Samorząd

Samorząd terytorialny działa na trzech poziomach: gminnym i powiatowym (poziom lokalny) oraz wojewódzkim (poziom regionalny).  Zadaniem samorządu jest reprezentowanie interesów wspólnot. Zgodnie z Art. 163 Konstytucji RP, „samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.

Samorząd terytorialny istniał też w II RP.  W PRL (istniał do 1950 roku - jego miejsce zajął system rad narodowych. Od maja 1990 do grudnia 1998 roku samorząd terytorialny funkcjonował na szczeblu gminy. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowy podział samorządu.

 W 2018 roku rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu samorządu w Polsce. Dotyczą one m.in. ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (do dwóch), wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tys. mieszkańców i wydłużenia kadencji organów samorządowych z czterech do pięciu lat.

Chcesz więcej tytułów?