Szef MON: współpraca z nauką i przemysłem przyspieszy modernizację wojska

PAP/Wojciech Olkuśnik
PAP/Wojciech Olkuśnik
Zwiększenie innowacyjności, ściślejsza koordynacja prac między wojskiem, nauką i przemysłem przyczyni się do przyspieszenia modernizacji technicznej sił zbrojnych – ocenił szef MON Mariusz Błaszczak, otwierając Forum Innowacyjności na WAT.

Wiceminister Marcin Ociepa podkreślił zaangażowanie Polski w projekty Europejskiej Agencji Obrony i deklarację przystąpienia do funduszu innowacyjności NATO.

Resort chce wzmocnić współpracę z nauką i przemysłem

- Chcemy stworzyć mechanizmy prawne i instytucjonalne pozwalające na efektywne wykorzystanie narzędzi wsparcia innowacyjności, takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Europejska Agencja Obrony, system pozyskiwania sprzętu wojskowego czy też wojskowy i cywilny potencjał naukowo-badawczy oraz przemysłowy – powiedział we wtorek Błaszczak.

Podkreślił, że resort działa na rzecz intensyfikacji współpracy wojska z nauką i przemysłem.

- Wierzę, że odpowiednia koordynacja prac przyczyni się do zwiększenia tempa wprowadzania naszych sił zbrojnych do czołówki najbardziej innowacyjnych armii świata – dodał.

Wyraził przekonanie, że pozwoli to na "zwiększenie innowacyjności Sił Zbrojnych RP w obszarze technologicznym, a tym samym wydatne wsparcie działań modernizacyjnych polskiego wojska i wyposażenie go w najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe".

- Informacją o dotychczasowych osiągnięciach, ale i wyzwaniach chcielibyśmy dzielić się z całym środowiskiem wojskowym, naukowym i przemysłowym w ramach Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych. Wierzę, że Forum stanie się cykliczną platforma pozwalającą na wymianę wiedzy, doświadczeń i poglądów, łącząc świat wiedzy, doświadczeń i poglądów, łącząc świat badań, produkcji i wymagań wojskowych - powiedział Błaszczak.

Także wiceminister obrony Marcin Ociepa podkreślał konieczność współpracy MON i innych organów administracji, wojska, cywilnych ośrodków naukowych i przemysłu.

Zobacz: Kaczyński: Rosja chce odbudować imperium, trzeba wzmocnić polską armię

MON pracuje nad nowym podejściem

Jak powiedział, MON pracuje "nad nowym, opartym na kulturze innowacyjności, podejściem do obszaru B+R – działań zorientowanych na efekty, rozwiązujące konkretne problemy modernizacyjne Wojska Polskiego oraz równoległe inwestycje w technologie perspektywiczne".

- Nie będzie wyników tej pracy, jeśli nie zrozumiemy, że innowacji nie da się tworzyć w zamkniętych ekosystemach, do tego potrzebne jest spotkanie – zaznaczył Ociepa.

Dodał, że w 2020 r. rozpoczęto "optymalizację struktur" - oddzielenie zadań związanych z działalnością naukowo-badawczą od bieżącego nadzoru nad uczelniami wojskowymi; resort kładzie też nacisk na efektywne wykorzystanie budżetu na prace badawczo-rozwojowe.

- Efektem tych działań jest powołanie wyspecjalizowanej komórki zarządzającej działalnością naukowo-badawczą – departamentu innowacji – powiedział. Nie wykluczył "potrzeby powołania odrębnej resortowej jednostki wykonawczej kontraktującej prace nad innowacyjnymi technologiami obronnymi".

Zobacz: Komisja Europejska pilnie żąda od Polski dowodów ws. Turowa!

Dodał, że zmiany pozwoliły uruchomić w NCBR program Szafir dotyczący prac badawczych na rzecz obronności, w ramach którego podpisano 20 umów wykonawczych, a kolejny konkurs jest w realizacji. NCBR przekazano też założenia kolejnych 35 projektów służących obronności.

Trwają prace nad wskazaniem priorytetów

Zauważył, że instytucje wojskowe i cywilne wspólnie pracują nad wskazaniem priorytetów badawczych na najbliższych 15 lat. Priorytet ma być nadany nowoczesnym i przełomowym technologiom.

- Są one przedmiotem prac badawczych realizowanych przez polskie podmioty w ramach programów Europejskiej Agencji Obrony (EDA) – podkreślił. Zwrócił uwagę, że na udział polskich podmiotów w 14 projektach (EDA) MON przeznaczyło w bieżącym roku 52 mln zł. W przyszłym roku planuje się uruchomienie 11 kolejnych projektów o wartości 75 mln zł.

Przypomniał też decyzję o zaangażowaniu się w natowską inicjatywę DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) – akceleratora innowacji obronnych oraz funduszu innowacyjności NATO. Deklarację podpisał w ubiegłym tygodniu w Brukseli szef MON.

Zobacz: Gazeta Wyborcza musiała przeprosić szefa InPostu Rafała Brzoskę

Ociepa podkreślił, że resort angażuje się w prace zasilane z Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), wspierając polskie podmioty, a Polska może współdecydować o kierunkach prac badawczych. Dzięki temu – dodał – "polskie podmioty naukowo-badawcze mogły stać się beneficjentami budżetu, który w latach 2021-27 wyniesie prawie 8 mld euro".

- Konkretnym efektem tych działań będzie wzrost krajowych kompetencji technologicznych i produkcyjnych do zaspokajania potrzeb sił zbrojnych oraz miejsce polskich podmiotów w światowych łańcuchach dostaw - powiedział.

Z uznaniem wyraził się o współpracy MON z działem NCBR pracującym nad ponad 60 projektami na rzecz wojska. Dodał że kilkadziesiąt projektów zakończono lub są one na końcowym etapie.

Forum Innowacyjności zostało zorganizowane przez MON, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Wojskową Akademię Techniczną.

WP

Czytaj dalej:

Lubię to! Skomentuj12 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka