141 obserwujących
7251 notek
18824k odsłony
573 odsłony

Fundacja świętego Józefa. Kościelna instytucja pomoże ofiarom seksualnym duchownych

Prymas Polski abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Fot. PAP/Piotr Nowak
Prymas Polski abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Fot. PAP/Piotr Nowak
Wykop Skomentuj20

Biskupi powołali Fundację Świętego Józefa, która ma służyć pomocą i wsparciem osobom wykorzystanym seksualnie w dzieciństwie lub w młodości we wspólnocie Kościoła – poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

Statut Fundacji Świętego Józefa, który biskupi przyjęli podczas 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Warszawie od 8 do 9 października br., zostanie złożony do Krajowego Rejestru Sądowego. Biskupi mają nadzieję, że Fundacja niosąca pomoc skrzywdzonym rozpocznie działalność 1 stycznia 2020 r. 

„Powołanie fundacji to wyraz solidarności Kościoła w Polsce z pokrzywdzonymi” – wyjaśnił prymas Polski abp Wojciech Polak, który jest delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Abp Polak kierował zespołem, który przygotował statut fundacji. 

„Wierni, jak i całe społeczeństwo, oczekują jednoznacznego zaangażowania i konkretnego działania ze strony Kościoła w walce z dramatem wykorzystania seksualnego. Konieczne jest kontynuowanie istniejących oraz podejmowanie nowych systematycznych działań na rzecz osób zranionych we wspólnocie Kościoła, zarówno przez niektóre osoby duchowne, jak też innych sprawców związanych z działalnością edukacyjną i duszpasterską Kościoła” – podkreślił abp Polak. 

Zebranie Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
Od lewej: rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, Prymas Polski abp Wojciech Polak, bp Damian Bryl i bp Jerzy Mazur. Fot. PAP/Piotr Nowak 

Działalność fundacji ma mieć charakter ogólnopolski. Będzie świadczyć wieloraką pomoc pokrzywdzonym, we współpracy z konkretną diecezją i z istniejącymi dziełami oraz inicjatywami, jak Centrum Ochrony Dziecka czy „Zranieni w Kościele”. Fundacja będzie utrzymywać się przede wszystkim z pieniędzy przekazanych przez poszczególne diecezje. Partycypacja finansowa diecezji zostanie rozłożona proporcjonalnie do liczby należących do nich biskupów i księży. 

„Zobowiązanie do zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę spoczywa na sprawcy przestępstwa wykorzystania seksualnego, jednak we wspólnocie Kościoła wszyscy musimy czuć się odpowiedzialni za solidarne wsparcie pokrzywdzonych oraz ochronę małoletnich” – wskazał cytowany w komunikacie, abp Polak. 

Dla kogo wsparcie Fundacji świętego Józefa?

Na wsparcie przez różnorodną działalność fundacji będą mogły liczyć osoby skrzywdzone w dzieciństwie lub w młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, gdy sprawcami wykorzystania seksualnego byli duchowni lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną i duszpasterską Kościoła – poinformowano w komunikacie KEP. 

Celem fundacji nie jest jednak spełnienie roszczeń finansowych niektórych skrzywdzonych, ani nie jest ona w żadnym wymiarze funduszem odszkodowawczym. 

„Jest natomiast dziełem, które ma na różne sposoby i we współpracy z istniejącymi inicjatywami oferować zorganizowaną pomoc i prawdziwą solidarność, której osoby pokrzywdzone bardzo potrzebują” – czytamy. 

W miarę możliwości fundacja zamierza również wspierać skrzywdzonych seksualnie przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościołem katolickim – dodano. 

„Decyzja o finansowaniu fundacji jest wyrazem solidarności biskupów i księży z ofiarami przestępstw wykorzystania seksualnego, których dopuścili się niektórzy duchowni” – zaznaczył prymas. 

„Oczywiście, działalność fundacji będzie mógł wesprzeć każdy, komu leży na sercu dobro osób pokrzywdzonych w Kościele. W przyszłości wpłaty na rzecz fundacji będą mogły również pochodzić z kar zasądzanych wobec sprawców w ramach karnych procesów kanonicznych. Postulat wymierzania sprawcom przestępstw kar finansowych jest coraz częściej podnoszony jako wymaganie sprawiedliwości i podejmowany przez kanonistów zajmujących się takimi procesami” – podkreślił abp Polak. 

Fundacji niosącej pomoc skrzywdzonym w Kościele będzie patronował Święty Józef, opiekun i obrońca Świętej Rodziny. „Kościół ma bronić wszystkich wiernych, szczególnie słabych i bezbronnych, przed krzywdą i zgorszeniem, tak jak św. Józef chronił Dziecię Jezus i Jego Matkę” – wyjaśnił abp Polak. 

Skład Fundacji świętego Józefa

Fundacją Świętego Józefa pokierują Marta Titaniec, mająca długoletnie doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych, współinicjatorka inicjatywy „Zranieni w Kościele”, oraz ks. dr Tadeusz Michalik z diecezji tarnowskiej, zaangażowany od lat w tematykę edukacji, a w ostatnich latach także prewencji przed wykorzystaniem seksualnym. 

W radzie fundacji znajdą się osoby działające na rzecz ochrony małoletnich: o. koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie dr Adam Żak SJ, dr Małgorzata Skórzewska-Amberg – ekspert w dziedzinie prawnokarnej ochrony dziecka w cyberprzestrzeni, uczestnicząca w pracach Diecezjalnego Zespołu Wsparcia przy Biskupie Płockim „Ku uzdrowieniu i odnowie” oraz prawnik kanonista i członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka ks. prof. dr hab. Piotr Majer. 

Jako przedstawiciel osób skrzywdzonych przez duchownych w Radzie Fundacji zasiądzie Wiktor Porycki. Ponadto znajdzie się w niej sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, a na czele rady stanie prymas Polski abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. 

Jakie wsparcie od kościelnej fundacji?

KEP przypomina, że zgodnie z dokumentem papieża Franciszka „Vos estis lux mundi” odpowiedzialność za udzielenie pomocy osobom skrzywdzonym przez duchownych spoczywa na każdym biskupie diecezjalnym. 

Fundacja Świętego Józefa, choć nie zdejmuje z przełożonych kościelnych odpowiedzialności, stwarza jednak warunki, aby diecezje albo metropolie mogły tworzyć i rozwijać profesjonalne narzędzia w zakresie niesienia niezbędnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej, prawnej i duchowej. 

W każdej diecezji zostanie ustanowiony koordynator odpowiedzialny za kontakt z fundacją. Biskupi w najbliższym czasie podejmą również rozmowy z zakonami męskimi i żeńskimi, na temat włączenia się w działalność fundacji i współodpowiedzialności za jej kształt. 

Fundacja Świętego Józefa będzie wspierać istniejące i inicjować nowe projekty i działania mające na celu pomaganie osobom skrzywdzonym. Jednym z nich ma być rozwój istniejącego telefonu zaufania, dzięki któremu osoby zranione w Kościele będą mogły łatwiej uzyskać niezbędne informacje i realne wsparcie. 

Inny krok – według KEP – to dalszy rozwój i poszerzanie istniejącej już sieci ekspertów – przygotowanych psychologów, pedagogów, prawników i kapłanów – kompetentnych w udzielaniu fachowej pomocy osobom skrzywdzonym przez wykorzystanie seksualne tak, aby w przyszłości mogły powstać wyspecjalizowane ośrodki pomocy. 

Fundacja będzie też mogła udzielać stypendiów edukacyjnych dla osób skrzywdzonych, potrzebujących pomocy w ukończeniu szkoły lub studiów. Do zadań fundacji będzie należeć także wspieranie wielorakich działań prewencyjnych mających na celu ochronę dzieci i młodzieży. 

KW

Wykop Skomentuj20
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo