Julia Przyłębska, prezes Trybubału Konstytucyjnego.
Julia Przyłębska, prezes Trybubału Konstytucyjnego.

Sędziowie TK domagali się odejścia Przyłębskiej. Trybunał zadecydował

Redakcja Redakcja Trybunał Konstytucyjny Obserwuj temat Obserwuj notkę 57
Na nic zdały się pisma sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy uważają, że Julia Przyłębska nie jest już prezesem instytucji. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK bezwzględną większością głosów zdecydowało, iż nie zbierze się w sprawie wyboru kandydatów na prezesa Trybunału, bo brak jest podstaw prawnych.

W najnowszym liście z 28 lutego, skierowanym do Julii Przyłębskiej, sześciu sędziów TK - Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jędrzejewski oraz Bogdan Święczkowski - domagało się zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w celu wybrania kandydatów na nowego prezesa. W ich przekonaniu wygasł mandat Przyłębskiej.

Sędziowie listy piszą 

"W związku z zakończeniem Pani sześcioletniej kadencji na stanowisku Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (art. 10 ust. 2 uotpTK) oraz upływem miesięcznego terminu od powstania wakatu, w którym Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału powinno przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału (art. 11 ust. 1 uotpTK), ponawiamy wniosek, aby dopełniła Pani ustawowego obowiązku zwołania Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału (art. 11 ust. 3 uotpTK)" - napisali. Wcześniej ta sama szóstka zaadresowała list o podobnej treści do prezydenta Andrzeja Dudy.  

Walka o wpływy w TK

Pod koniec ubiegłego roku część prawników i sędziów argumentowała, że kadencja prezes TK upływa po sześciu latach, czyli 20 grudnia 2022 r. Ponadto, nie będzie ona mogła ponownie ubiegać się o tę funkcję - twierdzono. Wszystko dlatego, że Przyłębska została powołana przez Prezydenta RP na szefową Trybunału Konstytucyjnego 21 grudnia 2016 r. Ustawa z końca 2016 roku wprowadziła sześcioletnią kadencję dla prezesa TK. Dokładnie w styczniu 2017 roku przepis zaczął obowiązywać, bo znalazł się w Dzienniku Ustaw. Prezes TK została powołana 21 grudnia 2016 r., gdy obowiązywała 9-letnia kadencja na funkcji prezesa trybunału, tak jak i jego członków. O sprawie Salon24.pl informował już w lipcu ubiegłego roku. Bunt w trybunale ujawnił się pod koniec 2022 roku. 

Zobacz: 

Odpowiedź od Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK

- Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK po zapoznaniu się z pismem sędziów TK z 28 lutego br. zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 ogólnej liczby sędziów TK podjęło uchwałę, w której odnosząc się do pisma sędziów TK stwierdzono brak podstaw prawnych i faktycznych zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w trybie art. 11 ust. 3 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed TK, w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego - przekazała rzeczniczka TK Aleksandra Wójcik. 


GW


Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka