Urząd Skarbowy pracuje intensywnie nad polubownym załatwieniem spraw związanych z wyborem formy opodatkowania. Fot. PAP
Urząd Skarbowy pracuje intensywnie nad polubownym załatwieniem spraw związanych z wyborem formy opodatkowania. Fot. PAP

Przełomowy wyrok sądu. Skorzystają tysiące Polaków

Redakcja Redakcja Podatki Obserwuj temat Obserwuj notkę 3
Jak ustalił portal money.pl, Urząd Skarbowy pracuje intensywnie nad polubownym załatwieniem spraw związanych z wyborem formy opodatkowania. Jest to możliwe dzięki przełomowemu wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Urzędy Skarbowe musiały odpuścić tysiącom podatników. Chodzi o osoby, których błędy w określeniu formy opodatkowania mogły narazić na ponowne przeliczanie podatków i związane z tym koszty.

– W ciągu ostatnich tygodni naczelnicy Urzędów Skarbowych byli zmuszeni do ponownych analiz dokumentów podatników, którzy mieli np. błędy w formularzu CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przyp. red.). W większości przypadków sprawy błędów rozpatrzono pozytywnie na korzyść podatników. Akcja skarbówek została przeprowadzona w całej Polsce – mówi źródło money.pl. 

Złe formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Czytelnik Money.pl opowiada historię z życia wziętą. W lipcu 2022 roku założył JDG (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza - red.). Wszystko robił sam i w CEIDG wypełniając wniosek, nie zaznaczył formy rozliczenia podatkowego. Dlatego automatycznie przeszedł na zasady ogólne. Mikroprzedsiębiorca skorygował to niedopatrzenie dopiero w poprawionym wniosku 24 sierpnia, gdyż chciał rozliczać się ryczałtem. "Niestety, było już o cztery dni za późno (20. dzień kolejnego miesiąca od pierwszej zaliczki), czego nie wiedziałem. Kiedy jednak poszedłem wtedy do urzędu, pani urzędnik powiedziała mi, że wszystko jest w porządku, bo rozliczam się ryczałtem. Okazało się jednak, że nic w porządku nie było" - wyjaśnia.

Na początku stycznia mikroprzedsiębiorca zmienił formę opodatkowania na liniowe. Wkrótce dostał informację z urzędu, że od lipca 2022 r. do grudnia 2023 r. źle rozliczał się z Urzędem Skarbowym: powinien rozliczać się na zasadach ogólnych, a nie ryczałtem i księgowość powinna mi wszystko przeliczyć oraz mam zapłacić nienaliczony podatek wraz ze składką zdrowotną, co wiązałoby się z olbrzymimi kosztami. 

Urzędniczki, gdy poszedł wyjaśnić sprawę, widząc pierwszą jego wpłatę ryczałtem, wpisały mu automatycznie wynajem mieszkania, bo - jak usłyszał - "tak wtedy robiono, ponieważ było zamieszanie z Polskim Ładem".

Przedsiębiorca nie kryje rozczarowania: "Dlatego też później mnie nie informowano, że płacę co miesiąc ryczałt, choć świecę się w US jako podatnik na zasadach ogólnych. Co więcej, rozliczałem się z urzędem za 2022 r. i w rubryce wynajem mieszkania nie miałem wpisanych żadnych przychodów. US wtedy również też nie zareagował. Przez 1,5 roku wszystko było według urzędu w porządku. Gdyby poinformował mnie od razu, zmieniłbym formę opodatkowania z początkiem 2023 r.". 

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Wyboru formy opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za dany rok dokonuje się, składając pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu w danym roku podatkowym.

– Każde oświadczenie złożone po tym terminie jest nieważne, organy podatkowe stosują zasadę, zgodnie z którą w przypadku niezłożenia wspomnianego oświadczenia w terminie, podatnik automatycznie zostaje objęty opodatkowaniem na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o podatku od osób fizycznych – mówi Money.pl Sławomir Wnuczek, adwokat w Kancelarii Kochański & Partnerzy.

Dobrze opisany i terminowy przelew na konto fiskusa może stanowić skuteczne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania - wynika z wyroku. Przepisy prawa podatkowego nie precyzują formy, w jakiej to oświadczenie powinno zostać złożone poza tym, że powinno ono zostać "sporządzone na piśmie".

Co powinna zaakceptować skarbówka

– Przepisy prawa cywilnego natomiast stanowią, że wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli) – art. 60 Kodeksu cywilnego. Tym samym każdy sposób wyrażenia woli w zakresie formy opodatkowania, o ile został "sporządzony na piśmie", powinien zostać zaakceptowany przez organ podatkowy – wyjaśnia dr Joanna Prokurat, radca prawny z TPA Poland.

MD

Źródło zdjęcia: Urząd Skarbowy pracuje intensywnie nad polubownym załatwieniem spraw związanych z wyborem formy opodatkowania. Fot. PAP

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka