowca oraz sprawowała kontrolę nad działalnością Lasów Państwowych oraz wykorzystaniem środków Funduszu Leśnego. W obu przypadkach kontrola nad PGL LP musiałaby być sprawowana przez specjalistów niezwiązanych z Lasami Państwowymi, inaczej niż w obecnej sytuacji.

pełny tekst dzięki Fundacji Republikańskiej: Autor: Karol Jagliński 

http://cafr.pl/polskie-lasy-analiza-instytucji-rynku-i-polityki/#

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka