Prawo

Napisz notkę na ten temat

W efekcie owocnej dyskusji na tym forum sformułowałem właściwy zapis, jaki w prawie powinien dotyczyć obrony koniecznej Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej działa w kierunku eliminacji zagrożenia...

Dział: Polityka, Temat: Prawo

     Do Sejmu trafił projekt grupy posłów PiS nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który zakłada  zmiany dla kupujących alkohol. W proponowanych przepisach jest propozycja wprowadzenia ograniczeń czasowych...

Dział: Polityka, Temat: Prawo

Zajżałem do Konstytucji i znalazłem: "Art. 62. 1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli...

Dział: Polityka, Temat: Prawo

Piszą na ten temat