na zdjęciu: Prezydent Andrzej Duda. fot. PAP/Paweł Supernak
na zdjęciu: Prezydent Andrzej Duda. fot. PAP/Paweł Supernak

Stało się, prezydent podpisał. Nowe świadczenie będzie wypłacane na stałe

Redakcja Redakcja Prezydent Obserwuj temat Obserwuj notkę 44
Choć początkowo wydawało się, że czternasta emerytura będzie tylko jednorazowym wsparciem dla emerytów i rencistów, to ostatecznie doczekali się oni nowego stałego dodatku do emerytury. Prezydent Andrzej Duda w piątek podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym.

Czternasta emerytura już na stałe. Prezydent podpisał ustawę

Ustawa określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego czternastą emeryturą. Świadczenie to ma przysługiwać na stałe.

Zgodnie z ustawą czternasta emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza 2900 zł.


Czternasta emerytura może wzrosnąć

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota czternastej emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

W ustawie zapisano też, że przyznanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie następowało z urzędu na podstawie decyzji. Rada Ministrów ma określać, nie później niż do 31 października, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku.


Decyzje w sprawie czternastej emerytury będą wydawać i wypłacać ją właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. i 1 stycznia 2025 r.

na zdjęciu: Prezydent Andrzej Duda. fot. PAP/Paweł Supernak

SW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka