Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok korzystny dla emerytów. Fot. PAP/Canva
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok korzystny dla emerytów. Fot. PAP/Canva

TK wydał bardzo ważny dla emerytów wyrok. Dotyczy 150 tys. osób

Redakcja Redakcja Emerytury Obserwuj temat Obserwuj notkę 8
Trybunał Konstytucyjny we wtorek za niekonstytucyjne uznał przepisy pozwalające na pomniejszenie świadczenia w przypadku, w którym skorzystano z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Sprawa będzie miała konsekwencje dla ok. 150 tys. osób pobierających emeryturę, choć wyrok zapadł w indywidualnej sprawie emeryta, który złożył skargę.

Zapadł wyrok ważny dla 150 tys. emerytów

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy pozwalające na pomniejszenie świadczenia w przypadku, w którym skorzystano z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wyrok dotyczył indywidualnej sprawy emeryta, który złożył skargę. Wiadomo jednak, że sprawa będzie miała konsekwencje dla ok. 150 tys. osób pobierających emeryturę.

Wyrok jest ostateczny - ogłosiła sędzia TK Krystyna Pawłowicz.


Chodzi o kobiety z roczników 1949-59 i mężczyzn urodzonych w latach 1949-54

Chodzi o kobiety z roczników 1949-59 i mężczyzn urodzonych w latach 1949-54, którzy przeszli na wcześniejszej emeryturę, a prawo do emerytury w powszechnym wieku nabyli po 2012 roku.

Co miesiąc otrzymują oni z ZUS przelewy pomniejszone proporcjonalnie do sumy, którą pobrali w momencie korzystania z wcześniejszej emerytury.

W uzasadnieniu orzeczenia TK czytamy, że doszło do złamania zasady zaufania obywateli do państwa. Trybunał wskazał, że istotą sprawy nie jest ustalenie wysokości świadczenia, ale mechanizm jego ustalenia. 

Zaskarżona regulacja niewątpliwie doprowadziła do sytuacji, gdy skarżący został zaskoczony pomniejszeniem świadczenia. Nie mógł przewidzieć konsekwencji - ocenił TK.


Sprawa zaczęła się od skargi Tadeusza K.

Sprawa zaczęła się od skargi Tadeusza K. Mężczyzna miał przyznane prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, a chciał skorzystać z prawa do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym.

ZUS przyznał mu prawo do emerytury powszechnej i ustalił jej wysokość, uwzględniając pomniejszenie podstawy obliczenia świadczenia emerytalnego o sumę pobranych emerytur w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy.

Emerytura powszechna była niższa od dotychczas wypłacanej emerytury, więc ZUS zawiesił jej wypłatę.

Tadeusz K. odwołał się od tej decyzji. Wniósł o nakazanie ZUS obliczenia należnej mu emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego z pominięciem pobranych emerytur. Zażądał również wypłaty tak obliczonej emerytury powszechnej od daty złożenia wniosku - jako świadczenia korzystniejszego. 

Sąd okręgowy oddalił odwołanie Tadeusza K., ale mężczyzna wniósł apelację od tego wyroku, którą sąd apelacyjny oddalił.

Wówczas sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny.


Decyzja TK może kosztować budżet państwa 13-14 mld złotych

ZUS wyliczył, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego może kosztować budżet państwa 13-14 mld złotych - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. 

Około 9,5 mld zł państwo będzie zobowiązane wypłacić poszkodowanym w ramach rekompensaty. Daje to kwotę ponad 64 tys. zł na osobę. 

Na tym nie koniec - emeryci będą mogli ubiegać się o wyrównanie świadczeń. To może kosztować nawet 2,6 mld zł rocznie.

KW

Źródło zdjęcia: Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok korzystny dla emerytów. Fot. PAP/Canva

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj8 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo