na zdjęciu: oddział ZUS przy ul. Senatorskiej. fot. Salon24.pl ©
na zdjęciu: oddział ZUS przy ul. Senatorskiej. fot. Salon24.pl ©

Na urzędników zawsze się narzekało, a dziś? Sprawdzono jak Polacy oceniają instytucje

Redakcja Redakcja Socjologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
Polacy zostali spytani o to, jak oceniają pracę najważniejszych instytucji państwowych. Okazuje się, że ocena często zależy od sympatii politycznych. Czy wyniki badania CBOS mogą być zaskoczeniem?

CBOS: Działalność ZUS ocenia pozytywnie 49 procent

W najnowszych badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie ocenia 49 procent, a negatywnie 32 procent. Zadowolenie z pracy ZUS częściej wyrażają osoby starsze, powyżej 55 lat i emeryci.

Z sondażu wynika, że notowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są nieco lepsze niż przed sześcioma miesiącami i zbliżone do tych sprzed roku. W marcu pozytywnie działalność ZUS ocenił co drugi badany (49 proc. od września ubiegłego roku wzrost o 2 punkty procentowe), a krytycznie – co trzeci (32 proc., spadek o 4 punkty).

Zadowolenie z funkcjonowania ZUS częściej niż inni wyrażają starsi respondenci, mający co najmniej 55 lat, emeryci, renciści, ankietowani mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, robotnicy niewykwalifikowani, a także uzyskujący niskie i przeciętnie dochody. Opinie krytyczne są częstsze wśród badanych poniżej 45 lat, uczniów i studentów, prywatnych przedsiębiorców, kadry kierowniczej i specjalistów, techników i średniego personelu, pracowników usług, respondentów z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach na osobę oraz niezadowolonych z własnej sytuacji materialnej.


Sondaż CBOS. Większość Polaków dobrze ocenia policję

Z kolei pracę policjantów pozytywnie ocenia blisko dwie trzecie badanych, a negatywnie jedna czwarta. Z ankiety wynika, że w ostatnich dwunastu miesiącach względnie stabilne pozostają notowania policji. Można jedynie zauważyć, że od poprzedniego pomiaru we wrześniu 2023 r. nastąpiła ich minimalna poprawa. Według badania CBOS pracę policjantów pozytywnie ocenia blisko 64 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a negatywnie 25 proc. badanych (spadek o 2 punkty). Pozytywnie o pracy policji relatywnie często wypowiadają się starsi badani (55–64 lata), mieszkańcy wsi, mający wykształcenie zasadnicze zawodowe, emeryci, renciści i uzyskujący niskie dochody (poniżej 2000 zł). CBOS podał, że „wyróżniają się pod tym względem również popierający Prawo i Sprawiedliwość i Trzecią Drogę". Z kolei wysoki poziom niezadowolenia wyrażają badani poniżej 35 lat, uczący się lub studiujący, mieszkańcy średnich i największych miast, uzyskujący wysokie dochody, źle oceniający własną sytuację materialną, nieangażujący się w praktyki religijne. CBOS poinformował też, że „głosy krytyki są bardzo częste wśród zwolenników Konfederacji i Lewicy".


Komu ufamy najbardziej a komu najmniej?

Z kolei według sondażu Ibris wykonanego dla Onetu największym zaufaniem cieszy się NATO, wobec którego zaufanie deklaruje 74,7 proc. badanych (spadek o 7,2 pkt proc.). Na drugim miejscu znalazło się wojsko. Instytucji tej ufa 69,7 proc. ankietowanych (spadek o 9,1 pkt proc.). Podium zamyka Unia Europejska, której ufa 53 proc. ankietowanych, o 9,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Nieufność wobec UE zadeklarowało 31 proc. osób.

Czwarte miejsce w rankingu zajęła policja (ufa jej 46,7 proc. respondentów, spadek o 14,3 pkt proc.), a piąte media prywatne (z zaufaniem 45 proc. ankietowanych, o 7,8 pkt proc. mniej). Zaufanie na niemal tym samym poziomie, co w czerwcu 2022 r., utrzymuje Senat. Izbie wyższej parlamentu ufa 44,1 proc. ankietowanych (w porównaniu do 44,6 proc. w zeszłym roku). Nieznacznie (o 1,8 pkt proc., do 42,2 proc.) spadło zaufanie do Kościoła Katolickiego. Kościołowi nie ufa 39,3 proc. osób. Sądom ufa 37,6 proc. osób (spadek o 0,8 pkt proc.), nieufnych jest 41 proc. Niewiele zmieniło się zaufanie do rządu, któremu według sondażu ufa 31,9 proc. Polaków, natomiast brak zaufania deklaruje 54,5 proc. badanych. Zaufanie wobec Sejmu deklaruje 29,3 proc., a nieufność wyraża 48,2 proc. ankietowanych.

Najmniejszym zaufaniem Polaków cieszą się: Trybunał Konstytucyjny, któremu ufa 29 proc. i media publiczne, którym ufa 25 proc. uczestników sondażu. W porównaniu do poprzedniego badania media publiczne zaliczyły spadek o 8,7 pkt proc.


na zdjęciu: oddział ZUS przy ul. Senatorskiej w Warszawie. fot. Salon24.pl © 

TW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo