Fot. Salon24
Fot. Salon24

Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2025 roku. Kwota robi wrażenie

Redakcja Redakcja Ekonomia Obserwuj temat Obserwuj notkę 11
Rada Ministrów przyjęła w czwartek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 r. Zaproponowała, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł.

Ile wyniesie pensja minimalna w 2025 r.? Znamy szczegóły

Rada Ministrów – do 15 czerwca – ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Rząd po czwartkowym posiedzeniu zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł. Oznacza to wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r. (4300 zł), czyli o 7,6 proc.

Z kolei proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł, czyli 2,10 zł (7 proc.) więcej w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł).


Ponad 3 mln pracowników będzie zarabiać minimalne wynagrodzenie

Rząd szacuje, że w 2025 r. w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracownic i pracowników.

Jak podano w komunikacie rządu, w końcu kwietnia 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 791,1 tys. osób bezrobotnych, czyli o 24,8 tys. osób (3 proc.) mniej niż w kwietniu 2023 r. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 25,1 tys. osób (3,1 proc.).

Stopa bezrobocia pod koniec kwietnia 2024 r. wyniosła 5,1 proc. i była o 0,2 pkt. proc. niższa niż przed miesiącem, jak i przed rokiem.

Według Eurostatu, w kwietniu 2024 roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3 proc., przy 528 tys. bezrobotnych. Polska, po Czechach, zanotowała najniższą stopę bezrobocia wśród państw UE.

Rząd twierdzi, że wzrosną średnie wynagrodzenia

W rządowym komunikacie podkreślono, że wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2024 roku wyniosło 8147 zł i było wyższe o 14,4 proc. w stosunku do I kw. 2023 roku.

W I kw. 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8077 zł i było wyższe o 12,5 proc. w stosunku do I kw. 2023 roku. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł aż 9,2 proc.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

MB

Fot. Portfel z pieniędzmi. Źródło: Salon24/materiały własne

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj11 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka