fot. Adrian Grycuk - praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
fot. Adrian Grycuk - praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Apel do sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bunt niektórych arbitrów paraliżuje pracę TK

Redakcja Redakcja Trybunał Konstytucyjny Obserwuj temat Obserwuj notkę 41
8 sędziów TK, w tym prezes Trybunału Julia Przyłębska, zaapelowali do sędziów TK: Z. Jędrzejewskiego, M. Muszyńskiego, J. Steliny, W. Sycha, B. Święczkowskiego oraz A. Zielonackiego o pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego TK, w tym o pilny powrót do udziału w wyznaczanych naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału.

Apel do sędziów TK ws. pilnego podjęcia obowiązków i pilny powrót do udziału w wyznaczonych naradach

Pod apelem podpisali się prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz sędziowie Rafał Wojciechowski, Krystyna Pawłowicz, Jarosław Wyrembak, Bartłomiej Sochański, Michał Warciński, Stanisław Piotrowicz i Justyn Piskorski.

Podpisani pod apelem sędziowie podkreślają, że mają na uwadze fakt na uporczywego ignorowania przez kilku sędziów TK skutecznie przyjętej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK ws. braku wszelkich podstaw faktycznych i prawnych do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko prezesa TK. Wskazują też na fakt przewlekłego uniemożliwiania, przez kilku sędziów wykonywania przez TK, a wynikającego z konstytucji obowiązku orzekania w sprawach wymagających pełnego składu i fakt "ciągłego szkalowanie przez niektóre media" Trybunału, prezes i sędziów TK, "w szczególności poprzez publiczne rozpowszechnianie pomówień, zniewag oraz absurdalnych ocen prawnych", także z powoływaniem się na przemawiającego przez media "anonimowego informatora" z TK.

Sędziowie TK: Bunt niektórych arbitrów paraliżuje pracę Trybunału

W apelu sędziowie podkreślają, że kierują się przekonaniem, że bezwzględne przestrzeganie prawa, wykonywanie wszystkich obowiązków nakładanych przez konstytucję i ustawy oraz wynikających ze składanego ślubowania sędziowskiego – w tym także respektowanie wszystkich uchwał i stanowisk organów TK, uczestniczenie we wszystkich naradach oraz rozprawach pełnego składu Trybunału oraz uczestniczenie we wszystkich Zgromadzeniach Ogólnych Sędziów TK – jest najbardziej elementarnym obowiązkiem prawnym i etycznym każdego sędziego Trybunału.

Jak wskazano, właściwym forum analizowania, debatowania i rozstrzygania spraw Trybunału, także spraw spornych, wynikających z różnych stanowisk interpretacyjnych, są wspólne posiedzenia wszystkich sędziów oraz organów TK – a właściwym sposobem rozwiązywania wszelkich kontrowersyjnych zagadnień jest otwarty i szczery dialog prowadzony w dobrej wierze z udziałem prezes TK i wszystkich sędziów, a nie jednostronne i oszczercze narracje rozpowszechniane przez media.


Podkreślono, że osobiste opinie i zapatrywania interpretacyjne nigdy nie mogą stanowić podstawy nacisku, przemocy czy wręcz szantażu używanego dla narzucenia wszystkim poglądu mniejszości sędziów Trybunału, wbrew stanowisku wyraźnie wyrażonemu przez organy TK – nigdy nie mogą być także podstawą usprawiedliwiania nieobecności w pracach Trybunału i jego organów, podejmowanych dla wypełnienia ich konstytucyjnych zadań, w szczególności nigdy nie mogą stanowić podstawy paraliżowania prac Trybunału i anarchizowania działalności orzeczniczej poprzez ciągłe uniemożliwianie odbywania narad pełnego składu Trybunału.

"W poczuciu odpowiedzialności za Państwo Polskie — i jego bezpieczeństwo — uprzejmie apelujemy do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Zbigniewa Jędrzejewskiego, Mariusza Muszyńskiego, Jakuba Steliny, Wojciecha Sycha, Bogdana Święczkowskiego oraz Andrzeja Zielonackiego o pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza o pilny powrót do udziału w wyznaczanych naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy. 

SW

fot. Adrian Grycuk - praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj41 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka