na zdjęciu: oddział ZUS przy ul. Senatorskiej w Warszawie. fot. Salon24.pl ©
na zdjęciu: oddział ZUS przy ul. Senatorskiej w Warszawie. fot. Salon24.pl ©

Składka zdrowotna ZUS 2024. Spełniły się przypuszczenia

Redakcja Redakcja ZUS Obserwuj temat Obserwuj notkę 23
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty składki dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy nie będą zadowoleni, po tym jak przeczytają ile wyniesie składka zdrowotna ZUS w 2024 roku. Potwierdziły się obawy - czekają nas spore podwyżki.

Składka zdrowotna 2024 - ile wyniesie?

ZUS przypomina, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7.767,85 zł.

Z komunikatu przekazanego przez ZUS wynika, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi od 1 stycznia 2024 r. kwota: 

  • 4.660,71 zł (60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł.

W przypadku takich osób składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 419,46 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

  • 7.767,85 zł (100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.

W takim wypadku składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

  • 13.982,13 zł (180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.258,39 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

Składka zdrowotna 2024 - ile dla dla przedsiębiorców, którzy nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej

  • Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej stanowi kwota 7.767,85 zł (100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

  • Dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 5.825,89 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 524,33 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

  • osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi kwota 4.242 zł (minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 381,78 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

  • Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej: podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Miesięczna podstawa wymiaru składki w całym roku składkowym (1 lutego 2024 r. - 31 stycznia 2025 r.) nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego - 4.242 zł.

Składka nie może być niższa od kwoty:

314,10 zł (za styczeń 2024 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki - 3.490 zł).

381,78 zł (za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.; tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki - 4.242 zł).

SW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka