Zdjęcie: Materiały prasowe
Zdjęcie: Materiały prasowe

Pierwszy dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza – podsumowanie

Redakcja Redakcja Trójmorze Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
Za nami pierwszy dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza, wydarzenia po raz czwarty zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Kongres zgromadził ponad 900 uczestników z 20 krajów. Wydarzenie stanowi platformę do wypracowania rozwiązań na rzecz rozwoju regionów zlokalizowanych między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, otwierając Kongres, podkreślił znaczenie dyskusji na temat nowych wyzwań geopolitycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych dla regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Stawiarski zaznaczył, że dobre relacje i przyjazny klimat budowane są nie tylko przez realizację wspólnych celów gospodarczych, ale również przez bogactwo kultury krajów i regionów Trójmorza.

– W Europie i świecie obserwujemy szybkie przeobrażenia – geopolityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne. O części tych nowych wyzwań, które są ważne dla regionów Europy Środkowo-Wschodniej, będziemy dyskutować podczas paneli i spotkań zaplanowanych w ramach Kongresu. Dobre relacje i przyjazny klimat buduje się przecież nie tylko realizując wspólne cele w obszarze gospodarczym, ale również na płaszczyźnie uniwersalnego przesłania, jakie niesie bogactwo kultury krajów i regionów Trójmorza. Jestem przekonany, że harmonijne łączenie tych elementów może najpełniej wzmocnić integrację i prawdziwe partnerstwo narodów zamieszkujących naszą część Europy – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.


Uroczystymi wystąpieniami zaszczycili wydarzenie poseł na Sejm RP i Przewodniczący Zespołu ds. Trójmorza Sławomir Skwarek oraz Yurij Kamelczuk, poseł do Parlamentu Ukrainy i Przewodniczący Międzyfrakcyjnego Stowarzyszenia Parlamentarnego „Inicjatywa Trójmorza – Ukraina”.

Sesja Otwarcia – AI w innowacji

Sesja otwarcia skupiła się na roli sztucznej inteligencji (AI) w innowacjach. Przedstawiciele administracji publicznej oraz przedsiębiorstw wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami dotyczącymi wdrażania AI w ramach krajowych programów. Uczestnicy dyskusji omówili wpływ technologii na rozwój gospodarek regionu Trójmorza oraz kluczowe wyzwania i metody budowania długoterminowej współpracy między sektorem publicznym a biznesem.

Panelistami sesji otwarcia byli Michał Kanownik – Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska, Katarzyna Chojecka – Dyrektor Public Affairs firmy CISCO, dr hab. inż. Marcin Gąsior, prof. Politechniki Lubelskiej oraz dr Jakub Koper – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. Partnerem merytorycznym panelu był Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Równoległe Sesje: Międzynarodowa, Naukowa i Forum Gospodarcze

Następnie uczestnicy mogli wziąć udział w panelach w ramach trzech toczących się równolegle sesji.

Sesja Międzynarodowa obejmowała cztery panele:

  1. Bezpieczeństwo energetyczne: Omówiono cele strategiczne „Inicjatywy Trójmorza” w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, politykę klimatyczną UE oraz rolę samorządów w zapewnieniu niezależności energetycznej Polski.
  2. Lubelska Unia Cyfrowa: Dyskutowano o zastosowaniach AI w naukach o zdrowiu i technicznych, korzyściach dla pacjentów oraz kluczowych trendach technologicznych.
  3. Inicjatywa Trójmorza: Panel poświęcony rozwojowi infrastruktury od Estonii po Grecję i współpracy polityczno-ekonomicznej w regionie.
  4. Debata o kulturze: Skupiono się na kulturze jako narzędziu współpracy międzynarodowej oraz rozwoju regionalnego i gospodarczego.

Sesja Naukowa rozpoczęła się od uroczystego otwarcia przez Ks. Rektora KUL, Prof. Mirosława Kalinowskiego, oraz przyjęcia trzech nowych członków do Sieci Uniwersytetów Trójmorza: Pazmany Peter Catholic University, Georgian American University i University of Presov. W ramach sesji odbyło się pięć paneli, m.in. o cyfryzacji nauki, bezpieczeństwie w czasach społeczeństwa 5.0 oraz znaczeniu AI dla poprawy ludzkiego życia.


Forum Gospodarcze obejmowało trzy seminaria:

  1. Kobiece Lubelskie: Panel poświęcony sukcesom zawodowym kobiet w regionie.
  2. Żywność wysokiej jakości: Dyskusje na temat innowacji w kształtowaniu jakości żywności i zrównoważonego wykorzystania energii.
  3. Zielona gospodarka: Omówiono rolę samorządów, oczekiwania biznesu oraz akceptację społeczną dla czystej energii z lokalnych źródeł OZE.

Od pierwszej edycji wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Kongres, który od 2021 roku zgromadził 3300 uczestników i 389 prelegentów, stał się ważnym forum wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość regionów Trójmorza.

Gala wręczenia nagród

Pierwszy dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza zwieńczyła gala wręczenia nagród „Międzynarodowy sukces w obszarze regionów Trójmorza”. Rada Programowa Kongresu zdecydowała o przyznaniu nagród dla firmy międzynarodowej, regionalnej oraz osoby, które przyczyniły się do rozwoju Inicjatywy Trójmorza. Została również wręczona nagroda honorowa. 

Tę właśnie nagrodę otrzymał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – za podejmowanie działań na rzecz uczynienia płaszczyzny parlamentarnej pełnoprawnym wymiarem współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, w szczególności za włączanie młodego pokolenia w rozwój Trójmorza, m.in. poprzez promowanie idei Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza.

Nagrodę w kategorii osoba otrzymał Ks. Prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Rada nagrodziła Ks. Prof. Kalinowskiego za podejmowanie aktywnych działań w ramach Inicjatywy Trójmorza wzmacniających bezpieczeństwo i rozwój regionu, oraz za aktywne wspieranie Ukrainy. Nagrodę w kategorii firma o międzynarodowym zasięgu otrzymał Wiesław Czarnecki, Prezes Zarządu Fabryki Kabli ELPAR SP z o.o. z Parczewa. Rada uzasadniła decyzję podkreślając zasługi w podejmowaniu działań na rzecz finansowania strategicznych inwestycji polskiej gospodarki, rozwijanie swojej oferty w krajach Trójmorza oraz wielowymiarową pomoc operacyjną i charytatywną dla Ukrainy od początku pełnoskalowej wojny.

Nagrodę w kategorii firma regionalna – za podejmowanie aktywnych działań gospodarczych w krajach Inicjatywy Trójmorza, prowadzenie działalności na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz współpracy z województwem lubelskim – otrzymał Dominik Polak, Prezes Wytwórni makaronu domowego POL-MAK S.A. z Ludwina.

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka