Bodnar przejął postępowanie ws. mediów publicznych. Reakcja prokuratury

Marcin Dobski Marcin Dobski Śledztwa Obserwuj temat Obserwuj notkę 183
Do prokuratury wpłynęło pismo od Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości przejął postępowanie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczące zmian personalnych w mediach publicznych - ustalił Salon24.pl.

Jak potwierdziła Salon24.pl rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz, w środę do instytucji wpłynęło pismo od Adama Bodnara.  

– Pismem z dnia 29 grudnia 2023 r. Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 9 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze przejął postępowanie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Pismo to wpłynęło do Prokuratury Regionalnej w Warszawie dzisiaj, to jest w dniu 3 stycznia 2024 r. – przekazała nam prok. Skrzyniarz. 

Chodzi o ten przepis: art. 9 par. 2. Prokurator przełożony może przejmować sprawy prowadzone przez prokuratorów podległych i wykonywać ich czynności, chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

 


Bodnar reaguje na ruchy prokuratury

Ruch Prokuratora Generalnego to odpowiedź na działania Prokuratury Regionalnej z 27 grudnia. Wtedy to prokurator skierował do warszawskich sądów gospodarczych szereg pism procesowych w związku ze złożonymi wnioskami o wpisanie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek będących nadawcami publicznymi – „Telewizji Polskiej” S.A. oraz Polskiego Radia S.A., jak również Polskiej Agencji Prasowej.

– Po dokonaniu analizy stanu prawnego, jak również działań podjętych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prokurator zgłosił udział w toczących się postępowaniach rejestrowych oraz wniósł o odmowę dokonania wpisu zmian w rejestrze KRS z uwagi na sprzeczność podjętych uchwał z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo złożone zostały wnioski o udzielenie zabezpieczenia roszczeń m.in. o stwierdzenie nieważności powziętych w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwał – mówi prok. Skrzyniarz. 


Kodeks spółek handlowych nie ma zastosowania

Jak ustaliliśmy w Prokuraturze Regionalnej, "ustawy o radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w sposób jasny i niepozostawiający jakichkolwiek wątpliwości wskazują na tryb powołania i odwołania członków zarządu oraz rad nadzorczych mediów publicznych. Przepisy te, jako regulujące w sposób kompleksowy procedurę, w żadnym wypadku nie mogą być wyparte przez normy wynikające z Kodeksu spółek handlowych, na które w swoim działaniu powołał się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego". 

Ustawa o radiofonii i telewizji wyraźnie wyłącza możliwość odwoływania się do Kodeksu spółek handlowych w zakresie dokonywanych zmian personalnych w organach zarządzających mediami publicznymi.  


Fot. Adam Bodnar/X

Marcin Dobski

Marcin Dobski
Dziennikarz Salon24 Marcin Dobski
Nowości od autora

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo