Abp Jędraszewski z nowymi regułami dla księży. Krakowska archidiecezja zwalcza pedofilię

Abp Marek Jędraszewski, biskup kościoła krakowskiego.
Abp Marek Jędraszewski, biskup kościoła krakowskiego.
Arcybiskup Marek Jędraszewski wydał "Regułę poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej" dla duchownych. W dekrecie omówiono szereg zakazów, dotyczących kontaktów księży z małoletnimi.

Nowe zasady w archidiecezji krakowskiej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. - Prezentowana Reguła ma na celu wyeliminowanie ryzyka umyślnej lub choćby przypadkowej krzywdy doświadczonej w relacjach pomiędzy członkami Archidiecezji Krakowskiej, szczególnie zaś tej, która mogłaby dotknąć wymagających wyjątkowej ochrony dzieci, młodzież i osoby bezradne (zgodnie z zasadami Prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce Konferencji Episkopatu Polski) - tłumaczy tamtejsza kuria. 

Dekret będzie obowiązywać wszystkich wiernych na terenie archidiecezji krakowskiej. Wymieniono: "instytucje studiów wyższych, instytucje oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze, a także posiadające zasięg ogólnodiecezjalny wspólnoty, organizacje kościelne i katolickie, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego i nauki katolickiej oraz zajmujące się duszpasterstwem, a także opieką nad dziećmi i młodzieżą. Zarówno poniższe normy, jak i bardziej szczegółowe wytyczne, muszą respektować obowiązujące aktualnie normy prawa kanonicznego oraz państwowego" - poinformowano. 

Zobacz: 

Abp Jędraszewski, wprowadzając w życie nowe reguły, chce uchronić dzieci przed przemocą psychiczną i fizyczną. Jak stwierdził hierarcha, najważniejsze "jest prawo rodziców i opiekunów prawnych do decydowania oraz do posiadania pełnej wiedzy na temat swoich dzieci, poza przypadkami, gdy czego innego wymaga dobro dziecka. W związku z tym należy zadbać o posiadanie, a w szczególnych przypadkach także udokumentowanie zgody rodziców na podjęcie współpracy z małoletnimi". 

Od 2022 roku księża z archidiecezji krakowskiej otrzymają zakaz wydłużania i zwielokrotnienia spotkań z nieletnimi poza wyznaczonym harmonogramem. Duchowni nie będą mogli się spotykać z dziećmi w swoich mieszkaniach, chyba, że mowa o członkach swojej rodziny. Niepełnoletnich nie wolno przewozić księżom własnymi samochodami. Duchowni poprowadzą z uczniami zajęcia sportowe, ale tylko w ramach oficjalnych treningów. Krakowski kościół zabrania dzielenia się swoimi doświadczeniami seksualnymi przez księży i rozmów z dziećmi o seksualności, chyba, że mowa o programie nauczania odpowiednim dla danego wieku. Ksiądz nie będzie mógł też zabronić rodzicom i opiekunom prawnym wglądu w treści i formę spotkań przedstawicieli Kościoła z małoletnimi. 

"Każdy należący do Archidiecezji Krakowskiej jest zobowiązany do zgodnego z prawem pilnego reagowania na otrzymane informacje oraz wszelkie zaobserwowane objawy, mogące świadczyć o wystąpieniu krzywdy spowodowanej przemocą wobec małoletniego" - zastrzega abp Jędraszewski w regułach. 

"Nieprzestrzeganie zasad zawartych w Regule może pociągnąć za sobą konsekwencje służbowe i dyscyplinarne oraz w niektórych przypadkach być podstawą do kierowania doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych lub państwowych według prawa kanonicznego i powszechnego" - zaznaczono.   


Nie przegap: 


GW


Lubię to! Skomentuj71 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo