Rosja

Napisz notkę na ten temat
Dział: Polityka, Temat: Rosja

Mam przewagę nad przeciętnym mieszkańcem dowolnego z krajów byłego ZSRR, że mogę mówić – prawie nie kłamiąc – że nie ma w tej części świata takiej „obłasti”, w której mnie nie było. Widziałem nie tylko największe...

Dział: Polityka, Temat: Rosja

Wszystko zależy od rozwoju sytuacji społeczno – politycznej w Rosji. 1. W ciągu ostatnich 8-10 miesięcy oszacowania zapasów bezpieczeństwa putinowskiego systemu drastycznie spadły. Jeśli wiosną przytłaczająca większość...

Piszą na ten temat