Unia Europejska

Napisz notkę na ten temat
Dział: Polityka, Temat: Unia Europejska

A może wykorzystamy kiedyś przemysłowo dusze ludzkie? [S. J. Lec] Polska silna militarnie, gospodarczo i ludnościowo wymaga skutecznego modelu gospodarczego, który powinien wesprzeć ojciec Rydzyk, tak w TV Trwam p owiedział...

Piszą na ten temat