Fot: prof. Krzysztof Górski, sekretarz Akademii Kopernikańskiej/ screen Youtube
Fot: prof. Krzysztof Górski, sekretarz Akademii Kopernikańskiej/ screen Youtube

Szkoła doktorska, nauka i badania na miarę XXI wieku

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 6
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika prowadzi nabór do Szkoły Doktorskiej. Termin przesyłania dokumentów to 5-6 października. Na kandydatów czekają miejsca w Kolegiach: w Warszawie, Krakowie, Olsztynie i Lublinie. Nauka w SGMK jest bezpłatna i trwa sześć semestrów.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika rekrutuje w semestrze zimowym doktorantów na studia w dziedzinach: ekonomia i finanse, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie;

nauki medyczne, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie; filozofia oraz nauki teologiczne, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie; nauki prawne, Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

Wybór dyscyplin nie jest przypadkowy. Ideą przewodnią lokalizacji konkretnych Kolegiów jest, aby każdy region mógł rozwijać swoją własną specjalizację, wpisując się w tradycje akademickie Polski.

"Tworzyć elity Polski"

Ani Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, ani Akademia Kopernikańska, jak wskazywał na tę instytucję minister edukacji Przemysław Czarnek, nie zastępuje żadnego uniwersytetu czy innej instytucji w Polsce. Jest natomiast przykładem nowego wymiaru współpracy na najwyższym poziomie, najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki w dziedzinach kopernikańskich. Ma tworzyć elity Polski, Europy i świata w najbliższych dwudziestu latach.

Koncept naukowy uczelni jest owocem myśli, dyskusji i działań międzynarodowego środowiska akademickiego z wielu renomowanych instytucji, m.in.: Cambridge, Harvard, Princeton, Oxford czy NASA. Dzięki niepowtarzalnemu know-how ekspertów – naukowców i współpracujących praktyków Uczelnia będzie promować idee kopernikańskie w świecie i jednocześnie zamierza korzystać z najnowszych zasobów i zdobyczy nauki.

Akademia Kopernikańska (a wraz z nią Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jako podmiot współpracujący) ma „umiędzynarodowić polską naukę, podnieść prestiż polskiej nauki i wyniki polskiej szkoły – mówił Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki.

Doktoranci będą mieli także okazję realizowania unikatowego programu kształcenia, którego forma i przebieg są wynikiem wielomiesięcznych licznych analiz i konsultacji. W rezultacie oferowany układ zajęć ma odpowiadać potrzebom i problemom badawczym w skali światowej.

Efektem bliskiej współpracy i indywidualnego podejścia naukowców, badaczy, promotorów, jak i samych studentów mają być empiryczne prace badawcze oraz prace doktorskie zrealizowane na najwyższym poziomie, z zachowaniem rygorów naukowej poprawności, wnoszące unikalny wkład w rozwój światowej nauki.

- Nasza Szkoła Doktorska SGMK charakteryzuje się silnym oparciem w tradycji, zainspirowanym postacią naszego patrona, Mikołaja Kopernika. Stawiamy na interdyscyplinarność, która pozwala naszym doktorantom patrzeć na naukę z szerokiej perspektywy, czerpiąc z różnych dziedzin wiedzy. (…) Od początku naszej działalności mamy możliwość stawiania na charakter międzynarodowy, dostosowując się do potrzeb nowoczesnego, dynamicznego świata. To pozwali nam reagować na zmieniające się wymagania rynku pracy, a także na rozwijające się potrzeby i oczekiwania naszych doktorantów.– mówi o uczelni prof. Krzysztof Górski, sekretarz Akademii Kopernikańskiej.

Współpraca z NBP i Akademią Kopernikańską

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest uczelnią publiczną utworzoną na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej. Uczelnia współpracuje z Akademią Kopernikańską oraz Narodowym Bankiem Polskim, które odgrywają rolę doradczą oraz zapewniają stałe zaplecze mentorskie i merytoryczne. Więcej o Szkole Głównej Mikołaja Kopernika można znaleźć na stronie www.sgmk.edu.pl.

Fot: prof. Krzysztof Górski, sekretarz Akademii Kopernikańskiej/ screen Youtube

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo