Dane OECD potwierdzają: Polacy to dobrze wyedukowany naród

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 26
Aż 93 proc. dorosłych Polaków w wieku między 25 a 64 lat ma świadectwo ukończenia szkoły średniej – informuje fundacja State Of Poland, powołując się na dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). To znacznie wyższa średnia niż europejska, która wynosi 84 proc.

OECD opublikowała artykuł roboczy analizujący szkolnictwo średnie w krajach członkowskich. Jak piszą autorzy – ma on na celu opracowanie wspólnego języka, który stanowić będzie podstawę do międzynarodowej analizy porównawczej oraz kategoryzację szkolnictwa średniego, identyfikację korzyści i ryzyk, związanych z różnymi modelami edukacji.

Autorzy dokumentu podkreślają, że szkolnictwo średnie różni się od wcześniejszych poziomów edukacji bardziej zróżnicowanym, specjalistycznym i dogłębnym nauczaniem treści. Edukacja na tym poziomie koresponduje z zainteresowaniami i umiejętnościami uczniów i ma na celu dostarczanie angażujących i istotnych z punktu widzenia uczniów treści.

W Polsce wyróżniono trzy rodzaje szkół spełniających te kryteria: liceum ogólnokształcące, technikum oraz ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia. Przez ukończenie szkoły, rozumie się otrzymanie świadectwa końcowego, co nie jest równoznaczne ze zdaniem matury. Zgodnie z opublikowanymi danymi, 93 proc. Polaków między 25. a 64. rokiem życia posiada świadectwo ukończenia tego etapu edukacji. To jeden z najwyższych wyników w Europie.

Czym wyróżnia się polska edukacja?

W dokumencie OECD, Polska została zaliczona do krajów z silnymi systemami kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Do grona krajów z podobnym systemem edukacji zaliczono Austrię, Belgię, Czechy, Włochy, Holandię, Słowację, Słowenię, Luksemburg i Szwajcarię. Kraje te ma charakteryzować wyższy niż w innych regionach odsetek osób uczących się w odniesieniu do ogólnej liczby ludności w danym przedziale wiekowym.

Autorzy analizy zwracają uwagę, że w takich krajach zwykle ponad połowa uczniów szkół średnich zapisuje się na kursy kształcące do zawodu. Polskę na tle podobnych krajów wyróżnia wysoka dostępność do szkolnictwa wyższego oraz zapewnienie różnych poziomów certyfikacji w ramach ogólnych programów szkół średnich.

Fot. Pixabay 

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj26 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo