trening medialny przerd galą High League. Fot: https://twitter.com/HIGHLeaguePL
trening medialny przerd galą High League. Fot: https://twitter.com/HIGHLeaguePL

HIGH League na liście sankcyjnej. Koniec federacji freak fightowej?

Redakcja Redakcja Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 2
HIGH League, organizacja zajmująca się galami freak fight została wpisana na listę sankcyjną osób i podmiotów, które mogą wspierać agresję na Ukrainę. Tym samym działalność HIGH League może zostać znacznie ograniczona bądź całkowicie zawieszona.

HIGH League na liście sankcyjnej

HIGH League, jedna z największych organizacji zajmujących się galami freakfight została wpisana na listę sankcyjną osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. To oznacza, że aktywność organizacji HIGH League może zostać znacząco ograniczona, a wręcz zawieszona. Decyzję wraz z uzasadnieniem można przeczytać na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Najbliższa gala HIGH League była zaplanowana na 17 czerwca br. i miała się odbyć w Tauron Arenie w Krakowie. Twarzą federacji jest raper Malik Montana. Na gali mieli walczyć m.in. tacy zawodnicy jak Michał Pasternak, Daro Lew, Ludwiczek, Marcin Najman oraz Jacek Murański.


Decyzja MSWiA o wpisaniu HIGH League na listę sankcyjną

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanowił:

1. wpisać HIGH LEAGUE Bielski spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie (ul. Pańska 98 lok. 52, 00-837 Warszawa), KRS 0000940900, NIP 8442375089, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;

2. zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w punkcie 1:

a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych

w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem 269/2014”, będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w pełnym zakresie.

W uzasadnieniu wskazanego wniosku Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazał, że:

High League Bielski sp. Komandytowo-akcyjna działa w ramach federacji High League1, która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight. Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki.

HIGH League: jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją

Organizacja HIGH League odniosła się do decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Analizujemy ją wraz z naszym działam prawnym. Prosimy o cierpliwość" - czytamy na Twitterze spółki.

HIGH League ma poważne kłopoty

W rozporządzeniu MSWiA znajduje się dopisek, że "zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy, od niniejszej decyzji nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy". A to może oznaczać, że federacja nie będzie mogła się odwołać i kontynuować swojej działalności.

SW

na zdjęciu: trening medialny przerd galą High League. Fot: https://twitter.com/HIGHLeaguePL

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka