Miliony z Unii dla polskich rolników. Jest zgoda

Redakcja Redakcja Rolnictwo Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
Łącznie 100 mln euro będzie do rozdysponowania dla rolników z Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier w pakiecie pomocowym Brukseli. Zielone światło na wypłaty dały państwa członkowskie Unii Europejskiej. Polsce przypadnie łącznie ok. 40 mln euro, które wzrośnie do 120 mln euro.

Pomoc dla rolników

W następstwie porozumienia osiągniętego w kwietniu z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją KE przedstawiła też propozycję wsparcia o wartości 100 mln euro dla rolników z tych krajów.

Kwota ta, pobrana z rezerwy rolnej na 2023 rok, zostanie skierowana do rolników produkujących zboża i nasiona oleiste w tych pięciu państwach członkowskich. Wsparcie pomoże państwom członkowskim graniczącym z Ukrainą częściowo zrekompensować problemy związane ze skutkami importu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. 


Dokładne kwoty 

Z tej kwoty 9,77 mln euro trafi do Bułgarii, 15,93 euro na Węgry, 39,33 mln euro do Polski, 29,73 euro do Rumunii i 5,24 mln euro na Słowację. Pięć krajów może uzupełnić to unijne wsparcie do 200 proc. środkami krajowymi, co stanowiłoby łączną pomoc finansową w wysokości 300 mln euro dla poszkodowanych rolników - z czego dla Polski byłaby to kwota oscylująca wokół 120 milionów euro. 


Komisja Europejska osiągnęła 28 kwietnia porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, które obowiązywały do 5 czerwca i zostały następnie przedłużone.


Jednocześnie - jak podała KE - Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących tych i wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy. Tego samego dnia uchylone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii RP z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

 

Fot. ilustracyjna/Flickr 

GW

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka